search
Sök
menu
Meny
Sök

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att även symtomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Den nya rekommendationen gäller från och med idag, 1 december 2020.

Förändringen genomförs för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

För barn och elever i Jönköpings kommuns förskolor och grundskolor innebär förändringen:

  • Barn och elever bör stanna hemma minst sju dagar från det att en person i hushållet testats positivt för covid-19.
  • Karantänen börjar först när den som provtagits får sitt provsvar.
  • Om barnet eller eleven själv insjuknar gäller att hen ska stanna hemma minst sju dagar (inklusive två dagars feberfrihet) från att hen fick sitt första symtom.
  • Elever i grundskola ska förses med hemuppgifter under perioden. Undervisande lärare säkerställer att eleven får sina hemuppgifter.
  • Elever i grundskola som har behov av skollunch skall i görligaste mån erbjudas detta. Tag kontakt med ansvarig lärare eller skolans rektor vid behov.

Frånvaroanmälan förskola

Barn i förskola som är hemma av ovanstående anledning ska frånvaroanmälas enligt ordinarie rutin.

Frånvaroanmälan grundskola

Vårdnadshavare till barn i grundskola ska kontakta elevens mentor om eleven är hemma på grund av konstaterad smitta i hushållet. Frånvaroanmälan ska inte göras i Vklass.

Publicerad: