search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillfällig distansundervisning för klass 4 och omgående stängning av fritidsavdelning på Lekerydsskolan

Fritidsavdelning Krabban blå och röd har hög personalfrånvaron och på grund av personalbrist stängs avdelningen omgående. Sjukfrånvaron är hög i klass 4 och därför införs tillfällig distansundervisning i klassen från och med torsdag 6 maj.

Fritids

Vårdnadshavare med barn på avdelning Krabban ombeds att hämta hem sina barn direkt efter skolans slut idag. Vår förhoppning är att fritids ska kunna öppna igen tisdagen 11 maj.

Ersättning för vård av barn
Då utbildningsförvaltningen valt att tillfälligt stänga fritidshemmet har de vårdnadshavare som berörs av stängningen rätt till ersättning från Försäkringskassan, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta. På Försäkringskassans webbplats finns ytterligare information.

Försäkringskassans webbplats: Coronaviruset – det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner
Om skolor, fritidshem och förskolor stänger på grund av coronavirusutbrottet har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Kontakta skolans rektor om båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga funktioner.

Klass 4

För att bryta smittkedjor har verksamhetschefen för grundskolan, på rekommendation av smittskyddsenheten, beslutat att från och med imorgon torsdag 6 maj införa tillfällig distansundervisning för eleverna i klass 4. Vår förhoppning är att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning tisdagen 11 maj. Elever som är i behov av skollunch kontaktar rektor.

Information om återgång

Skolan följer utvecklingen och information kommer via Vklass om återgång eller eventuellt förlängning enligt nedan:

  • Årskurs 6 informeras fredag 7 maj
  • Årskurs 4 samt fritids informeras måndag 10 maj

Var extra uppmärksamma på symptom

Samtliga elever på skolan ombeds vara uppmärksamma på symptom. Vid symptom ska eleven stanna hemma och det är extra viktigt att kontakta vårdcentralen för provtagning.

Skolskjuts

De elever som åker skolskjuts till skolan rekommenderas, om det är möjligt, att ta sig till skolan på annat sätt. Detta för att kunna glesa ut på bussen och för att undvika att elever från olika klasser blandas.

Lekerydsskolans webbsida

Publicerad: