search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillfällig distansundervisning för klass 6 på Lekerydsskolan

Sjukfrånvaron är hög i klass 6 på Lekerydsskolan och för att bryta smittkedjor har verksamhetschefen för grundskolan, på rekommendation av smittskyddsenheten, beslutat att omgående införa tillfällig distansundervisning för eleverna i klass 6.

Eleverna kommer omgående att gå hem från skolan för att istället ha distansundervisning. Övriga klasser kommer ha undervisning i skolan som vanligt. Skolans förhoppning är att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning måndagen 10 maj.

Region Jönköpings län rekommenderar samtliga elever i årskurs 6 att kontakta sin vårdcentral för provtagning av covid-19.

Övriga elever på skolan ombeds vara uppmärksamma på symptom och stanna hemma vid minsta symptom. De elever som åker skolskjuts till skolan rekommenderas, om det är möjligt, att ta sig till skolan på annat sätt. Detta för att kunna glesa ut på bussen och för att undvika att elever från olika klasser blandas.

Skolan följer utvecklingen och i slutet av veckan kommer information via Vklass om återgång eller eventuellt förlängning.

Elever i klass 6 som är i behov av skollunch kontaktar rektor.

Elevhälsan finns tillgänglig för de elever eller vårdnadshavare som är oroliga eller behöver stöd.

Publicerad: