Tillfällig distansundervisning för klass 8i på Junedalsskolan

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i klass 8i har verksamhetschef för grundskolan beslutat införa tillfällig distansundervisning i klassen från eftermiddagen idag onsdag till och med måndag 6 september. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

-Eleverna kommer omgående att gå hem från skolan för att istället ha distansundervisning. Övriga klasser kommer ha undervisning i skolan som vanligt. Vår förhoppning är att eleverna ska kunna komma tillbaka till skolan igen för undervisning tisdagen 7 september, säger Charlotte Olsson verksamhetschef för grundskolan.

Övriga elever på skolan ombeds vara uppmärksamma på symptom, stanna hemma vid minsta symptom och då covid-testa sig på sin vårdcentral.

Skolan följer utvecklingen och på måndag kommer information via Vklass om återgång eller eventuellt förlängning.

Publicerad: