search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillfällig distansundervisning på Sanda Idrottshögstadium

Från och med torsdag 21 januari till och med 31 januari införs tillfällig distansundervisning för samtliga elever på Sanda Idrottshögstadium.

Ett enstaka antal elever i flera olika klasser är sjuka i bekräftad covid-19. Flera klasser på skolan har därmed exponerats för smittrisk.

- Genom att införa tillfällig distansundervisning får skolan en möjlighet att bryta eventuella smittkedjor, säger skolläkare Jenny Lorefors.

Beslutet är taget av grundskolans verksamhetschef i samråd med skolläkare och Region Jönköpings smittskyddsläkare.

Skolans elever och vårdnadshavare har under dagen fått information via Vklass om den tillfälliga distansundervisningen och hur den ska bedrivas.

Under förmiddagen imorgon torsdag har eleverna inga lektioner, istället kan de elever som behöver hämta något på skolan komma till skolan enligt schema, under förutsättning att de är symtomfria. Eleverna kommer att erbjudas skollunch även under de dagar då de har distansundervisning.

Skolan ber alla elever som insjuknar under tiden för distansundervisningen att testa sig och rapportera till sin skolsköterska om de har konstaterad covid-19. På så vis får skolan en möjlighet att följa smittläget.

Sanda Idrottshögstadium Länk till annan webbplats.

Publicerad: