search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillfällig skolstängning för årskurs 3 på Talavidskolan

På grund av konstaterad smitta och hög frånvaro i årskurs 3 på Talavidskolan har verksamhetschef för grundskolan beslutat om tillfällig skolstängning för den berörda årskursen och att ställa in undervisningen för de berörda eleverna från och med idag efter lunch till och med fredag 5 november. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Även skolans fritidshem kommer att hålla stängt för årskurs 3 under den kommande veckan. Vecka 44 är fritidshemmet öppet för de elever i årskurs 3 som anmält omsorgsbehov under höstlovet.

Vårdnadshavare till de elever som är i skolan och som berörs av stängningen kommer att bli kontaktade på telefon av skolan för att tillsammans komma överens om när och hur eleven ska gå hem under dagen.

Eftersom eleverna inte har möjlighet till undervisning under den tillfälliga skolstängningen medför det en utbildningsskuld. Berörda elever kommer att få igen förlorad undervisning innan läsårets slut. Rektor ser just nu över formerna för detta och återkommer med information till berörda elever och vårdnadshavare.

 

Publicerad: