search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillfällig skolstängning för årskurs 4 på Talavidskolan

På grund av konstaterad smitta i årskurs 4 på Talavidskolan har verksamhetschef för grundskolan beslutat om tillfällig skolstängning för den berörda årskursen och att ställa in undervisningen för de berörda eleverna från och torsdag 25 november till och med måndag 29 november. Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län.

Även skolans fritidshem kommer att vara stängt för årskurs 4 under denna tidsperiod.

Under måndagen den 29 november kommer information via Vklass om återgång eller eventuellt förlängning.

Elever i de berörda klasserna som är i behov av skollunch kontaktar sin klassföreståndare.

Eftersom eleverna inte har möjlighet till undervisning under den tillfälliga skolstängningen kan det medföra en utbildningsskuld. Eleverna får med hemuppgifter idag. Berörda elever kommer att få igen förlorad undervisning. Rektor ser just nu över formerna för detta och återkommer med information till berörda elever och vårdnadshavare.

Publicerad: