search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillfällig skolstängning på Slättenskolan och Norrängsskolan 

Årskurs 3 på Slättenskolan och årskurs 2 på Norrängsskolan och eleverna får gå hem i dag före lunch och är åter välkomna till skolan igen den 10 januari. Detta på grund av tecken på smittspridning i de berörda årskurserna

Beslutet är taget i samråd med Region Jönköpings län och genomförs för att bryta eventuella smittkedjor inför julhelgerna. Även fritidshemmet kommer att vara stängt för årskurs 2 och öppnar åter för de berörda eleverna tidigast 27 december. De elever som är i behov av skollunch kontaktar sin klassföreståndare.

Vårdnadshavare till de elever som är i skolan och som berörs av stängningen kommer att bli kontaktade på telefon av skolan för att tillsammans komma överens om när och hur eleven ska gå hem under dagen. Inga elever skickas hem innan skolan har haft kontakt med vårdnadshavare.

Eftersom eleverna inte har möjlighet till undervisning under den tillfälliga skolstängningen medför det en utbildningsskuld. Berörda elever kommer att få igen förlorad undervisning innan läsårets slut. Rektor ser just nu över formerna för detta och återkommer med information till berörda elever och vårdnadshavare.

De barn eller vuxna som upplever symtom ska kontakta sin vårdcentral och göra ett PCR-test.

Publicerad: