search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillfällig stängning av Strömsbergs förskola 1

På grund av hög frånvaro hos personal och barn har verksamhetschefen för förskolan beslutat att tillfälligt stänga Strömsbergs förskola 1 från och med torsdagen den 1 april till och med den 9 april. Förskolan räknar med att kunna öppna igen den 12 april.

Berörda vårdnadshavare har, eller kommer inom kort, att bli informerade på telefon om beslutet. Förskolan följer utvecklingen och i slutet av vecka 14 kommer vårdnadshavare att informeras via Vklass om förskolan öppnas igen på planerat datum.

Ersättning för vård av barn

Då utbildningsförvaltningen valt att tillfälligt stänga förskolan har de vårdnadshavare som berörs av stängningen rätt till ersättning från Försäkringskassan, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta. På Försäkringskassans webbplats finns ytterligare information.

Försäkringskassans webbplats: Coronaviruset – det här gäller Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner

Om skolor och förskolor stänger på grund av coronavirusutbrottet har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Kontakta förskolans rektor om båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga funktioner.

Strömsbergs förskolas webbsida Länk till annan webbplats.

Publicerad: