Vädjan till vårdnadshavare med barnomsorg

Läget på våra förskolor, pedagogisk omsorg och på ett flertal fritidshem är just nu mycket ansträngt. Vi har, liksom i övriga samhället, en ökad smittspridning bland personalen och sjukfrånvaron är hög.

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samarbetar med Region Jönköpings läns smittskyddsenhet för att så långt som möjligt kunna begränsa smittspridning bland personal. Läget är trots detta mycket ansträngt.

Vår målsättning är att in i det längsta kunna erbjuda omsorg och utbildning där vi kan garantera barnen trygghet och säkerhet. Vi önskar kunna prioritera omsorg till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Därför vädjar vi nu till alla våra vårdnadshavare om hjälp i denna situation:

  • Om möjligt, att lämna sina barn kortare dagar på förskolan/pedagogisk omsorg, eller ta en dag eller några dagar hemma med era barn.

  • Att vårdnadshavare som har en så kallad 15-timmarsplacering på förskolan, d.v.s. vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande, håller sina barn hemma.

  • Att vårdnadshavare som har barn på fritidshem som för tillfället har ett ansträngt läge, håller sina barn hemma. I dagsläget är det: Nordskogens fritidshem, Lekeryds fritidshem, Hovslätts fritidshem, Skärstadalens fritidshem, Ekhagens fritidshem, Vätterslundsskolans fritidshem och Barnarps fritidshem. Då läget snabbt kan förändras kan fler fritidshem bli aktuella. Då kommer en vädjan att gå ut via Vklass från det aktuella fritidshemmet till berörda vårdnadshavare.

Delvis avgiftsfritt 17 januari till och med 13 februari

Med anledning av det rådande läget har barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om delvis avgiftsfri barnomsorg under de närmsta veckorna. Det gäller för:

  • De vårdnadshavare som betalar för en 15-timmars placering på förskola/pedagogisk omsorg och väljer att hålla sitt barn hemma under de närmsta veckorna. Ingen avgift utgår då under perioden 17 januari-13 februari.

  • De vårdnadshavare som väljer att hålla sina barn hemma efter att ha fått en vädjan direkt från respektive fritidshem. Ingen avgift utgår då under perioden 17 januari-13 februari.

Vi hoppas på förståelse för den uppkomna situationen och att den kommer att vara kortvarig.


Publicerad: