search
Sök
menu
Meny

Vi uppdaterar våra riktlinjer kring coronaviruset och covid-19

En person som snyter sig

Jönköpings kommun följer rådande riktlinjer angående coronaviruset och Covid-19 som lyder: minska dina sociala kontakter och stanna hemma från arbetet om du känner luftvägssymtom.

Folkhälsomyndigheten säger nu att det är mycket hög risk för smittspridning i Sverige. För att minska risken för spridning av smitta agerar Jönköpings kommun enligt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att kommunanställda, särskilt de inom vård- och omsorg, som känner av luftvägssymtom, även lindriga, bör sjukskriva sig och stanna hemma. Generellt gäller att alla i samhället bör minska sina sociala kontakter om man känner symtom på luftvägsinfektion, som huvudvärk, hosta, nysningar och feber. Förkylda bör undvika besök hos äldre och sjuka om besöket inte är nödvändigt.

Om Region Jönköpings län konstaterar nya fall av smittade personer kommer de att hantera det, enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner. Och det är Region Jönköpings län som har ansvar för att kontakta dem som eventuellt blivit smittade, så kallad smittspårning - det är även de som bestämmer vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs.

Jönköpings kommun följer de rekommendationer vi får av av Region Jönköpings län för att minska risken för smittspridning.

Vi uttalar oss inte heller om enskilda fall eller personers hälsotillstånd, med hänsyn till personlig integritet och sekretess.

Folkhälsomyndigheten ger vid behov information som kan komma att ge ändrade förutsättningar för kommunens arbete, och vi följer detta löpande.

Coronaviruset och covid-19

Publicerad: 2020-03-16 10.41