search
Sök
menu
Meny
Sök

Pressinformation om coronaviruset och covid-19

Med anledning av coronaviruset och covid-19 håller vi pressträffar när behov uppstår under 2021.


Vår senaste pressträff:

Presskonferens 22 december 2021

Johan Fritz, stadsdirektör

I går presenterade Folkhälsomyndigheten nya scenarion där smittspridningen väntas öka. De nya restriktionerna syftar till att begränsa smittspridningen och därmed minska belastningen på vården.

Jönköpings kommun följer regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten därefter. Vi kan i dagsläget genomföra våra uppdrag på ett bra sätt, men tar också höjd för och har beredskap för att många kan bli sjuka samtidigt och ser över hur vi då löser bemanningen.

Återigen uppmanas de som kan att arbeta hemifrån, för att minska smittspridning och underlätta i kollektivtrafiken.

Det finns flera verksamheter i kommunen som påverkas av situationen och vi ser över alla våra verksamheter utifrån de nya restriktionerna.

Det handlar bland annat om att vi nu kommer genomföra mer tillsyn mot krogar och restauranger, anpassa verksamheten inom kultur- och fritidsområdet etc.

En nyhets som gått ut under dagen är att kommunens nyårsfirande ställs in.

Jag vill avsluta med att uppmana alla att boka in sin tredje dos. Vaccinationerna vet vi förhindrar svår sjukdom och död och det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig.

Med det önskar jag god jul och gott nytt år till alla medarbetare och Jönköpingsbor.

Stefan Österström, socialdirektör

Ingen smittad inom omsorgen just nu och det är en positiv trend som hållit i sig under året.

Vaccination med tredje dos är genomförd mot brukare inom Socialförvaltningen.

Arbetet med förstärkta hygienrutiner fortgår med provtagning, smittspårning och eventuell kohortvård. Vi arbetar med säkre besök. Skyddsutrustning finns i lager.

Oro finns kring rekrytering särskilt om många i personalen skulle bli sjuka samtidigt. Men arbete pågår med förstärkning av rekryteringsenheten och beredskap finns för en större frånvaro. Det finns en plan där omprioriteringar kan göras för att hålla verksamheten i gång.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör

De nya restriktionerna kommer att innebära en del begränsningar. Omklädningsrum i simhallar och idrottshallar är flaskhalsar där det kan bli trångt. Allmänhetens åkning borde inte påverkas på samma sätt.

I eftermiddag samordnar sig länets kultur- och fritidsdirektörer tillsammans med Regionens smittskydd för att se över verksamheterna och ta fram en gemensam riktlinje.

Mer information om vad som gäller i våra verksamheter och anläggningar kommer att finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Det är mycket tråkigt att exempelvis Hallbybollen tvingas ställa in och vi kan se flera stora evenemang framöver inte kommer att kunna genomföras.

Det utförs just nu ett stort arbete bland personalen för att se över och ställa om verksamheten och jag vill verkligen lyfta dem.

Presskonferens 18 augusti 2021

Johan Fritz, stadsdirektör

Sommaren har från coronasynpunkt varit lugn för kommunens verksamheter. Det har konstaterats ett fåtal smittade i verksamheterna. Med det sagt så är det viktigt att påminna om att pandemin inte är över och vi noterar att smittspridningen ökar i landet och i kommunen. Särskilt bland de som inte vaccinerat sig. Det är också så att de råden från Folkhälsomyndigheten fortsatt gäller. Hålla avstånd till andra, är du sjuk stanna hemma och testa dig även om du är vaccinerad. Har du möjlighet att jobba hemifrån ska du göra det, åtminstone fram till 30 september. Det gäller kommunanställda och hur det blir i höst beror på besked från Folkhälsomyndigheten. Och till sist en uppmaning – gå och vaccinera dig om du inte redan gjort det!

 

Stefan Österström, socialdirektör

Inom kommunens vård och omsorg syns en tydlig effekt av vaccinationen. Äldre prioriterades, först i januari och februari och det fanns en hög vaccinationsvilja som gjort att vi i dessa grupper kommit upp till 85-90 procent vaccinerade. Under sommaren har vi därför endast haft enstaka smittade och de flesta har tillfrisknat rätt så snabbt.

När vi upptäcker smitta så fortsätter vi med utökad testning för personer som bor på samma boende och vi sätter i gång med smittspårning.

De rutiner som togs fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med regionen ligger kvar. Det är ett förebyggande och preventivt arbete där vi är noggranna med basala hygienrutiner, smittspårning, provtagning och använder fortsatt skyddsutrustning.

Det finns diskussioner om en tredje dos till våra äldre men än så länge har kommunen ingen mer information dessa planer. Det ligger fortsatt på nationell nivå. Blir det så är kommunen beredd på att sätta igång med det arbetet.

 

Göran Isberg, utbildningsdirektör

På måndag den 23 augusti börjar skolan igen i de kommunala verksamheterna. Vi ser fram emot att kunna möta våra nya och gamla elever på plats i skolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. För att minska risken för smittspridning fortsätter våra verksamheter att göra anpassningar utifrån de råd och rekommendationer vi har att följa. Anpassningarna kan se olika ut beroende på olika lokala förutsättningar.

Vid skolstarten är de övergripande anpassningarna i princip desamma som i våras. Vi kommer till exempel fortsatt att undvika att samla föräldrar till fysiska möten på skolan. Vi kommer även att undvika större samlingar för eleverna som till exempel samlingar i aulan och att sammanföra elevgrupper från olika skolor.

Vi har god beredskap att kunna ställa om till tillfällig distansundervisning vid ett eventuellt lokalt utbrott. Regeringen har ändrat den tillfälliga förordningen för skolan under coronapandemin och från och med den 10 augusti gäller nya regler för skolan. Det innebär bland annat att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön. Det är till exempel inte längre möjligt att införa distansundervisning för att förhindra trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

Förskolan

På förskolan har sammanslagning av förskolor fungerat väl och utan bekymmer. Förskolorna har öppet som vanligt igen från den 3 augusti. Även fritidshemmen är nu öppna som vanlig.

Grundskolan

Grundskolan och gymnasieskolan börjar skolan på måndag, och det är extra glädjande att kunna hälsa eleverna i gymnasiet välkomna till klassrumsundervisning. Vi har nu ett särskilt fokus på eleverna i år 2 och 3 i gymnasiet och deras välmående och kunskaper utifrån vårens distansundervisning.

Gymnasiet

Nu kan även gymnasieelever vaccinera sig mot covid-19 och det är något vi självklart förespråkar. Därför får eleverna ledigt från skolan för att vaccinera sig. Vaccinationerna av gymnasielever genomförs av regionens vårdcentraler.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens utbildningar hålls antingen via när-, flex- eller distansundervisning. Deltagarna får information från sin utbildningsanordnare om vilken utbildningsform som gäller för deras utbildning. Ambitionen är att Vuxenutbildningen under hösten succesivt ska återgå till närundervisning för samtliga utbildningar om det aktuella smittläget tillåter. Återgången kommer att ske gradvis och med vidtagna försiktighetsåtgärder.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan börjar terminen som vanligt med undervisning på plats för årskurs ett. Årskurs två kommer att ha inslag på distans men vara på skolan för praktiska moment.

Kulturskolan

Kulturskolan startar all undervisning onsdagen den 25 augusti. Orkestrar och ensembler startar vecka 35.

Så gör du om ditt barn sjukt

Det är fortfarande mycket viktigt att tänka på att vi har en pågående pandemi och att covid-19 kan leda till allvarlig sjukdom.

Därför ska elever och barn i förskolan, precis som tidigare, stannar hemma om de är sjuka, även vid lindriga symtom. Här har inget förändrats och förskolan eller skolan kommer fortfarande att ringa till vårdnadshavare och be dem att hämta sitt barn om det visar tecken på sjukdom.

Vid symptom ombeds barn i förskoleklass, grundskola och gymnasieålder att testar sig för covid-19. Genom att testa kan sig kan de snabbare återgå till skolan om det har ett negativt provsvar.

Om eleven eller barnet testats positivt för covid-19 ska man följa de förhållningsregler som man får från Region Jönköpings län. Vi ber också eleven eller vårdnadshavaren att kontakta elevens skolsköterska eller rektor och informera om att eleven är sjuk i konstaterad covid-19. På så vis kan skolan bidra till att effektivisera Regionens smittspårning och korta tiden från insjuknande till det att närkontakter informeras.

Vid en eventuell smittspridning eller om ett barn har utsatts för smitta kommer vårdnadshavare och elever fortsatt att få information via Vklass. Vi ber därför vårdnadshavare att hålla ett extra öga på Vklass. I Vklass får vårdnadshavare specifik information från barnets skola eller förskola gällande covid-19. På kommunens webbplats jonkoping.se finns övergripande information och svar på återkommande och aktuella frågor gällande covid-19 för förskola och skola.

Tidigare pressträffar:

Via länken nedan kan du läsa om våra tidigare presskonferenser och se dem i sin helhet.

Vår pressinformation om coronaviruset och covid-19 sedan 2020

Våra pressträffar kan ses på vår playkanal:

Jönköping Play Länk till annan webbplats.