search
Sök
menu
Meny

Pressinformation om coronaviruset och covid-19

Med anledning av coronaviruset och covid-19 håller vi pressträffar. Under våren sändes presskonferensen på onsdagar. Under hösten 2020 hålls presskonferens när behov uppstår.

Här nedan kan du se den senaste pressträffen och pressträffar som sänds live:Här kan du se våra tidigare pressträffar:

Presskonferens 25 november

Nedan följen en kort textsammanfattning av presskonferensen.

Johan Fritz, stadsdirektör – inledning om frånvaro och förlängda lokala allmänna råd

Vi har något ökad frånvaro än normalt bland kommunens personal men vi klarar av att utföra de uppgifter vi ska.

De lokala allmänna råden förlängdes igår. För kommunen innebär det att de verksamhetsförändringar vi gjort fortsätter gälla till 13 december.

Stefan Österström, socialdirektör - om vård, omsorg och serveringstider

Denna vecka har vi elva personer med dokumenterad smitta inom socialförvaltningens verksamheter. Sex personer på särskilda boenden och fem personer på ordinärt boende där kommunen ger stöd och hjälp i någon form.

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) rapport som presenterades igår om brister i vården på äldreboenden gäller för det ansvarsområdet som Regionen har även om personerna bor på kommunens boenden. Rapporten var tydlig i sin kritik om de brister som finns och det görs nu ett analysarbete tillsammans med Regionen. Det kommer också komma en granskning av kommunala äldreboenden och specifikt Solstickegatans äldreboende.

Vi har tillsammans med polisen haft tillsyn av hur serveringstiderna som infördes förra helgen följs. I stort har det följts bra, det var en verksamhet i fredags som bröt serveringstiderna.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör – om kultur- och fritidsverksamheten

Upprepade det som tidigare kommunicerats om verksamheter som håller stängt.

Fritidsgårdar, bibliotek (utom Stadsbiblioteket, Huskvarna, Visingsö och mobila biblioteksverksamheten), simhallar, allmänhetens åkning är stängt.

Det finns en viss tendens till sociala oro i en del områden. Därför har vi valt att ha kvar fritidsgårdspersonal som har fått ett utökat fältuppdrag, vi digitaliserar de aktiviteter som är möjliga. Vi har ett bra samarbete med andra myndigheter och civilsamhället, vilket är väldigt viktigt i den situationen vi är i. Vi behöver alla hjälpas åt för att hantera situationen.

Vi har dialog med föreningarna i kommunen. Det är stora ekonomiska konsekvenser för föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden har kompletterat de statliga bidragen, t.ex. genom reducerade taxor, förstärkt driftsbidrag och kompensationsbidrag till föreningar. Vi kommer inte kunna möta upp hela den summan på de 40 ansökningar vi har inne för tredje kvartalet.

Presskonferens 18 november

Johan Fritz, stadsdirektör, inledde med att betona det allvarliga läget och vikten av att följa de lokala och allmänna råden och rekommendationerna.

Kommunen planerar för en eventuell förlängning av de lokala råden.

Förvaltningscheferna för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret gav information om följande i korthet.

Vård och omsorg

Ökad smittspridning i samhället ökar också risken att personer som har del av kommunal vård och omsorg utsätts för smitta. Totalt har vi just nu 6 personer av våra runt 1500 personer inom äldreomsorgen som är smittade, så det är en begränsad smittspridning.

Serveringstillstånd

På fredag börjar troligen de förändrade serveringsregler för alkohol på restauranger och barer att gälla. I normalfallet får det ske fram till kl 02.00 i Jönköpings kommun. Om beslutet kommer är det sluttiden 22.00 som gäller för alkoholservering. Kommunen har tillsammans med polisen ett uppföljningsansvar att reglerna följs och vad det i så fall leder till för konsekvenser i form av varningar eller indragna alkoholtillstånd om det inte följs.

Kommunen har i sitt yttrande till regeringen lyft att vi förutsätter att det kommer kompensationsåtgärder till branschen som drabbas ekonomiskt av detta.

Skola och barnomsorg

Det är en ökad smittspridning inom skolan men det handlar om enstaka fall. Vi har förberedelser för att kunna göra åtgärder. Det kan till exempel handla om att tillfälligt gå över till distansundervisning i en klass eller skola. Ett sådant beslut tas alltid i samråd med Smittskyddsenheten. Så var fallet när vi förra veckan beslutade att införa tillfällig distansundervisning för en klass på Ljungarumsskolan.

På Sandagymnasiet i klasser med specialidrott lag har vi stärkt rutinerna och reglerna för hur vi ska agera vid eventuell smitta eftersom vi ser att det kan bli problem bland elever som har just lagidrott.

Utbildningsministern har meddelat att det kommer bli en ändring i förordningen övergång till fjärr- eller distansundervisning om det kan leda till minskad trängsel på gymnasieskolorna, om alla andra åtgärder som är möjliga först har prövats. Beslut tas av regering under torsdagen.

Med anledning av de skärpta allmänna råden som infördes den 3 november har utbildningsförvaltningen, i samverkan med fackliga företrädare, tagit fram ytterligare anpassningar för våra verksamheter.

Det kan handla om:

  • Hur man hämtar och lämnar barn på förskola och fritidshem.
  • Hur utvecklingssamtal genomförs.
  • Luciafiranden och julavslutningar får ske utan vårdnadshavare.
  • Vi stängt våra öppna förskolor och Kulturskolan har ställt in samtliga fritidsaktiveter UTOM instrumental- och sångundervisning för elever födda 2005 och senare, som sker via närundervisning som vanligt. För elever födda 2004 och tidigare sker motsvarande undervisning på distans.
  • I den händelse av att en förskola har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma och har sitt barn 15-timmar på förskolan, att även hålla de egna barnen hemma.

Kultur och fritid

Nuvarande situation slår hårt både mot invånare och föreningsliv. Särskilt slår det hårt mot unga. Vi behöver hjälpas år att fylla tomrummet, t.ex. genom att utnyttja att vistas i våra natur som det ju går att vistas i i mindre grupper om man tar ansvar.

Vi tror att det kommer bli en uppförsbacke för våra verksamheter när restriktionerna är över, med tanke på den ekonomiska ansträngning som detta innebär.

Öppna fritidsgårdsverksamheter, simhallar, Tändsticksmuséet är stängt. Allmänhetens åkning på isbanor är stängt. Alla bibliotek, förutom stadsbiblioteket och biblioteken i Huskvarna och på Visingsö är stängda. De bibliotek som är öppna är ingen mötesplats utan enbart till för att snabbt kunna lämna och låna böcker. Överväg att använda bibliotekens digitala tjänster i stället.

Parkering

Antalet parkörer i kommunala parkeringshus har minskat med 30 procent när nya lokala råden infördes.

Borgerliga vigslar

Borgerliga vigslar på Rosenlunds herrgård anpassas efter 24 november. Vigslar kommer genomföras dock med max fem personer. Inga gäster förutom två vittnen får delta.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 11 november

Presskonferensen hölls via videomötesprogrammet Skype mot framförallt lokalmedia. Du kan se den i efterhand på vår playkanal.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 4 november

Presskonferensen hölls via videomötesprogrammet Skype mot framförallt lokalmedia. Du kan se den i efterhand på vår playkanal.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 19 augusti

Presskonferens 17 juni

På pressträffen informerades det bland annat om aktuellt läge inom vård och omsorg.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 10 juni

På pressträffen informerades det bland annat om hur kommunen planerar sommarlovsaktiviteter och stöd till riskgrupper. Även om hur kommunen arbetar med uppdraget om tillsyn av trängsel i restauranger under sommaren.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 3 juni

På pressträffen informerades det bland annat om hur kommunen planerar för en trygg sommar under coronapandemin. Även hur arbetet med utbyggnadsplanen påverkas av det rådande läget.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 27 maj

På pressträffen informerades det bland annat om sommarjobb för ungdomar och beredskapen för ökat våld i nära relationer i coronatider.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 20 maj

På presskonferensen informerades det bland annat om att tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämden besultat om hyressubvetioner för föreningar och företag som hyr lokal av kommunen.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 13 maj

På presskonferensen informerades det bland annat hur kommunen förebereder sig för en ovanlig sommar och att det finns goda förutsättningar att leverera skyddsmaterial en tid framöver.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 11 maj

Presskonferens angående studentfirandet för de kommunala gymnasieskolorna i Jönköpings kommun.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 6 maj

På presskonferensen informerades det bland annat om kommunikationsinsaten i prioriterade områden och om begränsad smittsmittspridning i kommunens verksamheter.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 29 april

Här avhandlades läget i kommunkoncernen, vård- och omsorgsverksamheten och skolan.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 22 april

Bland annat lyftes grundskolans sommaravslutningar och föreningarnas situation på denna presskonferens.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 15 april

På presskonferensen meddelades kommunens nya informationsinsats i prioriterade områden. Här fanns också Livsmedelsenheten på plats för att berätta om inspektionerna på lokala restauranger, kaféer och pubar.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 8 april

Om växelvis distansundervisning på en högstadieskola och situationen i vård och omsorgen.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 1 april

På presskonferensen lyftes det kommande påsklovet och nya smittofall konstaterades i vård- och omsorgsverksamheten.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 25 mars

Om rekryteringsbehov inför sommaren och information till äldre invånare.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 20 mars

Presskonferens om kommunens stödpaket till näringsliv och föreningar.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 18 mars

Här lyftes bland annat distansundervisningen på gymnasiet samt prioriteringarna i vård och omsorgen.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Presskonferens 12 mars

Vår första presskonferens med anledning av det nya coronaviruset och covid-19. Stadsdirektören Johan Fritz berättade bland annat om att kommunen följt situationen sedan Jönköping fick landets första fall av covid-19 i februari.

Se presskonferensenlänk till annan webbplats

Pressinformation sommar/höst 2020

Under sommaren har vi inga livesända pressträffar, det gäller även för vissa pressträffar under hösten 2020. Vi skickar ut pressinformation om coronaviruset och covid-19 vid behov.

Nedan ser du en lista med länkar för datum vi inte livesänt. Där kan du istället ta del av pressinformation i form av artikel eller pressmeddelande.

Pressinformation 6 augustilänk till annan webbplats

Pressinformation 17 julilänk till annan webbplats

Pressinformation 8 julilänk till annan webbplats

Pressinformation 3 julilänk till annan webbplats