search
Sök
menu
Meny
Sök

Vår pressinformation om coronaviruset och covid-19 sedan 2020

Sedan pandemins start i början av 2020 har Jönköpings kommun löpande informerat om utvecklingen i kommunen.

Här kan du läsa informationen som publicerats från våra tidigare presskonferenser. Du kan också se dem i sin helhelt via länkarna under respektive presskonferens.

2021

Presskonferens 26 maj

På grund av tekniska problem finns det ingen inspelning från den digitala presskonferensen vid det här tillfället.


 Johan Fritz, stadsdirektör

Kommunens verksamheter fungerar bra och vi har en låg frånvaro generellt i våra förvaltningar. Vi har just nu inga smittade brukare inom omsorgen. Trots att läget börjar ljusna är vi fortfarande i en pandemi och det är viktigt att alla gör sin del i att hålla avstånd och undvika trängsel eller möten med nya människor. Det gäller även i sommar.

Göran Isberg, utbildningsdirektör

I utbildningsförvaltningens verksamheter är läget stabilt och vi ser ett sjunkande sjuktal hos både barn, elever och personal.

Alla våra förskolor är öppna och i grundskolan är det full närundervisning på samtliga skolor förutom på Alfred Dalinskolan. Där pågår en ombyggnation.

Gymnasieskolorna har i snitt på 85-90% närundervisning för år 1 och 2. Avgångsklasserna har full när närundervisning de sista veckorna innan de tar studenten.

Det är också glädjande att kunna berätta att den befarade utbildningsskulden på grund av pandemin är väldigt låg i såväl grundskola som gymnasieskola.

Sommaravslutningar på förskolan och grundskolans skolavslutningar kommer, precis som i fjol, bli lite annorlunda och kommer att anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tyvärr kommer inte vårdnadshavare eller övrigt släkt kunna närvara under skolavslutningen.

Årets studentfirande på de kommunala gymnasieskolorna kommer också att genomföras i ett alternativt format, anpassat efter rådande situation och aktuella riktlinjer. De blivande studenterna är verkligen värda att firas och vi kommer göra vårt yttersta för att dagen ska bli fin och minnesvärd. Utspringet kommer att genomföras klassvis vid olika klockslag under fredagen. Detta för att skapa ett luftigare utspring där anhöriga får ett större utrymme att möta sin student. Två anhöriga per elev är välkomna att ta emot studenterna på skolgården.

De blivande studenterna kommer att inom kort att få information via Vklass med detaljerad planering och tider för utspring på respektive gymnasieskola. Tider för utspring kommer även att publiceras på gymnasieskolornas webbplatser.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör

Vi öppnar upp det mesta om än i begränsad omfattning. Nu blir det lättare att anordna läger och allehanda cuper. Flera bibliotek kommer också att hållas öppna och våra offentliga bad med maxantal.

Det handlar dock om eget ansvar och att kunna se över möjligheterna till att välja alternativ om det till exempel är trångt på ett friluftsbad.

Thomas Bergholm, teknisk direktör

Vi har förra sommaren i färskt minne. Gränna och Visingsö är kända turistmetropoler där det alltid samlas mycket folk. Förra året fanns dock inte restriktioner om hur många som fick vistas i butikerna samtidigt. Det gör det nu.

Nu finns det förslag på att under sommaren ta bort ett flertal p-platser utmed Brahegatan för att fler ska kunna vistas utanför butikerna.

Det kan bli långa köer utanför butiker och kaféer med tanke på maxtalen. Att ta bort ett antal parkeringar temporärt är en enkel åtgärd som kan få stor betydelse för trängseln. Beslut fattas längre fram.

Se presskonferensen (Obs! saknar ljud delvis) Länk till annan webbplats.

Presskonferens 31 mars

Johan Fritz, stadsdirektör

I Jönköping har vi fortsatt ett allvarligt smittläge. Inför påsken i år gäller samma regler som förra året. Res inte onödan, umgås endast med din närmaste familj och undvik platser där trängsel uppstår.

I år är även motormässan inställd i Jönköping. I går klubbades beslutet om vistelseförbud på sex större parkeringsytor i Jönköpings kommun. Det görs för att motverka smittspridning och motverka spontana bilträffar. Vi är tacksamma för de fastighetsägare som hjälper till med avstängningarna. Uppmaningen är samma som förra veckan. Res inte till Jönköping i påsk – du riskerar att bli smittad och smitta andra.

På den positiva sidan ser vi att det är en låg smittspridning inom omsorgen. Sex personer är smittade i hemtjänsten, men på våra äldreboenden är det ingen smittad. Detta beror på att vi lyckats väl med vaccineringen och att personalen jobbar på med bra rutiner och skyddsutrustning.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har påverkats i hög grad av pandemin. Det finns stora begränsningar och det allmänna smittläget gör att vi måste vidta lämpliga åtgärder. Därför kommer vi inte att öppna för träning för vuxna inomhus som tänkt utan det skjut på framtiden.

Det finns en planering för att öppna museer bland annat och vi för hela tiden en dialog med smittskyddet om hur vi ska gå tillväga. Jag upplever att många föreningar och besökare tar ett stort ansvar. Bland annat har handbollen och innebandyn avslutat sina aktiviteter i förtid och fotbollen har skjutit på sin säsongsstart.

Inför påsk erbjuder vi en del aktiviteter för barn och unga. Fritidsgårdarna utgår främst från digitala aktiviteter eller sådant som kan ske utomhus. Inomhusaktiviteter sker i begränsat format.

Under påsken samverkar vår fältverksamhet med socialtjänst och polis för att skapa trygghet för unga. De kommer att röra sig över hela kommunen.

Vi vet att det kommer en tid då vi kommer kunna öppna upp och vi har den lagliga möjligheten, men smittläget är sådant just nu att vi måste avvakta.

Göran Isberg, utbildningsdirektör

Inom utbildningsförvaltningens verksamheter är läget skört med ökad frånvaro både hos personal, barn och elever. Nu om någonsin är det viktig att följa rekommendationerna.

Därför har utbildningsförvaltningen i dagarna lanserat en kampanj i syfte att förbygga smittspridningen. Kampanjen kallas ”Var rädd om”. Den betonar att vi ska vara rädda om varandra och att vi måste hjälpas åt för att vi alla ska kunna hålla oss friska.

Inom förskolans verksamhet är läget ansträngt. Vi ser en ökad frånvaro bland barnen och personalens frånvaro ligger still, men på en hög nivå. På sex av våra förskolor anger man ett mycket ansträngt läge.

Samtliga förskolor är öppna, men på nio förskolor har vi känt oss tvungna att gå ut med en vädjan till vårdnadshavare om att de som har en så kallad 15-timmarsplacering, d.v.s. vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande, ska hålla sina barn hemma, i syfte att klara bemanning med bibehållen trygghet.

Även grundskolan har ett ansträngt läge. På Attarpsskolan i Bankeryd har årskurs 8 distansundervisning till och med torsdag denna vecka på grund av hög frånvaro hos elever och personal. Vi hoppas att påsklovet kan bryta smittan. Fem av våra F-6 skolor anger ett mycket ansträngt läge.

Den partiella distansundervisningen på Alfred Dalin skolan fortsätter på grund av lokalsvårigheter två veckor, Junedalsskolan och Rosenlundsskolan återgår efter påsk till närundervisning för alla.

Från och med 1 april upphör den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan. Det innebär istället att regionala och lokala förutsättningar avgör om fjärr- eller distansundervisning måste bedrivas i våra gymnasieskolor.

Skolorna planerar för fortsatt partiell distans utifrån den nivå som smittläget tillåter. Det görs utifrån att vi idag har en hög smittspridning i Habo, Mullsjö och Jönköping och att smittspridningen framförallt ökat i åldrarna 10-19 år. I dagsläget ligger närundervisningen cirka 40-50% beroende på olika förutsättningar utifrån program/årskurs/provskrivningar/praktiska moment osv på våra 4 skolor. I nuläget planerar skolorna att behålla nivån på närundervisning även de två närmaste veckorna efter påsklovet om smittläget i regionen kvarstår i samma nivå men kommer göra en avstämning med regionens smittskydd på måndagen 12 april v 15.

Målsättningen är att kunna öka närundervisningen så mycket som möjligt till början av maj och givetvis är åk 3 prioriterat.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 23 mars

Presskonferens om hur kommunen agerar för att minska smittspridningen under påsken 2021.

De som medverkar är Johan Fritz, stadsdirektör, och Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 17 mars

Johan Fritz, stadsdirektör

Vi är nu tydligt inne i den tredje vågen av smittspridning när det gället coronaviruset. Vi får signaler från sjukvården att belastningen återigen börjar bli större och det är nu främst personer i arbetsför ålder mellan 20-60 år som blir sjuka. Även i kommunens verksamheter ser vi att det är fler som drabbas, men det har än så länge inte påverkat våra uppdrag att ge service till invånarna.

Enligt de scenarion kring smittspridningen som finns så verkar det bli en ”peak” runt påsk i Jönköping. Vid påsk brukar också många bilentusiaster flockas till Elmia för mässan Custom motor show. Den är inställd i år och vi som kommun vill redan nu vädja till de som planerar att åka till Jönköping ändå och festa att inte göra det. Kom inte hit! Smittspridningen riskerar att förvärras.

Därför tittar kommunen nu på olika alternativ för att, enligt den nya begränsningsförordningen, kunna stänga ner populära samlingsytor så som parkeringar där vi av tradition vet att det kan bli mycket folk. I detta kommer vi att kroka arm med fastighetsägare, polisen och smittskyddet på regionen. Frågan ska skyndsamt behandlas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som får fatta besluten. Den som bryter mot reglerna riskerar 2000 kronor i böter.

Göran Isberg, utbildningsdirektör

Sjukfrånvaron i skolan är relativt stabil, men det finns lokala utbrott av smitta där vi fått lösa situationen på olika sätt. Det är mycket viktigt att våra skolor kan hålla öppet och att vi fortsätter följa de råd och rekommendationer som finns. Håll barnen hemma vid minsta symtom, tänk på att hålla avstånd.

Öppna förskolan kan komma att öppna för utomhusaktiviteter för upp till åtta personer efter påsk. Men det beror på smittläget i stort.

Partiell distansundervisningen för tre grundskolor, Alfred Dalinskolan, Rosenlundsskolan och Junedalsskolan förlängs ytterligare. Det beror inte på mer smitta utan på att vi ska säkra att det inte uppstår trängsel.

Gymnasiet är uppe på 40 procent närundervisning, men målet är 80 procent 1 april. Vi följer smittläget och stämmer av veckovis kring detta.

Skolan ser ingen utbildningsskuld i nuläget, men förbereder för extra undervisning i påsk samt sommarskola för de som är i behov.

Stefan Österström, socialdirektör

Förra veckan var det 19 smittade brukare inom hemtjänsten, men det har sjunkit något till 15 personer den här veckan. Vi har glädjande nog inga nya smittade bland de som bor på våra äldreboenden. Där har vi nu en god vaccinationstäckning och vi vaccinerar även de äldre som flyttar in på boende.

Hemsjukvården är också i stort sett färdigvaccinerad.

Regionen arbetar vidare med att vaccinera de som har hemtjänst och de som är över 80 år. Viktigt att alla följer gällande råd och restriktioner för att minska smittspridningen så fler kan få vaccin.

Socialförvaltningen har behövt ge mer vård och omsorg till personer som vistats på sjukhus för covid19. Där ser vi ett ökat behov.

Inför sommaren finns det goda möjligheter att arbeta inom vård- och omsorg i kommunen. De undersökningar vi gör visar att över 95 procent är väldigt nöjda med sina sommarvikariat. Läs mer om sommarjobben vi erbjuder: Sommarjobba inom vård och omsorg - Jönköpings kommun (jonkoping.se) Länk till annan webbplats.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 10 februari

Johan Fritz, stadsdirektör

Några veckor har gått sedan förra pressträffen och vi är fortfarande mitt inne i pandemin. Även om vaccin är på gång och vi ser en viss ljusning inom vården är det extra viktigt att komma ihåg de grundläggande allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händer och minska nya kontakter med andra. Nästa vecka börjar sportlovet i Jönköping och då kan våra beteenden, resor och besöksmönster förändras. Så tänk på att inte slappna av, det finns en risk för en tredje våg om vi inte håller i och håller ut.

Göran Isberg, utbildningsdirektör

Det har gått ett år sedan pandemin bröt ut. Det har krävt och kräver mycket av medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare. Många gånger har vi fått ställa om från en dag till en annan och det ska alla ha en stor eloge för hur det arbetet skötts.

Förskolan rapporterar om en något högre frånvaro. Överlag är det en låg förekomst av covid19 inom förskolan.

En del högstadieskolor har haft eller har partiell distansundervisning. Vi följer situationen kontinuerligt och eventuellt får vissa skolor fortsätta med partiell distansundervisning och då kommer vi givetvis gå ut med information till vårdnadshavare och medarbetare.

Gymnasiet har de senaste veckorna gradvis ökat närvaron till omkring 20 procent. Målsättningen är att öka närvaron kontinuerligt fram till 1 april om smittläget tillåter.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör

Vi kan se att på de anläggningar vi öppnat så har besökare och föreningar visat stor hänsyn. Det finns en stor vilja att göra rätt och vi behöver göra det här tillsammans.

Det är högt tryck på allmänhetens åkning. Ibland får man tyvärr vänta, men det är största del glada miner. Vi har många andra uppspolade allmänna ytor och det lättar på trycket på kommunens anläggningar.

Fritidsbanken är mycket uppskattad i dessa tider när många vill åka exempelvis skridskor. Vår personal har haft det hett om öronen och lånar ut 200-300 prylar i veckan. Mer information finns på kommunens hemsida.

Öppningen av biblioteken har gått bra, även om det stundtals uppstått köer. Regler har i stort följts. Vi planerar framåt för att man ska kunna beställa en kasse med böcker och hämta upp. De mobila biblioteken fungerar bra och vi kommer även att köra ut böcker till äldreboenden med börjar i mars.

Fältarbetet i våra prioriterade områden har varit värdefullt och skapat en lugnande effekt. Jag vill tacka vår personal och för civilsamhällets stöd.

Sportlovet närmar sig och i år är det även friluftslivets år. Allt fler Jönköpingsbor hittar ut, men det är fortsatt viktigt att hålla avstånd och följa råden även i naturen.

Stefan Österström, socialdirektör

Pandemin är en resa i uthålligheten och att arbeta preventivt för att minska smittspridningen.

Vi har haft en begränsad smittspridning inom våra verksamheter hittills under pandemin. Just nu är bara nio personer inom omsorgen sjuka i covid19. 36 av 37 äldreboenden är smittfria. Det är ett ständigt preventivt arbete eftersom det finns en fortsatt hög smittspridning i samhället. Vi har en hög beredskap inför en eventuell ökning av antalet smittade eller till och med en tredje våg.

Vaccinationen flyter på enligt planen. Vecka 7 ska de som bor på äldreboenden och korttidsboenden ha erbjudits även dos 2. Totalt har 1 650 fått dos 1 och två. Vaccintillgången är ett logistiskt flöde som påverkas av bekymmer i Europa och det är tillgången som påverkar tempot i vaccinationen.

Kommunen har även ett vaccinationsansvar i fas 2 där grupper som har LSS och personlig assistans ingår. Det arbetet drar antagligen i gång i början av mars.

Avslutningsvis ett stort tack till alla som bidrar till att arbeta hårt i den här pandemin.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Obs! Det uppstod problem med ljudet i början av sändingen 10/2 2021. Det bidrog tyvärr att inspelningen av presskonferensen nu saknar ljud under ett antal minuter.

Presskonferens 22 januari

Johan Fritz, stadsdirektör

I går kom regeringsbesked och förändringar som påverkar kommunens arbete med hänsyns till coronapandemin. Det innebär att vi öppnar vissa verksamheter och det blir förändringar i skolan.

Kommunen samarbetar med regionen och länsstyrelsen inför massvaccineringarna längre fram i vår där det kan bli aktuellt att ställa upp med lokaler och hjälpa till med logistik för kommunens del.

Borgerliga vigslar går återigen att boka på Rosenlunds herrgård men sker med endast fem personer närvarande totalt och i övrigt på ett smittsäkert sätt.

Göran Isberg, utbildningsdirektör

Igår meddelade regeringen att de justerar rekommendationen för fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan. Undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021, detta som en gradvis övergång till närundervisning.

Förändringen görs för att nackdelarna med inskränkningar för våra unga överskrider fördelarna. Vi ser att rådande distansundervisning har varit negativ för elevernas lärande, utveckling och trygghet.

Så snart skolorna är klara med sin planering kommer gymnasieeleverna att få information från sin skola om hur undervisningen ska bedrivas.

Kulturskolan startar ordinarie undervisning för barn och ungdomar födda 2005 och yngre.

Den senaste veckan har grundskolan behövt genomföra ett antal åtgärder för att minska trängsel och risk för smittspridning. I torsdags införde Sanda Idrottshögstadium tillfällig distansundervisning för samtliga elever på skolan, till och med 31 januari. Detta efter att ett enstaka antal elever i flera olika klasser blivit sjuka i bekräftad covid-19 och flera klasser på skolan således hade exponerats för smittrisk.

Från måndag påbörjar Alfred Dalinskolan delvis distansundervisning. Den tillfälliga distansundervisningen beror inte på en ökad smittspridning på skolan, utan är taget utifrån en sammanvägd bedömning av olika parametrar. Skolans lokaler är begränsade och vi ser nu inga andra möjligheter än att införa tillfällig delvis distansundervisning. Beslutet gäller till och med 12 februari, men kan komma att förlängas.

För att glesa ut på Junedalsskolan så har årskurs 9 sin undervisning i Per Braheskolans lokaler. Skolan tittar nu tillsammans med skolläkare på hur denna situation ska hanteras när gymnasieeleverna delvis kommer åter till skolan.

Rosenlundskolan har haft partiell distansundervisning från den 12 januari fram till och med 22 januari. Denna förlängs nu fram till sportlovet, alltså till och med vecka 6, eftersom skolan inte har kunnat hitta andra passande lokaler utanför skolan som de kan bedriva undervisningen i för att glesa ut på skolan.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör

På måndag 25 januari tillåts all idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, för barn födda 2005 och senare i Jönköping. De som är äldre än så får vänta. Ambitionen är att öppna upp för alla. Men det kommer att ske i olika etapper.

Det är viktigt att öppna verksamheterna igen men det måste ske i enlighet med den nya pandemilagstiftningen och på ett smittsäkert sätt.

Även utomhusanläggningar så som fotbollsplaner och allmänhetens åkning öppnar igen för barn, unga och vuxna.

På måndag öppnar även biblioteken i kommunen, men med vissa begränsningar och kommunen uppmanar invånare att använda de digitala biblioteken i första hand.

I våra prioriterade områden fortsätter vuxenvandringen samtidigt som fritidsgårdarna öppnar för unga födda 2005 eller senare. För äldre barn är det i första hand fritidsverksamhet utomhus som gäller.

Frivilligcentralen fortsätter att hjälpa äldre med att handla mat och mediciner.

Stefan Österström, socialdirektör

Nu är det snart ett år sedan vi fick det första konstaterade fallet av covid19 i Sverige och i länet. Det har ända sedan dess varit ett enormt arbete för att stoppa smittspridningen. Mänger med nya rutiner har införts med bland annat skyddsutrustning.

Smittan minskar något inom omsorgen där det just nu finns 28 konstaterade fall. Vi ser dock att det finns större spridning i andra kommuner i länet och de här siffrorna kan sticka iväg uppåt om vi inte är vaksamma.

Vaccinationerna på äldreboenden i kommunen följer planen där dos 1 nu är så gott som avslutad och dos 2 påbörjad. Vi räknar med att ha vaccinerat majoriteten på boenden med dos 2 i vecka 7. Samtidigt pågår vaccinationer av personer med hemtjänst och hemtjänstpersonal och den sköts av regionen. Vaccinationen av våra äldre är ett delat ansvar mellan kommunen och regionen.

Begränsningar i serveringstider på restauranger förlängdes till 7 februari av regeringen. Jönköpings kommun var återigen remissinstans och vi valda att lyfta de stora utmaningar som restaurangnäringen gått igenom, står inför och hur detta påverkar krögarna.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Obs! Det uppstod problem med ljudet i början av sändingen 22/1 2021. Det bidrog tyvärr att inspelningen av presskonferensen nu saknar ljud under ett antal minuter.

Presskonferens 14 januari

Johan Fritz, stadsdirektör

Det är fortsatt stor smittspridning i kommunen och vi har ett väldigt hårt tryck på sjukvården där det just nu vårdas upp emot 100 personer för covid19. Trots att vaccinationerna nu är på gång är det inte läge att sluta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten – det gäller att vi håller ut för att minska smittspridningen.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör

Kultur- och fritidsförvaltningen har påverkats mycket under den här pandemin och de senaste månaderna har många verksamheter varit stängda. Nu gäller den nya pandemilagen och det gör att viss verksamhet kan öppna igen – dock ska det ske på ett smittosäkert sätt.

 • 25:e januari öppnar alla utomhusanläggningar i kommunen för organiserad träningsverksamhet för barn och vuxna. Det är upp till föreningar och andra att detta genomförs i smittsäker miljö.
 • Allmänhetens åkning ska öppna så snart det är möjligt med tanke på vädret.
 • Bad och inomhusanläggningar håller fortsatt stängt för allmänheten.
 • Biblioteken öppnar 25 januari men kommer att ha maxantal för besökare. Vi uppmanar till att göra besöket ensam och inte ta med vänner eller familjen.
 • Det är åter okej att spola lokala ytor för spontan skridskoåkning.
 • Fritidsgårdsverksamheten startar direkt med riktad utomhusverksamhet och eventuell inomhusverksamhet från 25 januari.
 • Frivilligcentralen fortsätter att leverera mat och medicin till de över 70 år som behöver hjälp.

Göran Isberg, utbildningsdirektör

Läget i våra verksamheter är liksom tidigare stabilt men skört. Generellt ser vi ingen större smittspridning och antalet konstaterat smittade elever och personal är förhållandevis lågt.

Grundskolan började terminen i torsdags förra veckan. Samma dag meddelade regeringen att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

Skolan är en samhällsviktig funktion och våra grundskolor gör ett gediget arbete för att minska trängseln i skolans lokaler. Man ser över schema och lokaler för att hitta bra lösningar för att kunna följa de riktlinjer om finns. En övergång till partiell distansundervisning är något som kan bli aktuellt först när alla andra åtgärder för att förhindra smittspridning är prövande. Våra grundskolor är väl förberedda att ställa om sin undervisning vid behov.

Ytterligare en åtgärd vi genomför för att minska trängsel i våra högstadieskolor är att hålla modersmålsundervisningen för årskurs 7-9 på distans från och med 13 januari till och med 12 februari. Detta kan komma att förlängas.

Gymnasieskolans distansundervisning ska pågå fram till den 24 januari. Vi inväntar nu besked om hur undervisningen ska bedrivas efter det datumet. Vi är väl förberedda på flera olika scenarier.

Elever på vård- och omsorgsprogrammet och Lärlingsakademin kommer att få genomföra praktik eftersom vaccinationerna inom omsorgen nu är i gång och smittspridningen väntas minska. Detta kommer i gång i månadsskiftet januari/februari.

Stefan Österström, socialdirektör

Just nu finns det omkring 44 smittade brukare inom omsorgen. 30 av dem bor på äldreboende. Varje fall är tragiskt och innebär i många fall lidande. Det innebär också att personal smittas och på vissa enheter kan det bli höga sjukskrivningstal. Socialförvaltningen arbetar intensivt med att smittspåra och har också förstärkt användningen av munskydd och visir i verksamheterna. De används både i nära vårdsituation och när vi träffar kollegor.

200 000 munskydd distribuerades till verksamheterna under förra fredagen. Vi har fortsatt en god beredskap i våra materiallager.

Kommunen har vaccinerat omkring 1000 personer, som har omsorg, med första dosen. Nästa vecka påbörjas fas 2 samtidigt som fas 1 pågår. Någon gång i vecka 6 eller 7 räknar vi med att ha gett dos ett och två på våra äldreboenden. Vaccination påbörjas också i hemtjänst. Personal vaccineras också från och med i måndags. Det är ett intensivt arbete med vaccinationerna.

Se presskonferensen här Länk till annan webbplats.

2020

Presskonferens 21 december

Vid kommunledningens presskonferens gav stadsdirektör Johan Fritz, kultur- och fritidsdirektör Mazar Alijevski, utbildningsdirektör Göran Isberg och socialdirektör Stefan Österström följande information i sammanfattning:

Vi har hela tiden behövt förhålla oss till nya beslut och rekommendationer som ger konsekvenser för våra verksamheter och för invånarna i kommunen. I fredags kom nya beslut från regeringen som vi behöver anpassa oss till.

Kultur och bibliotek

Samtliga kommunens bibliotek är stängda fram till 24 januari. Ingen annan biblioteksservice kommer erbjudas just nu men vi ser över möjligheten till hemleverans. Vi kommer inte skicka påminnelser eller förseningsavgifter på böcker där lånetiden går ut.

Vi ser över möjligheterna att fortsätta med samhällsvägledning och IT-hjälp i digital form. Vi har en nyinrättad bibliotekskundtjänst som kan ta emot frågor relaterat till bibliotekets tjänster.

Idrott och förening

Vi har stängt föreningsanläggningar för idrottsverksamhet såväl inomhus som ute. Förutom skolverksamhet och professionell idrott. Det bygger på regeringens besked om skärpta restriktioner.

Vi vet att det finns barn och unga som kan få det tufft när verksamheter stänger ner. Men just nu anser vi att det är nödvändigt för att kunna stoppa smittspridningen. Om vi gemensamt tar ansvar nu så hoppas vi att denna period blir så kort som möjligt.

Vi tittar på att öppna upp för insatser inom frivilligcentralens verksamhet igen efter jul- och nyårshelgen.

Skola och utbildning

Vissa enheter har hög frånvaro bland personalen. Elever och barn inom barnomsorgen har fortsatt relativt hög närvaro.

Gymnasieskolornas distansundervisning förlängs till och med 24 januari.

Kulturskolan övergår till distansundervisning där det är möjligt även för barn och ungdomar födda senare än 2005 fram till 24 januari till att börja med.

Öppna förskolorna fortsätter hålla stängt.

Vuxenutbildningen har haft vägledningscentrum öppet, det kommer att pausas fram till och med 24 januari, liksom arbetsträning och gruppverksamhet inom arbetsmarknadsavdelningen.

Socialförvaltningens verksamheter

Vi har nu 31 personer smittade inom de kommunala omsorgsverksamheterna. Det är inte just nu samma ökning som vi haft de senaste veckorna.

Vi har ett ökat behov av att ta emot personer som kommer från sjukhuset och behöver stöd och insatser efter sin sjukhusvistelse i form av korttidsboende eller hemtjänst. Inför helgerna förbereder vi oss för ett högre tryck så att vi kan klara av att göra insatser när behov uppstår.

Vi har fått rekommendationer från smittskyddsläkaren om att öka användningen av visir i alla situationer där vi inte kan hålla två meters avstånd. Under en vecka använder vi normalt 38 000 visir och det ser vi nu kommer öka.

Inom socialförvaltningen tillämpar vi nu hemarbete i ännu högre utsträckning, vilket innebär att vi har minibemanning av personal på kontoren.

Vi håller på att förbereda oss inför vaccination mot covid-19 och hur det ska gå till inom våra verksamheter.

I fredags kom även nya restriktioner om serveringstider för alkohol på krogarna där det nu är fram till kl 20 som gäller. Kommunen har fått vara remissinstans inför detta beslut och vi har framfört synpunkter på att detta drabbar branschen väldigt hårt, samtidigt som vi har förståelse för att vi behöver göra dessa insatser nu för att minska smittspridningen.

Se presskonferensen här Länk till annan webbplats.

Presskonferens 16 december

Johan Fritz, stadsdirektör

Fortsatt allvarligt läge med smittspridningen i länet och kommunen. Kommunen har dock ingen stor frånvaro att rapportera och klarar i stora delar att leverera den service som vi ska klara av. Nu går vi mot julhelg och ett nytt år och jag vill passa på att tacka alla invånare som ser till att följa de allmänna råden. Det är väldigt viktigt att hålla avstånd och minska sina sociala kontakter. Jag vill också rikta ett stort tack till alla medarbetare som fortsätter att göra stora insatser under den här pandemin.

Stefan Österström, socialdirektör

Det finns en fortsatt oro för smittspridning inom omsorgen och vi ser också en viss ökning den senaste veckan. Smittspridningen inom äldreomsorgen kan bli mindre om spridningen minskar generellt i samhället. Vi ser inte att smittan kommer in via besök utan det är via personal som i många fall inte vet om att de är smittade när de går till jobbet. Det ser vi när vi smittspårar. Jag vill återigen uppmana alla att hjälpas åt och följa de nationella allmänna råden för att minska smittan i samhället och därigenom också skydda de äldre och mer utsatta invånarna.

Göran Isberg, utbildningsdirektör

Läget för personal är stabilt men skört och verksamheter kan påverkas snabbt när vi upptäcker smittspridning. Lätt ökning av smitta syns i grundskolan men det är fortfarande på en låg nivå. Det finns dock förskolor och skolor med mer ansträngt läge än andra. Smittspridningen följer samhällsutvecklingen i stort. Övergången till distansundervisning i gymnasiet har gått bra. En del elever är ledsna eller känner oro över att behöva stanna hemma och utbildningsförvaltningen har en hög beredskap med kuratorer och skolsköterskor som kan komma i kontakt med de här eleverna. Nationella prov ställs in för att lätta arbetsbördan i vår. Det här påverkar inte arbetet och betygsättningen i stort. Det är tråkigt att studenter inte får åka på studentflak, men vi hoppas på en i övrigt normal student till sommaren.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 9 december

Johan Fritz, stadsdirektör, om julfirande och nya nationella råd

Kommunen följer utvecklingen och vidmakthåller de verksamhetsförändringar som vi haft sedan november när de lokala råden infördes. Från måndag 14 december har vi alltså nya skärpta nationella råd som ersätter de lokala råden. Dessa ska alltså följas precis som innan, det är ingen rekommendation. Regeringen kom också i går med förtydliganden kring julfirandet där åtta personer är normen. Umgås inte när med andra än de närmaste i familjen. Det blir ett annorlunda firande för många såklart.

Ytterligare ett verktyg för att stoppa smittan blir den nya tillfälliga pandemilag som kan träda i kraft i mars.

I kommunen arbetar ungefär 1000 av 12 000 medarbetare som hemma per dag. Många av kommunens yrken måste skötas på plats exempelvis om du arbetar på ett äldreboende. Regeringen och Folkhälsomyndigheten är tydliga, de som kan jobba hemifrån ska göra det. Det är viktigt att understryka.

Kommunens verksamheter påverkas självklart av pandemin. Vi har sett en något högre sjukfrånvaro och fått anpassa verksamheterna. Men vi klarar fortfarande att leverera vårt kommunala uppdrag till invånarna.

Men vi är fortsatt i ett allvarligt läge och måste hjälpas åt nu för att inte förvärra situationen.

Stefan Österström, om ökad smittspridning och utmaningarna inom omsorg samt vaccinering

Smittspridningen är på en hög nivå i samhället och det avspeglar sig också inom omsorgen. Vi har hittills haft en begränsad smittspridning på äldreboenden och inom hemtjänsten, men nu ser vi en tydlig ökning den senaste veckan. Vi har gått från ett tiotal smittade till runt 30 smittade personer, bland annat åtta personer på ett demensboende. Smittspridningen är svår att stoppa generellt eftersom många endast uppvisar diffusa symtom eller inga symtom alls. Det visar smittspårningen.

När smittan kommer in på ett demensboende innebär det stora utmaningar även om vi har bra rutiner. Det är svårt att få en demenssjuk person att förstå och komma ihåg instruktioner om att hålla avstånd och isolera sig.

Kommunen fortsätter samarbetet med Regionen kring logistiken vid kommande vaccinationer som påverkar personer inom omsorgen, både brukare och personal. Det gäller dock att fortsätta vara noggrann i rutiner och följa de allmänna råden. Vaccinationer kan komma i gång i mitten på januari, men många frågor återstår. Inte minst hur stor tillgången på vaccin blir. Vaccinet ska ta i doser om två och med ett treveckorsintervall vilket betyder att det kommer att ta tid att bygga upp ett skydd.

Till sist vill jag understryka betydelsen att vi som kommuninvånare tänker efter och begränsar aktiviteter för att minska smittspridningen. Vi ser en tydlig ökning av smittan. Om vi hjälps åt i detta kan vi hoppas att den inte fortsätter öka in i julhelgerna.

Se pressträffen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 4 december

Johan Fritz, stadsdirektör - om ökad belastning och större sjukfrånvaro

Belastningen inom sjukvården är stor och vi är i ett allvarligt läge. Även i kommunen ser vi en ökad belastning på verksamheterna men vi klarar att hålla leveranserna trots ökad sjukfrånvaro.

När det gäller kommunens trängselkontroller ser de bra ut. Folk följer i allmänhet de lokala råden om att hålla avstånd. Det gäller även restauranger och krogar.

Nu närmar vi oss julen och det finns risker för trängsel vid paketutlämningsställen och i matbutiker. Handla gärna i Jönköpings kommun, men planera dina inköp och försök att vara ute i god tid.

Kommunen har sökt och fått medel för extra kostnader under pandemin. Hittills 52,5 miljoner kronor, men en ny ansökan är inne om 18 miljoner kronor. Det är vi tacksamma för.

Organisationen kring civilsamhället har startat med att se över bra aktiviteter för unga som kan rymmas inom de allmänna råden. Det tror vi är ett viktigt arbete.

Stefan Österström, socialdirektör - om smittoläget och kommande vaccinationer inom äldreomsorgen

Covid19 kan ge väldigt diffusa och svårbestämda symtom. När smittspridningen ökar i samhället finns det större sannolikhet att smittan letar sig in till äldreboenden. Inom Socialförvaltningen finns 13 dokumenterade fall av covid19 varav 7 inom äldreomsorgen. Varje enskilt fall är tragiskt men ser vi till helheten är smittan än så länge begränsad hos oss, men det är fortsatt viktigt att följa råden om social distansering. Det är inte besöken till boenden som orsakar smittan visar smittspårningen utan det sprids i så fall via personal. Därför är det i nuläget inte aktuellt med ett besöksförbud i Jönköping, vilket i så fall är ett beslut som Folkhälsomyndigheten måste ta.

Samarbetet med Regionen och smittskydd är i full gång inför vaccination som i första ledet innebär vaccinering av omkring 6100 personer som antingen är brukare eller arbetar inom kommunal vård- och omsorg. Många frågor återstår dock och osäkerhet finns om tidsaspekten.

Göran Isberg, utbildningsdirektör - om distansundervisning och

Läget inom Utbildningsförvaltningen är stabilt men skört. Våra enheter är hårt belastade och det kan ändra sig fort. Ser inga tecken på systematisk spridning i våra verksamheter.

Så snart vi ser tecken på smitta görs analyser och åtgärder. Elevhälsan deltar aktivt i detta.

Det blir distansundervisning för alla gymnasieelever från och med måndag 7 december. Vi ser det som en åtgärd för att minska smittspridningen i hela samhället och följer effekterna av detta. De flesta elever vill vara i skolan och vi har en låg smittspridning, men distansundervisningen kan tänkas minska smittan i samhället i stort. Undantag från distansundervisning görs för exempelvis elever på särskola. Alla elever och personal kommer att få mer information under fredagen.

Vi är också medvetna om att den psykiska ohälsan bland elever kan öka, men vi har tagit lärdom från våren och kommer att följa detta noggrant.

De elever som vill äta skollunch under den här tiden kommer att kunna göra det. Mer information om detta kommer.

Slutligen: Av största vikt att vi alla tillsammans gör allt vi kan i varje stund för att minska smittspridningen i samhället.

Nya riktlinjer från i måndags. Barn i förskola och grundskola som har någon sjuk i covid19 i familjen ska stanna hemma i sju dagar. Grundskoleelever kommer få hemuppgifter.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 25 november

Nedan följen en kort textsammanfattning av presskonferensen.

Johan Fritz, stadsdirektör – inledning om frånvaro och förlängda lokala allmänna råd

Vi har något ökad frånvaro än normalt bland kommunens personal men vi klarar av att utföra de uppgifter vi ska.

De lokala allmänna råden förlängdes igår. För kommunen innebär det att de verksamhetsförändringar vi gjort fortsätter gälla till 13 december.

Stefan Österström, socialdirektör - om vård, omsorg och serveringstider

Denna vecka har vi elva personer med dokumenterad smitta inom socialförvaltningens verksamheter. Sex personer på särskilda boenden och fem personer på ordinärt boende där kommunen ger stöd och hjälp i någon form.

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) rapport som presenterades igår om brister i vården på äldreboenden gäller för det ansvarsområdet som Regionen har även om personerna bor på kommunens boenden. Rapporten var tydlig i sin kritik om de brister som finns och det görs nu ett analysarbete tillsammans med Regionen. Det kommer också komma en granskning av kommunala äldreboenden och specifikt Solstickegatans äldreboende.

Vi har tillsammans med polisen haft tillsyn av hur serveringstiderna som infördes förra helgen följs. I stort har det följts bra, det var en verksamhet i fredags som bröt serveringstiderna.

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör – om kultur- och fritidsverksamheten

Upprepade det som tidigare kommunicerats om verksamheter som håller stängt.

Fritidsgårdar, bibliotek (utom Stadsbiblioteket, Huskvarna, Visingsö och mobila biblioteksverksamheten), simhallar, allmänhetens åkning är stängt.

Det finns en viss tendens till sociala oro i en del områden. Därför har vi valt att ha kvar fritidsgårdspersonal som har fått ett utökat fältuppdrag, vi digitaliserar de aktiviteter som är möjliga. Vi har ett bra samarbete med andra myndigheter och civilsamhället, vilket är väldigt viktigt i den situationen vi är i. Vi behöver alla hjälpas åt för att hantera situationen.

Vi har dialog med föreningarna i kommunen. Det är stora ekonomiska konsekvenser för föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden har kompletterat de statliga bidragen, t.ex. genom reducerade taxor, förstärkt driftsbidrag och kompensationsbidrag till föreningar. Vi kommer inte kunna möta upp hela den summan på de 40 ansökningar vi har inne för tredje kvartalet.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 18 november

Johan Fritz, stadsdirektör, inledde med att betona det allvarliga läget och vikten av att följa de lokala och allmänna råden och rekommendationerna.

Kommunen planerar för en eventuell förlängning av de lokala råden.

Förvaltningscheferna för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret gav information om följande i korthet.

Vård och omsorg

Ökad smittspridning i samhället ökar också risken att personer som har del av kommunal vård och omsorg utsätts för smitta. Totalt har vi just nu 6 personer av våra runt 1500 personer inom äldreomsorgen som är smittade, så det är en begränsad smittspridning.

Serveringstillstånd

På fredag börjar troligen de förändrade serveringsregler för alkohol på restauranger och barer att gälla. I normalfallet får det ske fram till kl 02.00 i Jönköpings kommun. Om beslutet kommer är det sluttiden 22.00 som gäller för alkoholservering. Kommunen har tillsammans med polisen ett uppföljningsansvar att reglerna följs och vad det i så fall leder till för konsekvenser i form av varningar eller indragna alkoholtillstånd om det inte följs.

Kommunen har i sitt yttrande till regeringen lyft att vi förutsätter att det kommer kompensationsåtgärder till branschen som drabbas ekonomiskt av detta.

Skola och barnomsorg

Det är en ökad smittspridning inom skolan men det handlar om enstaka fall. Vi har förberedelser för att kunna göra åtgärder. Det kan till exempel handla om att tillfälligt gå över till distansundervisning i en klass eller skola. Ett sådant beslut tas alltid i samråd med Smittskyddsenheten. Så var fallet när vi förra veckan beslutade att införa tillfällig distansundervisning för en klass på Ljungarumsskolan.

På Sandagymnasiet i klasser med specialidrott lag har vi stärkt rutinerna och reglerna för hur vi ska agera vid eventuell smitta eftersom vi ser att det kan bli problem bland elever som har just lagidrott.

Utbildningsministern har meddelat att det kommer bli en ändring i förordningen övergång till fjärr- eller distansundervisning om det kan leda till minskad trängsel på gymnasieskolorna, om alla andra åtgärder som är möjliga först har prövats. Beslut tas av regering under torsdagen.

Med anledning av de skärpta allmänna råden som infördes den 3 november har utbildningsförvaltningen, i samverkan med fackliga företrädare, tagit fram ytterligare anpassningar för våra verksamheter.

Det kan handla om:

 • Hur man hämtar och lämnar barn på förskola och fritidshem.
 • Hur utvecklingssamtal genomförs.
 • Luciafiranden och julavslutningar får ske utan vårdnadshavare.
 • Vi stängt våra öppna förskolor och Kulturskolan har ställt in samtliga fritidsaktiveter UTOM instrumental- och sångundervisning för elever födda 2005 och senare, som sker via närundervisning som vanligt. För elever födda 2004 och tidigare sker motsvarande undervisning på distans.
 • I den händelse av att en förskola har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma och har sitt barn 15-timmar på förskolan, att även hålla de egna barnen hemma.

Kultur och fritid

Nuvarande situation slår hårt både mot invånare och föreningsliv. Särskilt slår det hårt mot unga. Vi behöver hjälpas år att fylla tomrummet, t.ex. genom att utnyttja att vistas i våra natur som det ju går att vistas i i mindre grupper om man tar ansvar.

Vi tror att det kommer bli en uppförsbacke för våra verksamheter när restriktionerna är över, med tanke på den ekonomiska ansträngning som detta innebär.

Öppna fritidsgårdsverksamheter, simhallar, Tändsticksmuséet är stängt. Allmänhetens åkning på isbanor är stängt. Alla bibliotek, förutom stadsbiblioteket och biblioteken i Huskvarna och på Visingsö är stängda. De bibliotek som är öppna är ingen mötesplats utan enbart till för att snabbt kunna lämna och låna böcker. Överväg att använda bibliotekens digitala tjänster i stället.

Parkering

Antalet parkörer i kommunala parkeringshus har minskat med 30 procent när nya lokala råden infördes.

Borgerliga vigslar

Borgerliga vigslar på Rosenlunds herrgård anpassas efter 24 november. Vigslar kommer genomföras dock med max fem personer. Inga gäster förutom två vittnen får delta.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 11 november

Presskonferensen hölls via videomötesprogrammet Skype mot framförallt lokalmedia. Du kan se den i efterhand på vår playkanal.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 4 november

Presskonferensen hölls via videomötesprogrammet Skype mot framförallt lokalmedia. Du kan se den i efterhand på vår playkanal.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 19 augusti

Presskonferens 17 juni

På pressträffen informerades det bland annat om aktuellt läge inom vård och omsorg.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 10 juni

På pressträffen informerades det bland annat om hur kommunen planerar sommarlovsaktiviteter och stöd till riskgrupper. Även om hur kommunen arbetar med uppdraget om tillsyn av trängsel i restauranger under sommaren.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 3 juni

På pressträffen informerades det bland annat om hur kommunen planerar för en trygg sommar under coronapandemin. Även hur arbetet med utbyggnadsplanen påverkas av det rådande läget.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 27 maj

På pressträffen informerades det bland annat om sommarjobb för ungdomar och beredskapen för ökat våld i nära relationer i coronatider.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 20 maj

På presskonferensen informerades det bland annat om att tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden besultat om hyressubventioner för föreningar och företag som hyr lokal av kommunen.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 13 maj

På presskonferensen informerades det bland annat hur kommunen förbereder sig för en ovanlig sommar och att det finns goda förutsättningar att leverera skyddsmaterial en tid framöver.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 11 maj

Presskonferens angående studentfirandet för de kommunala gymnasieskolorna i Jönköpings kommun.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 6 maj

På presskonferensen informerades det bland annat om kommunikationsinsatsen i prioriterade områden och om begränsad smittsmittspridning i kommunens verksamheter.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 29 april

Här avhandlades läget i kommunkoncernen, vård- och omsorgsverksamheten och skolan.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 22 april

Bland annat lyftes grundskolans sommaravslutningar och föreningarnas situation på denna presskonferens.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 15 april

På presskonferensen meddelades kommunens nya informationsinsats i prioriterade områden. Här fanns också Livsmedelsenheten på plats för att berätta om inspektionerna på lokala restauranger, kaféer och pubar.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 8 april

Om växelvis distansundervisning på en högstadieskola och situationen i vård och omsorgen.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 1 april

På presskonferensen lyftes det kommande påsklovet och nya smittofall konstaterades i vård- och omsorgsverksamheten.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 25 mars

Om rekryteringsbehov inför sommaren och information till äldre invånare.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 20 mars

Presskonferens om kommunens stödpaket till näringsliv och föreningar.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 18 mars

Här lyftes bland annat distansundervisningen på gymnasiet samt prioriteringarna i vård och omsorgen.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.

Presskonferens 12 mars

Vår första presskonferens med anledning av det nya coronaviruset och covid-19. Stadsdirektören Johan Fritz berättade bland annat om att kommunen följt situationen sedan Jönköping fick landets första fall av covid-19 i februari.

Se presskonferensen Länk till annan webbplats.