search
Sök
menu
Meny

Sänkta hyror och avgifter för föreningar och företag

Många drabbas hårt ekonomiskt av den pågående pandemin. Jönköpings kommun har nu beslutat om ett stödpaket med tillfälligt sänkta lokalhyror för särskilt utsatta branscher.

Corona-pandemin har stor inverkan på samhällets ekonomi och många föreningar och företag har just nu svårt att betala hyror, tomträtter och arrenden.

Regeringen har utformat ett stödpaket som bland annat innehåller stöd till hyror till särskilt utsatta branscher. De har också definierat vilka föreningar och företag som är berättigade till stödet. De utgår från koder för svensk näringsgrensindelning, så kallade SNI-koder.

Jönköpings kommun har därför tagit beslut på att erbjuda de hyresgäster som omfattas av stödpaketet en sänkning på 50% av hyreskostnaden för april-juni 2020. Kommunen har också valt att låta förslaget omfatta arrendeavgift och tomträttsavgift för att det ska vara så rättvist som möjligt för kommunens motparter.

Vem kan ansöka om hyreslättnad?

Regeringen har bestämt vilka SNI-koder som gäller. Här finns en lista över de föreningar och företag som kan ansöka:

Lista över vilka branscher som omfattas av stödetlänk till annan webbplats

Föreningen eller företaget får inte ha haft ekonomiska problem per den 31 december 2019.

Hur stor hyreslättnad kan vi få?

Hyreslättnaden gäller 50% av lokalhyra, arrendeavgift och/eller tomträttsavgift under perioden april-juni 2020.

Vad gäller för föreningar som hyr lokal per timme?

Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) har tagit beslut om nolltaxa vid hyra per timme för perioden april-juni. Det betyder att föreningar som är berättigade till bidrag och bokar kommunens lokaler eller anläggningar inte behöver betala för detta under april-juni. Det gäller alla typer av lokaler som bidragsberättigade föreningar hyr per timme, allt från träningslokaler, idrottshallar och konferenslokaler.

Som förening behöver ni inte göra någonting, pengarna återbetalas automatiskt eller fakturan krediteras.

Vad händer efter perioden april-juni?

Regeringens beslut gäller perioden april-juni och kommunen följer detta. Kommer nya rekommendationer från regeringen så tar kommunen upp frågan igen.

Hur betalas pengarna ut?

Det beror på vilken typ av avtal du har. Vissa får rabatt på nästa faktura, andra får en utbetalningsavi. Vi handlägger ärenden löpande.

Finns det annan hjälp att få?

Vi har tidigare skrivit om hur kommunen hjälper föreningar och företag som påverkas av pandemin.

Information till föreningar som påverkas av corona-pandemin

Information till företag som påverkas av corona-pandemin

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Kontaktcenter.

E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00