Stödcentrum för unga brottsutsatta

Här hittar du som är under 21 år och har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott information om hur du kan få hjälp av Stödcentrum.

Många unga personer utsätts för eller bevittnar brott. Att drabbas av en sådan händelse kan vara kränkande och påverkar människor på olika sätt.

Ofta dyker det upp frågor som:

 • Varför just jag?
 • Jag kan inte sova. Hur ska jag orka gå till skolan?
 • Hur går en rättegång till?
 • Hur begär jag skadestånd?
 • Måste jag vittna i rättegången?

Olika personer reagerar på olika sätt och det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner som är rätt eller fel. Du kan till exempel känna rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam. För många är dessa känslor svåra att hantera och då kan det vara bra att få prata med någon.

Stödcentrum erbjuder

 • Information kring rättsprocessen.
 • Stödsamtal för att hjälpa dig bearbeta brottshändelsen och dess följder.
 • Stödsamtal till dig som blivit vittne till ett brott för att bl.a. kunna bearbeta det du sett.
 • Föräldrastöd.
 • Rådgivning om dina rättigheter och skyldigheter som vittne/brottsutsatt.
 • Praktisk hjälp, exempelvis i kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag.

Vi vänder oss till dig

Vi vänder oss till dig som är under 21 år och som har bevittnat eller utsatts för brott: t.ex.  misshandel, rån, olaga hot, ofredande, våldtäkt eller andra typer av integritetskränkande brott.

Brottet behöver inte vara polisanmält.

Till dig som vårdnadshavare erbjuder vi handledning och stöd i att bemöta ditt barn eller ungdom.
 
Vi tar emot dig oavsett vilket brott du har varit utsatt för eller bevittnat. Är vi inte de bästa att stötta dig hjälper vi dig att hitta den som är det.
 
Om du inte tillhör vår åldersgrupp men önskar få stöd, så kan du kontakta Brottsofferjouren i Jönköping på tfn 036-10 76 40 alt. via e-post: Brottsofferjouren. Du hittar mer information om Brottsofferjouren via länk nedan.

Tystnadsplikt och kostnadsfritt

Vi som arbetar på Stödcentrum har sekretess vilket innebär att det vi talar med dig om inte förs vidare till någon annan. Om vi blir oroliga för att du far illa på något sätt är vi skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten, men vi pratar alltid med dig om det först.
 
Alla samtal hos oss är helt kostnadsfria.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Stödcentrum
Tfn 036-10 28 69