Stöd och medling till unga brottsutsatta och vittnen

Här hittar du som är under 21 år och har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott information om hur du kan få hjälp av stöd och medling för unga brottsutsatta och vittnen.

Många unga personer utsätts för eller bevittnar brott. Att drabbas av en sådan händelse kan vara kränkande och påverkar människor på olika sätt.

Ofta dyker det upp frågor som:

 • Varför just jag?
 • Jag kan inte sova. Hur ska jag orka gå till skolan?
 • Hur går en rättegång till?
 • Hur begär jag skadestånd?
 • Måste jag vittna i rättegången?

Olika personer reagerar på olika sätt och det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några reaktioner som är rätt eller fel. Du kan till exempel känna rädsla, ilska, otrygghet, kränkthet, skuld och skam. För många är dessa känslor svåra att hantera och då kan det vara bra att få prata med någon.

Stöd och medling för unga erbjuder

 • Information kring rättsprocessen.
 • Stödsamtal för att hjälpa dig bearbeta brottshändelsen och dess följder.
 • Stödsamtal till dig som blivit vittne till ett brott för att bl.a. kunna bearbeta det du sett.
 • Stöd till dig som anhörig, t.ex förälder, syskon eller annan viktig person för den unga.
 • Rådgivning om dina rättigheter och skyldigheter som vittne/brottsutsatt.
 • Praktisk hjälp, exempelvis i kontakt med polis, åklagare, skola, hälsovården eller och försäkringsbolag.

Vi vänder oss till dig

Vi vänder oss till dig som är under 21 år och som har bevittnat eller utsatts för brott. Du kan ha utsatts för eller bevittnat t.ex. misshandel, rån, olaga hot, ofredande, sexuella övergrepp, våldtäkt eller andra integritetskränkande brott.

Du behöver inte veta vilket brott du har blivit utsatt för eller bevittnat. Brottet behöver inte vara polisanmält. Om du vill ha hjälp med att polisanmäla så hjälper vi dig.

Som förälder eller annan viktig vuxen kan det vara svårt att veta hur en ska stötta och hjälpa ett barn eller ungdom på bästa sätt. Ibland vågar inte föräldrar låta sitt barn röra sig lika fritt som tidigare. Det här kan göra att ditt barn känner sig dubbelt utsatt; att först bli utsatt för ett brott och sedan också bli begränsad. Vi hjälper dig att hjälpa ditt barn så att barnet förstår att det inte är hen som bär skuld eller ansvar för det som hänt.

Du är välkommen oavsett vilket brott du har varit utsatt för eller bevittnat. Är vi inte de bästa att stötta dig hjälper vi dig att hitta den som är det.
 
Om du inte tillhör vår åldersgrupp (upp till 21 år) men önskar få stöd, så kan du kontakta Brottsofferjouren i Jönköping på telefon 036-330 80 80 alternativt via e-post: info@jonkoping.boj.se

Du hittar mer information om Brottsofferjouren under länkar nedan.

Tystnadsplikt och kostnadsfritt

Vi som arbetar på stöd och medling för unga brottsutsatta och vittnen har sekretess vilket innebär att det vi talar med dig om inte förs vidare till någon annan. Om vi blir oroliga för att du far illa på något sätt är vi skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten, men vi pratar alltid med dig om det först.
 
Alla samtal hos oss är helt kostnadsfria. Vill du veta mer om medling? Klicka på länken nedan.

Medling vid brott

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret, så hör vi av oss till dig på det sätt du vill.
Jag vill helst bli kontaktad via:
Jag vill helst bli kontaktad via:KONTAKT

Stöd- och medlingscentrum för unga brottsutsatta

Telefon: 036-10 28 69, 036-10 26 04

E-post: stodcentrum@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: