Behandling av personuppgifter, GDPR

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter, om vårt dataskyddsombud och vad du ska göra om du upptäcker en personuppgiftsincident.

Hand på datormus framför en skärm.