Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för kultur- och fritidsverksamheten . Nämnden verksamheter ska skapa förutsättningar för en stimulerande och meningsfull fritid, god hälsa och social tillhörighet, samt en god tillgång till kultur.

Nämnden erbjuder och tillhandahåller fritids- och badanläggningar, vandringsleder, fritidsverksamhet för barn och ungdom, stöd till föreningar m.m. samt bedriver verksamhet inom allmänkulturell verksamhet och bibliotek.

Nämnden lämnar varje år ett omfattande stöd till enskilda, föreningar, studieförbund, institutioner och andra verksamheter, genom bidrag i olika former, genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar för föreningarnas aktiviteter samt ansvarar för offentlig utsmyckning och verksamhet inom dans, film, kulturarv samt driver Tändsticksmuseet och Fågelmuseet.

Prioriterade grupper är barn och ungdomar, särskilt flickor, samt personer med funktionsnedsättning och nämnden bedriver omfattande verksamhet med särskild inriktning på dessa.

Kallelser och protokoll

Äldre kallelser och protokoll

Sammanträdesdagar

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel på torsdagar klockan 13.15 en gång per månad i Wilhelm Thamsalen, Stadshuset Huskvarna.

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 17 maj
  • 8 juni
  • 7 september
  • 12 oktober
  • 16 november
  • 14 december

KONTAKT

E-post: kff@jonkoping.se

Adress: Kultur- och fritidsnämnden, Box 1029, 551 11 Jönköping

Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: