Nyheter och reportage

Här hittar du alla nyheter och reportage från Jönköpings kommun.


  • Så kan vi bevara, utveckla och bygga nytt – ett gemensamt arbete
    Rätt balans mellan skönhet, funktion och nytta – arkitektur handlar om formandet av vår fysiska miljö och våra gemensamma stadsrum. Både om hur vi bygger nytt och hur vi bevarar våra befintliga miljöer. Kommunens arkitekturstrategi ska beskriva hur vi ska tänka för att lyckas med balansen.

Senast granskad/publicerad: