Nyheter och reportage

Här hittar du alla nyheter och reportage från Jönköpings kommun.


  • Varför planerar vi för att bli 200 000 invånare i kommunen?
    Kanske har du hört att vi ska vara 200 000 invånare i kommunen år 2050? Att bli så många är inget aktivt mål utan ett faktum enligt prognosen för befolkningsökning. För att säkerställa en hållbar stadsutveckling krävs en långsiktig plan: en utbyggnadsstrategi.

Senast granskad/publicerad: