Nyheter och reportage

Här hittar du alla nyheter och reportage från Jönköpings kommun.


 • Det här ska bli bättre i ditt område
  En stege vid badplatsen på Sjöåkra i Bankeryd, översyn av stationsområdet i Månsarp och en aktivitetsyta för äldre barn i Tenhult. Det är några av förbättringarna som kommer genomföras under året i våra kommundelar – delvis ett resultat av höstens enkät­undersökning utanför stadskärnan.


 • Möbelcirkeln – på dubbelt hållbara ben
  Möbelcirkeln i Bankeryd bygger stabil framtid för både medarbetare och miljö. Och i dagarna tar de ett avgörande digitalt kliv som gör det lättare för alla kommunala verksamheter att tänka cirkulärt hållbart. • Nytt naturreservat i centrala Jönköping – Junebäckens källor
  På höjden i centrala Jönköping breder Vattenledningsområdet ut sig med sin variationsrika natur och vackra utsiktsplatser. Ett välbesökt friluftsområde som nu är ett naturreservat – Junebäckens källor. Det innebär att området nu har starkare skydd för att bevara och utveckla naturen här.


 • Stadsutveckling för ett levande Huskvarna centrum
  Grönska, tydliga stråk för gång och cykel, möjlighet till uteserveringar och plats för lek och vistelse för stora och små. Det är några av delarna som presenteras i gestaltningsförslaget för en del av Huskvarna centrum – för en ny, levande stadsbild här.


 • Nybakad undersköterska tack vare äldreomsorgslyftet
  Jobba halvtid, plugga till undersköterska på halvtid – men behåll din heltidslön. Det är dealen för de kommunanställda som blir antagna till äldreomsorgslyftet, och nu är de första undersköterskorna klara.

Senast granskad/publicerad: