Nyheter och reportage

Här hittar du alla nyheter och reportage från Jönköpings kommun.


 • Här är vinnarna av Miljöpriset 2023
  En barnbok som lyckas kombinera både allvar och humor samt ett utomhusklassrum där naturen får stå i centrum. Under fredagen uppmärksammades årets två vinnare av Miljöpriset 2023 på Rådhusparkens scen – Erica Hindborg och Linus Ögren.


 • Kommunen deltar i global klimatutmaning
  Städer har en viktig roll på vägen mot en klimatsäker framtid. Därför deltar Jönköpings kommun i utmaningen One Planet City Challenge som ska få världens städer att växla upp klimatarbetet och minska sina utsläpp.


 • Vi rustar upp Björkparken i Ölmstad
  Från igenvuxen grönyta till en äng med ett rikt växt- och djurliv och hög bio­logisk mångfald. Nu rustar vi upp Björkparken i Ölmstad under ett treårigt projekt – tillsammans med allmänheten och hästar.


 • Mark vid Dunkehalla­ravinen ska undersökas
  Länsstyrelsens kartläggning visar att det finns över 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. I Jönköpings kommun har cirka 1200 objekt identifierats, som skulle kunna vara förorenade. Av dessa har redan cirka 130 helt eller delvis åtgärdats.


 • Normstorm 2023 – här kan du se årets utställning
  Inom ramarna för projektet Normstorm har kommunens högstadie- och gymnasieelever skapat konst som belyser olika normer. Du kan se bilderna på Jönköpings läns museum och i Juneporten.


 • Jönköping är en av världens bästa trädstäder
  Jönköping kan nu titulera sig som ”Tree City of the World”. Utmärkelsen delas ut av FAO - FNs fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, samt av Arbor Day Foundation – och ges till städer som både tar hand om befintliga träd och gör plats för att plantera nya.


 • ”Vi ställer många frågor för att kunna ge bra svar”
  Varmare väder väcker idéer om gröna och sköna byggprojekt
  – altaner, växthus, spaljéer, staket och uteplatser. Har du ett byggprojekt på gång inför sommaren? Då är det hög tid att tänka på bygglov. • Vi har en ny plan för framtidens centrala Jönköping
  Var ska nya bostäder byggas? Vilken mark kan användas för företag och industrier? Vad ska bevaras och vilka områden ska utvecklas? Vår översiktsplan beskriver hur kommunen kan växa hållbart – nu har vi en ny plan för centrala tätorten.

Senast granskad/publicerad: