Förskolebuss, en mobil förskola

I Jönköpings kommun finns två förskolebussar. Bussarna är mobila förskoleavdelningar och kompletterar utbildningen när lokaler renoveras eller i väntan på att nybyggda förskolor ska bli klara.

Bussen är en mobil förskoleavdelning som för en tid är placerad i ett specifikt förskoleområde. Förskolebussen är inte en permanent verksamhet eller en utflyktsbuss.

En barngrupp med de äldre förskolebarnen använder bussen varje dag och utbildningen sker till största del utomhus, året om. Tre lärare ansvarar för både utbildning och transport.

Barngruppen hämtas och lämnas vid samma förskola. Bussen körs till en utifrån säkerhet för barn och buss riskbedömd plats. Platsen kan variera men är alltid en av ett antal i förväg bestämda och riskbedöma platser. Restiden i bussen är satt till maximalt 30 minuter.

Förskolebussen är utrustad med bilbarnstol på varje plats, toalett, kök och förvaring. Bussen är också utrustad med material för utomhuspedagogik, IT och mat.

Utbildningen utgår från läroplanen, platsen för aktivitet är framför allt i naturen med fokus på utomhuspedagogik. Vid något tillfälle kan resan förläggas till biblioteket, Upptech eller andra lokala resurser. Utomhuspedagogiken erbjuder och ger barnen möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande genom att barnen upptäcker, utforskar och lär på platsen och i miljön där de befinner sig.

Senast granskad/publicerad: