Jag gör musik

Här hittar du länkar till de sånger som ingår i albumet Jag gör musik. Med hjälp av musik och sång som redskap vill vi inspirera dig att arbeta språkutvecklande i flerspråkig miljö inom förskolan.

Albumet “Jag gör musik” spelades in 2021. Syftet med sångerna är att främja språkutvecklingen hos barn i förskolan, speciellt flerspråkiga barn. Albumet innehåller 11 sånger, det finns också en instrumental inspelning av varje sång. Musiken är skriven av musikpedagog Sofie Tubbin och texterna har Sofie gjort tillsammans med barn på Öxnehagas förskolor.

Medverkande: Anders Ljungberg (bas), Henrik Magnusson (klaviatur), Johan Birgenius (slagverk), Viktor Olofsson (gitarr), Anna Nilsson, Daniel Hörnberg, Emilia Kiland, Faith Kakembo, Erik Lundh samt Barn från Oxhagens förskola (sång).

Produktion: Musiken är producerad av Erik Lundh och arrangerad av Viktor Olofsson och Erik Lundh. Som stöd till personal inom förskoleverksamhet i Jönköpings kommun finns en metodbok med noter, sångkort och praktiska tips. Boken är illustrerad av Kristina Jonsson och Magnus Tubbin. Projektet Jag gör musik är finansierat av Skolverket.

Mer om Sofies arbete kring språk och musik kan du läsa om i hennes blogg på Pedagog Jönköping:

Språkutveckling genom musik Länk till annan webbplats.

Tips till dig som använder materialet

Vi vill uppmuntra alla som använder sångerna att skriva om texterna tillsammans med barnen, sjunga på barnens modersmål i sångerna Småkryp, Räkna, Hej å hallå och Vänner. Sjung om de djur barnen gillar i I skogen. I sången Välkommen hit kan ni sjunga om er förskola , om staden förskolan ligger i och vad man kan göra där.

Lyssna på albumet Jag gör musik

Lyssna på albumet Jag gör musik - instrumental version

Senast granskad/publicerad: