Elevhälsan

Här hittar du information om Elevhälsan som arbetar förebyggande och hälsofrämjande med elevens bästa för ögonen.

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever.

Det finns tillgång till olika resurspersoner i skolan - specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer.

Samverkan för elevens bästa

För att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, så krävs det samverkan, inte minst mellan lärare och elevhälsa. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas.

Under Stöd i skola och förskola kan du ta del av de olika resurser som finns för ditt barn:

Stöd i skola och förskola

Nu kan du också ställa en fråga till oss, direkt här på webben.

Skolsköterska och kurator

När du som elev eller förälder behöver prata med någon i skolan, kan du alltid vända dig till skolsköterska eller kurator.

Du behöver inte fundera över vem av oss du ska kontakta - det viktiga för oss är att finnas till hands.

Skolsköterskan

Under skoltiden har du och ditt barn, flera gånger möjlighet att få träffa skolsköterskan.

Dels får ditt barn vid olika tillfällen en inbjudan till hälsosamtal och vaccination. Alla elever har också möjlighet att söka upp sin skolsköterska under skoldagen om man skulle vilja prata om något särskilt.

Både elever och föräldrar är alltid välkomna till skolsköterskan med frågor av olika slag. Det kan t.ex. handla om ont i magen eller huvudet, oro, ledsenhet eller frågor om hälsa och livsstil. Vi kan också hjälpa dig/er vidare till andra mottagningar eller personer om det behövs.

Kurator

Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du som förälder eller elev är välkommen att vända dig till kurator när ni behöver stöd och vägledning eller har bekymmer som oroar. Vi tar emot alla frågor och funderingar, och kan även hjälpa dig vidare till andra om det behövs.

KONTAKT

För hjälp med direktnummer till skolpersonal - ring

Kontaktcenter

Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: