Kommun­gemen­samma särskilda under­visnings­grupper

Här finns information om kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. Det är enheter som tar emot elever under en tid då eleven kan behöva extra mycket stöd.

Dessa enheter är till för elever i åk 4–9 som under en period behöver extra mycket stöd för att skolgången ska fungera. Elevernas behov kan se olika ut. Det kan till exempel vara behov av stöd kring skolnärvaro, beteende, inlärning eller sociala relationer.

Syftet med placeringen är att identifiera vad eleven behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och sociala utveckling samt att eleven ska få en fungerande skolgång genom olika åtgärder och anpassningar.

Det är rektorn på elevens hemskola som ansöker om plats och är juridiskt ansvarig för eleven under dennes placering. Målsättningen är att eleven så snart som möjligt ska kunna återgå till sin hemskola. Inom ett läsår ska eleven vara åter på hemskolan.

Lärarna på enheterna har specialpedagogisk kompetens och erfarenhet av att arbeta kring elever i behov av särskilt stöd och psykisk ohälsa. Lärarna har också en bred ämnesbehörighet och goda kunskaper i bedömning och betygsättning.
Enheterna finns på fyra platser i kommunen:

  • Dalen i Hovslätt
  • Rocksjön i centrala Jönköping
  • Stationen i Huskvarna
  • Jusö på söder i Jönköping


Kontaktuppgifter

Resursenhet

Adress

Telefon

Dalen

Ängsforsvägen 2

556 28 Jönköping

036-10 34 92

Stationen

Majgatan 1

561 33 Huskvarna

036-10 39 53

Rocksjön

ED gymnasiet

Föreningsgatan 2

553 21 Jönköping

036-10 66 38

Jusö

Brahegatan 46
553 34 Jönköping

073-057 39 84

073-056 92 16


KONTAKT

Peter Sjöstedt
Biträdande chef

Telefon: 036-10 56 78

E-post: peter.sjostedt@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: