search
Sök
menu
Meny
Sök

Elevhälsa och trygghet

Här hittar du information om elevhälsa och trygghet och hur skolan kan ge stöd och hjälp för att ditt barn ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt.

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och bemötas med respekt. Alla föräldrar ska kunna lämna sina barn i våra förskolor och skolor, med vissheten att barnen är trygga, blir sedda och lyssnade till.

Elevhälsan och tryggheten har samma mål - att varje elev ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt, utan hinder som ohälsa, oro, rädsla eller studiesvårigheter.

Många vuxna i skolan har särskilda uppdrag för att undanröja sådana hinder. Rektor, som ansvarar för likabehandlingsplanen (att den finns, uppdateras och fungerar i praktiken). Skolsköterska och kurator, som eleven kan gå till vid svårigheter av olika slag. Klassläraren, som är den som träffar barnet varje dag, och dokumenterar framsteg och svårigheter.

På några sidor beskriver vi hur skolan är organiserad för att stödja och hjälpa barn och elever, ur ett trygghets-, elevhälso- och lärandeperspektiv.