search
Sök
menu
Meny

Kränkningar och mobbning bland barn och elever

När kränkningar av olika slag upprepas flera gånger är det mobbning. Mobbning kan ta sig många uttryck – utfrysning, hot, ryktesspridning, trakasserier.

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som ska skydda mot diskriminering, trakasserier och kränkningar - Diskrimineringslagen och Skollagen.

På senare tid har det tillkommit nya former av kränkningar, genom sociala medier. Att lägga ut texter eller bilder på Internet, mot någons vilja, är en kränkande handling.

Berätta för dina föräldrar och personal på skolan

Om du som barn/elev blir utsatt för kränkningar/mobbning så är det jätteviktigt att du berättar detta för dina föräldrar samt personal på skolan.

Kontakta skolan eller förskola

Om du upplever att ditt barn blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar, så kontakta snarast ditt barns skola eller förskola. Du kan prata med klassläraren, elevhälsans personal eller någon annan vuxen på skolan.

Som förälder så ska du kontakta även rektor/förskolechef om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på skolan. Om kränkningarna fortfarande pågår efter kontakt med personal och rektor/förskolechef så kontaktar du kommunens Barn- och elevombud.

Personal som stödjer skolorna

Inom utbildningsförvaltningen finns det personal med särskilt ansvar att
stödja skolorna. De kan samordna nätverk och utbildningar för elever
och personal. De kan också informera om t.ex. gällande lagar, kommande
projekt, mobbningsproblematik, mångfalds- och likabehandlingsfrågor.
Syftet är att öka kunskapen hos både barn och vuxna, skapa tillfällen
till dialog och idéer, och sprida goda erfarenheter.

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Lagen kräver att varje skola ska ha en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. I planerna ska framgå vilka rutiner man har på skolan, när man får kännedom om att ett barn känner sig utsatt. Varje skola ska ha sin likabehandlingsplan på sin hemsida.

Kontakt

För hjälp med direktnummer
till skolpersonal - ring Kontaktcenter 036-10 50 00.