search
Sök
menu
Meny

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Välkommen att ta del av förskola och pedagogisk omsorg. Vi erbjuder förskoleplats och annan pedagogisk verksamhet från det att ditt barn är ett år och fram till skolstart.


Ibland lever ordet dagis fortfarande kvar, men en förskola är mycket mer än bara en plats där barnet vistas medan föräldrarna arbetar.

Förskola, första steget i ditt barns utbildning

Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och ska lägga grunden till det livslånga lärandet. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola tre timmar per dag från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri.

Stor vikt läggs vid barnens lek och arbetsmiljö, vilken ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktiviteter både inomhus och utomhus. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi, kreativitet och stimulera till eget ansvar. Tillsammans med dig som vårdnadshavare, i ett nära och förtroendefullt samarbete, skapar vi de bästa förutsättningar föra att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.

I kommunen finns både kommunala och fristående förskolor.  En lista över samtliga förskolor finner duhär:

Lista över förskolor i Jönköpings kommun A-Ö

pdf: Allmän förskola för dig som har ett barn som fyller tre år under 2020 (pdf, 189 kB)

General preschool for parents with children who will reach the age of three during 2020 (pdf, 183.2 kB)

مدرسة المرحلة التمهيدية العمومية لذوي الأطفال الذين سيبلغون ثلاث سنوات من العمر في عام 2020 (pdf, 245.8 kB)

Läroplan förskolalänk till annan webbplats

pdf: Måluppfyllelse i förskolan (pdf, 298.7 kB)

Förskola med verksamhet dygnet runt

Om du arbetar kvällar, nätter och helger och behöver omsorg för ditt barn kan du ansöka om dygnet runt-förskola. Det finns platser på fyra ställen i kommunen för barn 1-12 år.

Kvälls-, natt och helgomsorg vänder sig till dig som behöver plats för ditt barn på obekväma arbetstider: kl 19.00-06.00 samt lördag, söndag och helgdag.

Du kan även ansöka om en plats då du behöver omsorg för ditt barn både på obekväm tid och dagtid.

Om ditt förskolebarn är på en dygnet runt-förskola får barnet vara på den förskolan både på dag- och kvällstid.

Mer information om dyget runt-förskola

Förskolor med dygnet runt-verksamhet

  • Solstickans förskola i Jönköping.
  • Anna Dalins förskola i Huskvarna. Vid kvällar, helger och nätter är verksamheten förlagd till Törnrosa.
  • Polkagrisens förskola i Gränna. Vid kvällar, nätter och helger är verksamheten förlagd till Pluto.
  • Talgoxens förskola i Jönköping. Vid kvällar, nätter och helger är verksamheten förlagd till Nattugglan.

Solstickans förskolalänk till annan webbplats

Anna Dalins dygnet runt-förskolalänk till annan webbplats

Polkagrisens förskolalänk till annan webbplats

Talgoxens förskola

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

För dig som önskar pedagogisk omsorg för ditt barn i en mindre barngrupp i hemmiljö, erbjuder vi familjedaghem. Barngrupperna omfattar barn i åldrarna 1-12 år. Arbetet görs i nära samverkan med vårdnadshavare.

Verksamheten utgår från Allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande. I den pedagogiska omsorgen stödjer en dagbarnvårdare aktivt barnens utveckling, lustfyllda lärande och välbefinnande. I familjdaghem serveras hemlagad och näringsriktig mat.

Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande, därför har lek och utevistelse en central plats i verksamheten. Varje vecka görs också gemensamma aktiviteter med dagbarnvårdare i arbetslaget för att utveckla det sociala samspelet i större grupp.

I Jönköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem (enskild verkamhet). Geografisk förteckning över familjedaghemmen finner du via länken nedan.

Geografisk förteckning över familjedaghem i Jönköpings kommun

Allmänna råd för pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Läroplan förskolalänk till annan webbplats

Öppen förskola, familjecentral

Öppna förskolan är en mötesplats för förälder/ vårdnadshavare med barn 0-5 år. På öppna förskolan får ditt barn leka med andra barn och utvecklas och du som förälder har möjlighet att knyta vuxenkontakter, umgås och byta erfarenheter. Öppna förskolor finns på flera platser i kommunen, oftast som en del i familjecentralen.

På familjcentralen kan du få råd och stöd kring ditt barns hälsa och utveckling men också i frågor som rör graviditet, familj och relationer. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, föräldrarcaféer och föräldrargrupper.

Öppna förskolor, familjecentraler

Förskolebuss, en mobil förskola

I Jönköpings kommun finns två förskolebussar. Bussarna är mobila förskolor och kompletterar utbildningen när lokaler renoveras eller i väntan på att nybyggda förskolor ska bli klara.

Så här funkar förskolebussen
Bussen är en mobil förskola som för en tid är placerad i ett specifikt förskoleområde. Förskolebussen är inte en permanent verksamhet eller en utflyktsbuss.

En barngrupp med de äldre förskolebarnen använder bussen varje dag och utbildningen sker till största del utomhus, året om. Tre lärare ansvarar för både utbildning och transport.

Barngruppen hämtas och lämnas vid samma förskola. Bussen körs till en utifrån säkerhet för barn och buss riskbedömd plats. Platsen kan variera men är alltid en av ett antal i förväg bestämda och riskbedöma platser. Restiden i bussen är satt till maximalt 30 minuter.

Utbildningen utgår från läroplanen, platsen för aktivitet är framför allt i naturen med fokus på utomhuspedagogik. Vid något tillfälle kan resan förläggas till biblioteket, Upptech eller andra lokala resurser

Förskolebussen är utrustad med bilbarnstol på varje plats, toalett, kök och förvaring. Bussen är också utrustad med material för utomhuspedagogik, IT och mat.