Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Här hittar du information om förskola och pedagogisk omsorg (familje­daghem) och hur du ansöker om förskoleplats. Här finns också länkar till alla förskolor.

Vi erbjuder förskoleplats och annan pedagogisk verksamhet från det att ditt barn är ett år och fram till skolstart.

I Jönköpings kommun finns i särskilda fall möjlighet att gå i en särskild verksamhet där den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad. Om du som vårdnadshavare anser att en sådan miljö är till fördel för ditt barn finns möjlighet att söka till förskolans särskilda verksamhet.

Nedan kan du läsa mer om våra olika verksamhetsformer: förskola, allmän förskola, förskola med verksamhet dygnet runt, pedagogisk omsorg, förskolans särskilda verksamheter samt öppna förskolan.

Här hittar du också länk till ansökan om plats. Obs! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ska göra ansökan vi webben. I stället ber vi dig att ringa Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00. Du får då hjälp med hur du ska gå göra för att ansöka om förskoleplats.

Förskola, första steget i ditt barns utbildning

Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och ska lägga grunden till det livslånga lärandet. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Stor vikt läggs vid barnens lek och arbetsmiljö, vilken ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktiviteter både inomhus och utomhus. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi, kreativitet och stimulera till eget ansvar.

Tillsammans med dig som vårdnadshavare, i ett nära och förtroendefullt samarbete, skapar vi de bästa förutsättningar föra att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.

I kommunen finns både kommunala och fristående förskolor.

Lista över förskolor i Jönköpings kommun A-Ö

Läroplan förskola Länk till annan webbplats.

pdf: Måluppfyllelse i förskolan Pdf, 298.7 kB.

Allmän förskola

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola tre timmar per dag, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lov och är avgiftsfri. Även barn som är inskrivna i andra verksamheter än förskolan, till exempel pedagogisk omsorg, erbjuds allmän förskola.

Vilka exakta tider som ditt barn kan vara på förskolan under veckan varierar mellan olika förskolor men maxtiden är 525 timmar per år. Den allmänna förskolan är inte en egen verksamhetsform utan barnet går i förskolans ordinarie verksamhet.

Ditt barn erbjuds i första hand plats på en förskola nära ditt hem. Om du önskar plats på annan förskola försöker vi tillgodose ditt önskemål i största möjliga utsträckning.

Om ditt barn redan har plats i förskola behöver du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola. Du får automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Om ditt barn inte har en plats i förskola ska du göra en anmälan senast 31 mars. Du gör anmälan via Barnwebben.

Allmän förskola upphör när barnet börjar förskoleklass.

Vill du veta mer om allmän förskola? Här hittar du kontaktuppgifter till  olika förskoleområden

Förskola med verksamhet dygnet runt

Om du arbetar kvällar, nätter och helger och behöver omsorg för ditt barn kan du ansöka om dygnet runt-förskola. Det finns platser på tre ställen i kommunen för barn 1-12 år.

Kvälls-, natt och helgomsorg vänder sig till dig som behöver plats för ditt barn på obekväma arbetstider: kl 19.00-06.00 samt lördag, söndag och helgdag.

Du kan även ansöka om en plats då du behöver omsorg för ditt barn både på obekväm tid och dagtid.

Om ditt förskolebarn är på en dygnet runt-förskola får barnet vara på den förskolan både på dag- och kvällstid.

Mer information om dygnet runt-förskola

Förskolor med dygnet runt-verksamhet

Solstickans förskola i Jönköping Länk till annan webbplats.

Polkagrisens förskola i Gränna Länk till annan webbplats.

Talgoxens förskola i Jönköping

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

För dig som önskar pedagogisk omsorg för ditt barn i en mindre barngrupp i hemmiljö, erbjuder vi familjedaghem. Barngrupperna omfattar barn i åldrarna 1-12 år. Arbetet görs i nära samverkan med vårdnadshavare.

Verksamheten utgår från Allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan är vägledande. I den pedagogiska omsorgen stödjer en dagbarnvårdare aktivt barnens utveckling, lustfyllda lärande och välbefinnande. I familjedaghem serveras hemlagad och näringsriktig mat.

Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande, därför har lek och utevistelse en central plats i verksamheten. Varje vecka görs också gemensamma aktiviteter med dagbarnvårdare i arbetslaget för att utveckla det sociala samspelet i större grupp.

I Jönköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem (enskild verksamhet). Geografisk förteckning över familjedaghemmen finner du via länken nedan.

Geografisk förteckning över familjedaghem i Jönköpings kommun

Allmänna råd för pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Läroplan förskola Länk till annan webbplats.

Förskolans särskilda verksamheter

Vår utgångspunkt är att alla barn och elever ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov i den vanliga förskole- och grundskoleverksamheten. Endast i undantagsfall ska ett barn eller en elev behöva flytta till en annan verksamhet. I Jönköpings kommun finns i extraordinära fall möjlighet att gå i en särskild verksamhet där den fysiska och pedagogiska miljön är särskilt anpassad och strukturerad.

Om du som vårdnadshavare anser att en sådan miljö är till fördel för ditt barn finns möjlighet att söka till förskolans särskilda verksamhet. Ansökan är öppen året runt. Din ansökan behandlas vid fyra tillfällen, under mars, maj, oktober och december. Ansökningsblankett finns nedan.

Det kan vara kö till förskolans särskilda verksamhet därför är det viktigt att även söka plats till allmän förskola i väntan på en plats. I ansökan till allmän förskola är det viktigt att informera om barnet har behov av särskilt stöd. Ansökan till allmän förskola gör du via Barnwebben.

Ansökningsblankett till förskolans särskilda verksamheter Pdf, 279 kB.

Ansök till allmän förskola Länk till annan webbplats.

Förskolor med särskild verksamhet

Diamanten, Kålgårdens förskoleområde - hörselnedsättning Länk till annan webbplats.

Regnbågen, Öxnehaga förskoleområde - autismspektrat (AST) Länk till annan webbplats.

Humlan, Arredalens förskola - flerfunktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Grön, Solstickans förskola - flerfunktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Smaragden, Dragonens förskola - autismspektrat (AST)

Öppen förskola, familjecentral

Öppna förskolan är en mötesplats för förälder/vårdnadshavare med barn 0-5 år. På öppna förskolan får ditt barn leka med andra barn och utvecklas och du som förälder har möjlighet att knyta vuxenkontakter, umgås och byta erfarenheter. Öppna förskolor finns på flera platser i kommunen, oftast som en del i familjecentralen.

På familjecentralen kan du få råd och stöd kring ditt barns hälsa och utveckling men också i frågor som rör graviditet, familj och relationer. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, föräldracaféer och föräldragrupper.

Öppna förskolor, familjecentraler

Senast granskad/publicerad: