Frågor och svar om inkomstanmälan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om inkomstanmälan.

Varför har jag fått en inkomstförfrågan?

Avgiften baseras på hushållets inkomst före skatt (bruttoinkomst). Du ska registrera din inkomst på Barnwebben så att du betalar rätt avgift. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Vad händer om jag inte uppdaterar min inkomst?

Om du inte registrerar din inkomst kommer du få betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Min inkomst har inte förändrats, hur gör jag då?

Du behöver ändå registrera din inkomst före skatt (bruttoinkomst) annars får du betala den högsta avgiften (maxtaxa).

Jag studerar, ska jag ändå uppdatera mina inkomstuppgifter?

Ja. Du behöver registrera din inkomst på nytt, även om den inte förändrats. Om du arbetar extra under dina studier måste du ange din inkomst före skatt (bruttoinkomst).

Mitt barn går på kostnadsfri allmän förskola, måste jag ändå uppdatera min inkomst?

Ja. Du behöver registrera din inkomst men kommer inte att debiteras förrän ditt barn har utökat sin tid på förskolan.

Jag har loggat in på Barnwebben och ser inkomsten för min tidigare make/maka/sambo, måste jag registrera inkomsten för hen?

Om du har ändrade familjeförhållande ska du kontakta din administratör. Förändringen kommer därefter att synas på Barnwebben nästkommande månad.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Jag har inte registrerat min inkomst i tid och har därför blivit debiterad enligt maxtaxa, hur gör jag nu?

Registrera din aktuella inkomst före skatt (bruttoinkomst) på Barnwebben och kontakta din administratör.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Jag har blivit debiterad enligt maxtaxa men jag har inte så hög inkomst, vad gör jag?

Jag vill ändra mottagaren av fakturan, hur gör jag?

Senast granskad/publicerad: