Inkomstkontroll av barnomsorgsavgift

Här hittar du information om kommunens årliga inkomstkontroll av barnomsorgsavgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

To read this page in other languages, please go to the translate button shaped as a globe in the menu on the right hand side at the top of the page.

Vi vill att alla hushåll ska betala rätt avgift för barnomsorg. Därför gör vi från och med 2021 årliga inkomstkontroller. Om du har betalat för mycket får du pengar tillbaka. Har du betalat för lite får du en extra faktura för inbetalning.

Ingen ska betala för mycket eller för lite avgift för barnomsorg, det är en rättvisefråga. Med en årlig inkomstkontroll kan vi justera avgiften i efterhand.

Hushållets gemensamma inkomst bestämmer avgiften

Ett hushåll består av de vuxna som bor tillsammans (är folkbokförda) på samma adress, antingen som gifta eller som sammanboende. Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem grundas på den sammanlagda inkomsten i ditt hushåll per månad, oavsett om hushållet har gemensamma barn eller inte.

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du uppdaterar din inkomst varje år, vid förändringar under året samt om dina familjeförhållanden förändras. Om du inte registrerar rätt inkomst kan din avgift bli fel och kommer då att justeras i efterhand. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Anmäl ändrade familjeförhållande, kontakta din administratör

Vad är en inkomstkontroll?

Det är en kontroll för att se att du har betalat rätt avgift. Avgiften för en plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem baseras på den inkomst (före skatt) som hushållet registrerar i Barnwebben.

Den inbetalade avgiften jämförs med hushållets deklarerade inkomst från Skatteverket. Om avgiften inte stämmer får de som har betalat för mycket pengar tillbaka och hushåll som har betalat för lite får göra en extra inbetalning.

Från och med 2021 är inkomstkontroll årligt återkommande i Jönköpings kommun, med två års eftersläpning. Det beror på att det tar två år innan Skatteverket kan lämna korrekta taxeringsuppgifter.

När får jag veta om min avgift ska justeras?

Kontrollen är klar under höstterminen, innan dess kan vi inte ge dig information om din avgift behöver justeras. Du får besked i samband med utskicket av en eventuell extra faktura. Har du inte fått någon faktura innan årets slut är den avgift du har betalat korrekt.

Hur görs inkomstkontrollen?

Kontrollen genomförs två år bakåt i tiden eftersom Skatteverkets kontrolluppgifter har en eftersläpning på två år. Vi tittar på hur mycket avgift hushållet har betalat under det aktuella året och jämför detta med den deklarerade inkomsten hos Skatteverket.

Den totala årsinkomsten för hushållet delas med tolv för att få en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs därefter med de inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har registrerat på Barnwebben.

Kontrollen är klar under hösten, innan dess kan vi inte ge dig information om eventuell justering. Har du inte fått någon faktura innan årets slut är den avgift du har betalat korrekt.

Vad händer om du har betalat för mycket eller för lite avgift?

Visar det sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är högre eller lägre än den taxerade inkomsten hos Skatteverket kommer vi att justera avgiften.

Har du betalat för mycket får du en kreditfaktura. Utbetalningen görs under hösten. Har du sedan tidigare barnomsorgsskulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Har du betalat för lite får du en extra faktura under hösten. Fakturan skickas till den vårdnadshavare som var fakturamottagare under kontrollåret. Fakturan ska betalas inom förfallodatum. Det är viktigt att du betalar den extra fakturan annars kan platsen komma att sägas upp och skulden går över till inkasso. 

Om du inte kan betala hela summan på en gång kan du själv dela upp betalningen genom att använda samma OCR-nummer, bara hela beloppet är betalt på förfallodatum. Behöver du hjälp med anstånd (förlängt betalningsdatum) eller att få en avbetalningsplan kontaktar du kundfordringensheten. Eventuella avgifter kan då tillkomma.

Mejla kundfordringsenheten

Ring kundfordringsenheten, 036-10 60 50

Hur får jag min faktura?

Om du är ansluten till en digital brevlåda, exempelvis Kivra eller Min myndighetspost, får du din faktura dit. Den digitala fakturan betalar du via din internetbank. Observera att fakturan skickas endast till dig som var fakturamottagare aktuellt år.

Om du inte är ansluten till en digital brevlåda får du fakturan som vanligt, med post eller som e-faktura.

Har du inte fått någon faktura innan årets slut är den avgift du har betalat korrekt.

Vem får den extra fakturan?

Den som var fakturamottagare under kontrollåret får den extra fakturan. Om familjeförhållanden har förändrats går betalningen eller fakturan till den vårdnadshavare som varit fakturamottagare.

Frågor och svar om inkomstkontroll

I länken nedan finns samlat frågor och svar om inkomstkontroll.

Här hittar du frågor och svar om inkomstkontroll

Kontakt

Hittar du inte svar på din fråga här på webben är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter.

Ring kontaktcenter, 036-10 50 00

Rätt till prövning

Om du tycker att kommunens beslut är fel angående din avgift har du rätt till prövning. Då ska du, innan fakturans förfallodatum, skicka ett mejl och tala om varför du anser att den är felaktig.

Mejla utbildningsförvaltningen

Senast granskad/publicerad: