Familjecentraler, öppna förskolor

Här finns information om verksamheten på familjecentraler och öppna förskolor, en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-5 år.

Välkommen till våra grupper och verksamheter! På respektive öppna förskolas hemsida finns planerade datum och tider för aktiviteter. Du hittar också information och eventuella förändringar i programmet på Facebook, sök på öppna förskolan i ditt område.

Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats där du kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen. På familjecentralen finns barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola som arbetar i samverkan. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, föräldracaféer och föräldragrupper under graviditet och barnets första fem år.

Barnhälsovård

Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling i åldern 0-5 år.

Kvinnohälsovård

Kvinnohälsovården arbetar för de blivande föräldrarna, det ofödda barnet och att övriga i familjen ska vara vid god hälsa under graviditeten. Här kan du också få hjälp med graviditetstest, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.

Kurator

Kuratorn kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och föräldragrupper. Kuratorn erbjuder också stöd till familjen vid relationsproblem. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats som riktar sig till dig som är förälder med barn 0-5 år och som ännu inte har plats i förskolan. På öppna förskolan kan de som är hemma med sina barn träffa andra föräldrar och barn. Här kan barnen leka och utvecklas och föräldrarna kan umgås och utbyta erfarenheter.

Familjecentraler och öppna förskolor i Jönköpings kommun

KONTAKT

Carina Sörman

Rektor

Telefon: 036-10 61 54

E-post: carina.sorman@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: