Älgstigens förskola

Älgstigens förskola ligger i naturskönt område söder om Jönköpings centrum. Vi har nära till skogen och Munksjön.

Förskolan är belägen ca 3 km söder om Jönköpings centrum. Våra avdelningar är uppdelade i två hus med sex grupper. Barnen är 1–5 år. Vi har nära till bussförbindelser och härliga cykelstråk. Det är nära till grönområden och Munksjön.

Vår förskolegård är lummig med kuperad terräng. Det finns många roliga lekmiljöer att upptäcka och ett stort utrymme för rörelseglädje. Vi har också en skolskog som vi besöker med våra barn.

Älgstigens förskola tillhör Ljungarum/Norra Mo förskoleområde tillsammans med Strömsbergs förskola, Ryds förskola och Bottnaryds förskola

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Älgstigens förskola är förhållningssätt och värdegrund viktigt:

Gemenskap

Vi ser barn som kompetenta och aktiva i sitt eget lärande. Vi lär av varandra. Alla bemöts med respekt och empati. Barnen blir sedda och bekräftade för den individ de är. Glädje genomsyrar vår undervisning. Vi förundras och är nyfikna tillsammans med barnen.

Engagemang

Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet för att lära. Vi erbjuder barnen en pedagogisk miljö som är inspirerande och lärorik. Barn får tid för lek, utforskande och lärande. Undervisningen på de olika avdelningarna genomsyras av olika temaarbeten. I våra temaarbeten tillsammans med barnen använder vi oss av skapande, sång, musik, rim, ramsor, sagor och teater. Miljön på avdelningarna är öppen, lustfylld och kreativ för alla barn.

Vi är en VFU-förskola, detta innebär att vi varje termin tar emot studenter från Jönköping University som gör sin verksamhetsförlagda undervisning hos oss.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är den viktigaste personen för ditt barn. Därför är den dagliga kontakten viktig för oss. Allt börjar med en god introduktion i förskolan. Sen följer samtal, föräldramöten, traditioner, fester mm.

Det finns ett föräldraråd med representanter från alla avdelningar som träffas två gånger per år tillsammans med representanter från Strömsbergs förskola.

Avdelningar

På vår förskola går det barn i åldern 1-5 år. Vi består av fem avdelningar: 

Igelkotten, 1-3 år

Nyckelpigan, 1-3 år

Grävlingen, 3-4 år

Björnen 1, 3-5 år

Björnen 2, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Älgstigens förskola
Älgstigen 4
553 39 JÖNKÖPING

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ann-Charlotte Heydecke

036-10 25 27

Biträdande rektor

Jeanette Sandahl

036-10 31 76

Biträdande rektor

Ninna Harriott

036-10 38 72

Specialpedagog

Anna Lagerqvist

036-10 27 92

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass. Ta gärna kontakt och boka tid om ni vill komma på besök.

Senast granskad/publicerad: