Ängsforsens förskola

Rutschkana på utegården på Ängsforsens förskola.

Välkommen till Ängsforsens förskola i Hovslätt. Vår vision är att tillsammans skapa en miljö som ger trygga, glada och nyfikna barn.

Ängsforsens förskola bildar tillsammans med Hagen, Huluängs och Tokarps förskolor Hovslätts förskoleområde. Vi ligger i de södra delarna av Jönköping där naturen ligger inpå knuten med en nära koppling till centrala Jönköping genom bra bussförbindelser.

På Ängsforsens förskola går cirka 55 barn i åldrarna 1–5 år på tre olika avdelningar.

Ängsforsens förskola ligger i ett villaområde bakom Ica-affären i Hovslätt.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och på Hovslätts förskoleområde vill vi att verksamheten ska kännetecknas av …

… glädje i att lära och utvecklas tillsammans

… en verksamhet i ständig förändring, där olikheter möts, och ses som en tillgång.

… att såväl barn som vuxna:

  • Visar förståelse för allas lika värde
  • Visar respekt för sig själva, andra och sin omgivning.

Vi strävar efter att verksamhetens alla delar; lek, lärande och omsorg, ska genomsyras av glädje, nyfikenhet samt förståelse och respekt för allas lika värde.

På Hovslätts förskoleområde arbetar vi efter ett temainriktat arbetssätt, detta ska genomsyras av nyfikenhet och lust att lära hos såväl barn som personal. ”flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa en mångfald i lärandet” (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, s.9), och vi vill att barnens idéer, frågor och erfarenheter ska fungera som en drivkraft i temat. Detta arbetssätt förutsätter arbetslag som är lyssnande och reflekterande.

Du som vårdnadshavare

Vi strävar efter att nå ett förtroendefullt samarbete med våra vårdnadshavare och bjuder in till inflytande och delaktighet i vår verksamhet för att tillsammans utveckla en bra förskola för alla barn. Vi bjuder in till föräldramöte på hösten och under hela läsåret infaller olika forum för inblick i vår verksamhet. (Samtal, drop-in fika, Lucia/julfest, sommarfest mm) Vi använder oss av appen Vklass för att delge information till vårdnadshavarna.

Vi har ett forum för samråd som träffas två gånger/termin där vårdnadshavare, pedagoger och ledning träffas för olika diskussioner som rör vår verksamhet.

Avdelningar

  • Myran 1–3 år
  • Fjärilen 3–5 år
  • Nyckelpigan 3–5 år

Kost och måltider

På vår enhet är vi stolta över att ha tillagningskök med kokerskor på alla våra förskolor. Vi arbetar tillsammans för att sprida en god matkultur till våra barn.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Ängsforsens förskola
Ängsforsvägen 14
556 28 Jönköping

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Katarina Dalén

036-10 37 27

Biträdande rektor

Jeanette Sandahl

036-10 31 76

Avdelningar

Frånvaro anmäler du i Vklass.

Ni är varmt välkomna att besöka oss. Kontakta förskolan innan besöket.

Senast granskad/publicerad: