search
Sök
menu
Meny
Sök

Arredalens förskola

Vår förskola ger barn och vuxna luft under vingarna i lärande och utveckling. Här har alla mod att vara den man är. Våra olikheter är en tillgång.

Välkommen till Arredalens förskola, belägen i den centrala stadsdelen Rosenlund. Här är det lugnt och nära till naturen. Här arbetar engagerade och lyssnande pedagoger i en stimulerande förskolemiljö. Barnen träffar kamrater, lär och utvecklas av varandra och av oss vuxna på ett lekfullt sätt.

Vår förskola ger barn och vuxna luft under vingarna i lärande och utveckling. Här har alla mod att vara den man är. Våra olikheter är en tillgång.

På Arredalen finns barn med olika nationaliteter och resursavdelningen Humlan, där det går barn med funktionsvariationer. Arredalens förskola tillhör Lustigkullens förskoleområde, där även Rosenlunds förskola ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Arredalens förskola råder ett gott pedagogiskt klimat där barnet står i fokus. Vi ser varje barn som en kompetent individ, med inneboende lust och nyfikenhet att lära.

Varje barn ska känna sig värdefull och omtyckt. Vi fokuserar på det positiva och uppmuntrar barnets starka sidor.

Vi följer barnen i deras lek, för att kunna vara med i deras upplevelser. Det finns alltid spännande saker framme så att barnen har möjlighet att utforska nya material och prova på saker. Vi vill att barnen ska våga pröva saker utan att vara rädda för att misslyckas.

Tillsammans med kompisar och vuxna blir det många härliga stunder och samtal.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen i våra verksamheter. Vi värnar om ett gott samarbete mellan hem och förskola för att skapa de allra bästa förutsättningarna för barnen att utvecklas och lära.

Du kommer under läsåret att bli inbjuden till utvecklingssamtal, drop in, föräldramöten och andra arrangemang tillsammans med barn och personal.

Avdelningar

Arredalens förskola består av fyra avdelningar:

Jollen, 1-3 år

Ekan, 3-4 år

Skutan, 4-5 år

Humlan, 1-5 år som är en resursavdelning.

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Maten på Arredalen tillagas av kockarna på Rosenlundsskolan.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Avdelningen Humlan

Humlan är en resursavdelning på Arredalens förskola för barn med flera funktionsvariationer. Den är även till för barn som kan behöva extra stimulans i början av sin utveckling, för att så småningom kunna börja på en vanlig förskoleavdelning. Här arbetar nio pedagoger med en grupp på åtta barn. Verksamheten utgår från barnets utvecklingsnivå och personliga förutsättningar. Hos oss ges barnen ett medvetet stöd för att få möjlighet att utveckla sin personlighet och sina förmågor. Särskild ansökan krävs för att ett barn skall börja på denna avdelning. Ansök via blanketten ”Ansök till förskolans särskilda alternativ”. Den hittar du på sidan ”Ansökan till förskola, familjedaghem och fritidshem”, se länk under rubriken E-tjänster.

Kontakta oss

Arredalens förskola
Gillesgatan 12
554 54 Jönköping

Avdelningar

  • Humlan, telefon 036-10 74 95
  • Jollen, telefon 036-10 79 96
  • Ekan, telefon 036-10 79 96
  • Skutan, telefon 036-10 79 97

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Anna-Karin Vilhelmsson

036-10 24 48

Biträdande rektor

Eva Lundqvist

036-10 38 39

Specialpedagog

Maria -Roos Klasson

036-10 22 56

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.