search
Sök
menu
Meny

Arredalens förskola

Vår förskola ger barn och vuxna luft under vingarna i lärande och utveckling. Här har alla mod att vara den man är. Våra olikheter är en tillgång.

Byggnaden har en spännande arkitektur som inbjuder till möten mellan avdelningarna. Arredalens förskola har ett bra läge mitt i staden (Rosenlund) lugnt men också nära till naturen. Här arbetar engagerade och lyssnande pedagoger i en stimulerande förskolemiljö. Barnen träffar kamrater, lär och utvecklas av varandra och av oss vuxna på ett lekfullt sätt.

Här finns barn från olika nationaliteter och resursavdelningen Humlan, där det går barn med olika funktionsnedsättningar. På Arredalens förskola råder ett gott pedagogiskt klimat där barnet står i fokus. Vi ser varje barn som en kompetent individ, med inneboende lust och nyfikenhet att lära.

Vi erbjuder en trygg, rolig och utvecklande verksamhet.

Våra avdelningar

Arredalens förskola består av avdelningarna Jollen 1-3 år, Ekan 3-4 år, Skutan 4-5 år och resursavdelningen Humlan 1-5 år

Varje barn ska känna sig värdefull och omtyckt. Vi fokuserar på det positiva och uppmuntrar barnets starka sidor.

Vi följer barnen i deras lek, för att kunna vara med i deras upplevelser. Det finns alltid spännande saker framme så att barnen har möjlighet att utforska nya material och prova på saker.

Vi vill att barnen ska våga pröva saker utan att vara rädda för att misslyckas.

Tillsammans med kompisar och vuxna blir det många härliga stunder och samtal.

Våra värdeord

På Lustigkullens förskoleområde har vi utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98, gemensamt lyft fram följande värdeord.

Respekt/hänsyn

Respekt och hänsyn är förhållningssättet mot vår omgivning och visar vår människosyn. Ödmjukhet och förståelse sker i samspel med andra. Genom att prata med varandra istället för om varandra, visar vi respekt. Vi vuxna pratar inte över barnens huvud och ser positivt på varandras olikheter. Det gäller att tänka efter i både ord och handling.

Lyssna

Lyssna är att sätta sig in i barnets eller en annan vuxens värld. Det är viktigt att alla får komma till tals och att vi ger varandra tid, lyssnar aktivt och tar in vad den andre personen säger. Vi läser av barn och vuxnas kroppsspråk.

Jämställdhet

Jämställdhet är att få samma förutsättningar utifrån den person man är och inte utifrån kön, ålder etc.

Trygghet

Trygghet är att bli sedd, respekterad, våga vara sig själv och visa sina känslor. Vi har ett arbetssätt där barn och vuxna vet vilka förutsättningar som finns och vi arbetar för att alla skall våga lita på sin egen förmåga. Vi vuxna är goda förebilder som tar ansvar, vilket leder till trygghet där alla känner tillit och säkerhet.

Demokrati

Demokratiär medbestämmande och rätten till att kunna påverka. Vi ser och lyssnar på varandra och ger inflytande under ansvar. Alla får komma till tals och får uttrycka sin åsikt. Vi kan ha olika uppfattningar men vi accepterar majoritetsbeslut.

Glädje

Glädje är när barn, föräldrar och personal känner att det är roligt att komma till vår förskola. Vi arbetar för att barnen skall känna lust och glädje till leken och lärandet.

Humlan, en särskild verksamhet

Humlan är en resursavdelning på Arredalens förskola för barn med flera funktions­nedsättningar. Den är även till för barn som kan behöva extra stimulans i början av sin utveckling, för att så småningom kunna börja på en vanlig förskoleavdelning.

På Humlan vill vi att barnen skall kunna känna glädje och trygghet. Att de genom leken får utveckla sin kommunikationsförmåga, sin motorik och bli mer självständiga. 

Här arbetar nio pedagoger med en grupp på åtta barn. Verksamheten utgår från barnets utvecklingsnivå och personliga förutsättningar. Hos oss ges barnen ett medvetet stöd för att få möjlighet att utveckla sin personlighet och sina förmågor.

Gruppaktiviteter som återkommer varje vecka är: sångsamling, gruppgymnastik, utevistelse/utflykt, bad i bubbelbadet samt skapande.

Vår miljö anpassas efter barnens skiftande behov. Vår strävan är att skapa en miljö som stimulerar alla sinnen för att locka till lek, kommunikation, rörelse och avkoppling.

För att få en närmare beskrivning av avdelningens abete, läs gärna vår verksamhetsplan nedan.

Särskild ansökan krävs för att ett barn skall börja på denna avdelning. Blanketten hittar du under rubriken e-tjänster, länken Ansökan till förskola, familjedaghem och fritidshem.

Kontakta oss

Arredalens förskola
Gillesgatan 12
554 54 Jönköping

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anna-Karin Vilhelmsson

036-10 24 48

Biträdande förskolechef

Eva Lundqvist

036-10 38 39

Specialpedagog

Maria -Roos Klasson

036-10 22 56

Avdelningar

  • Humlan, telefon 036-10 74 95
  • Jollen, telefon 036-10 79 96
  • Ekan, telefon 036-10 79 96
  • Skutan, telefon 036-10 79 97

Lustigkullens förskoleområde

Arredalens förskola tillhör Lustigkullens förskoleområde, där även Rosenlunds förskolor ingår.