Båggatans förskola

Båggatans förskola har ledorden glädje, samspel och trygghet. Tillsammans gör vi en spännande resa där målet är att skapa den bästa förskolan där vi lägger grunden i barnens livslånga lärande.

Välkommen till Båggatans förskola, belägen på söder i Huskvarna. Vi har nära till Smedbyn med sin fina kulturbebyggelse samt Smedbyparken och dess grönområde. I omgivningarna finns närhet till flera lekplatser, Lillån och dess kringliggande natur, Huskvarna folkets park samt Vapenvallens idrottsanläggning.

Utemiljön består av flera lärmiljöer där barnen kan inspireras till lek, fantasi och utbildning.

Båggatans förskola är en av fem förskolor som tillhör Smedbyns förskoleområde. Båggatan består av två avdelningar med barn mellan 1-6 år.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Förskoleområdets ledord är ”Trygghet, Glädje, Samspel”.

Trygghet

Vi strävar efter att:

 • lägga mycket fokus på inskolningen, en trygg övergång från hemmet till förskolan
 • ha en god kontakt med vårdnadshavarna
 • ge vårdnadshavarna inblick i verksamheten och möjlighet att påverka
 • varje barn blir uppmärksammat och sett varje dag
 • tillgodose barnens önskemål, behov och känslor
 • erbjuda en trygg och säker miljö
 • arbeta efter förskolans likabehandlingsplan
 • arbeta efter rutiner som skapar trygghet
 • erbjuda en positiv lärmiljö
 • arbeta gruppindelat
 • ha ett bra mottagande för både barn och vuxna

Glädje

Vi strävar efter att:

 • ge barnen uppmuntran och fokusera på det positiva
 • ge barnen utmaningar som stärker deras självförtroende
 • det finns en utmanande miljö där barnen utvecklas i sitt lärande och sin sociala kompetens
 • väcka barnens nyfikenhet, lust att leka och lära
 • ha ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt
 • uppmuntra barnens tilltro till sin egen förmåga

Samspel

Vi strävar efter att:

 • inspirera barnen till att se glädjen och nyttan av att samarbeta
 • barnen får känna sig delaktiga i verksamheten
 • barnen lär sig av varandra
 • barnen får känna glädjen i att tillhöra en grupp
 • uppmuntra barnen till att dela med sig och vänta på sin tur
 • ge mycket tid till leken där barnen utvecklar sociala förmågor

Du som vårdnadshavare

För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg med att lämna ditt barn hos oss. Förskoleområdet har en samrådsgrupp som träffas två gånger per termin. Där du som vill kan vara med och påverka verksamheten. I gruppen ingår några vårdnadshavare från varje förskola, pedagoger samt rektor.

Vårdnadshavare erbjuds föräldrasamtal en gång per läsår, där vi tillsammans samtalar om hur förskolans utbildning stödjer ditt barns utveckling på bästa sätt.

Under läsåret har vi även bl. a. föräldramöte, drop-in och gårdsfest.

Avdelningar

Skutt, 1-3 år

Bamse, 3-6 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Grön Flagg-arbete

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den gröna flaggan ut av Håll Sverige Rent.

Förskolan är Grön Flag-certifierad.

I arbetet identifierar vi utvecklingsområden som fokuserar på något av Grön Flaggs sex teman: Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och Energi, Kretslopp, Livsstil och Hälsa samt Konsumtion.

Vi kopplar arbetet till förskolans läroplan och visar hur Grön Flagg bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.

I arbetet med Grön flagg är Röris viktigt. Röris är ett material där barnen på ett enkelt och lustfullt sätt får känna rörelseglädje och träna kroppsuppfattning. Det är viktigt att barnen får uppleva glädjen i att röra på sig.

Vi arbetar även med miljömålet kretsloppet. Barnen sorterar avfall och går till återvinningsstationen med plåt, glas och papper mm. Vi deltar ofta i skräpplockardagar minst en gång per år, då vi plockar skräp i närmiljön kring förskolan.

Vi släcker lamporna när vi går ut och i det rum man inte befinner sig i. Vi uppmärksammar barnen på att komma ihåg att stänga av kranen när de tvättat sig och att de påminner varandra om detta.

Under temat konsumtion lär vi barnen ta lagom mycket mat på tallriken. Att ta så mycket att man orkar äta upp och att inte maten behöver slängas.

Språk

Rörelse och livsstil är något som genomsyrar arbetet på förskolan. Genom undervisning och i dialog med barnen visa på goda exempel och förstå vikten av goda vanor.

Jönköpings kommun ingår i ett projekt “Flerstämmig undervisning i förskolan” tillsammans med Malmö universitet. Syftet med projektet är att utveckla undervisningen i förskolan, öka likvärdigheten och kvalitén. Alla som arbetar på förskolan deltar i projektet som pågår mellan 2018-2021.

Kontakta oss

Båggatans förskola
Båggatan 1
561 44 Huskvarna

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jenny Bernhardsson

036-10 31 18

Specialpedagog

Åsa Cederholm

036-10 53 09

Placeringsassistent

Madeleine Day

036-10 69 63

Förskolans öppettider: kl. 06.00-18.00

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: