Bågskyttens förskola

Bågskyttens förskola ligger i ett lugnt villaområde i Bankeryd med närhet till skog och Vättern. Vår verksamhet genomsyras av ett natur- och miljötänk.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till Bågskyttens förskola, både barn och vårdnadshavare ska trivas och känna sig trygga hos oss! Förskolan består av två avdelningar för barn 1-3 år. Vi har en stor gård och gångavstånd till allmänna lekparker, buss och återvinningsstation.

Bågskyttens förskola tillhör Bankeryds förskoleområde tillsammans med Torps ängar, Nyarps, Trånghalla, Attarps, Björkängens samt Backamo förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Bågskyttens förskola strävar vi efter att skapa en trygg och rolig miljö för lärande, omsorg och fostran. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus. Vi är ute varje dag i alla väder.

Vi ser den fria leken som en viktig del av lärandet, där barnen bland annat får möjlighet att utveckla det sociala samspelet.

Vi tror på det kompetenta barnet och har en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Detta vill vi synliggöra genom dokumentation och där utformandet av miljön är en viktig del av barns lärande.

Värdegrund

Vi bygger vår verksamhet på en gemensamma värdegrund, med förankring i läroplan för förskolan:

  • Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas.
  • Varje barn skall ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.
  • Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.

Du som vårdnadshavare

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen på våra förskolor ska utvecklas rikt och mångsidigt. Det gör vi genom att jobba nära och förtroendefullt med våra vårdnadshavare. Vi jobbar med forum för samråd med barn och vårdnadshavare enligt Skollagen.​

Målet med forum för samråd är att barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter gällande vår utbildning. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen ska skapa förutsättningar i utbildningen för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.​

Följande forum för samråd finns på hos oss på förskolan:​

  • Den dagliga kontakten​
  • Utvecklingssamtal minst 1 ggr/år​
  • Föräldramöten 1 ggr/år​
  • Årlig brukarenkät​

Avdelningar

Bågskyttens förskola har två avdelningar:

  • Spindeln, 1-3 år
  • Myran, 1-3 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Natur- och miljötänkande

Bågskyttens förskola genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling. Genom ett inspirerande natur och miljöarbete vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i vår dagliga verksamhet.

Vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt. Utomhuspedagogik och idén En hållbar framtid ligger oss varmt om hjärtat.

Läs mer om Reggio Emilia Institutet Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Bågskyttens förskola
Bågskyttevägen 9-11
564 34 Bankeryd

Avdelningar

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Annica Lagander

036-10 26 07

Biträdande rektor
(Björkängens, Trånghallas, Torps Ängars förskola)

Cecilia Enarsson

036-10 35 57

Biträdande rektor
(Attarps, Backamos, Nyarps, Bågskyttens förskola)

Anneli Dalberg

036-10 39 95

Specialpedagog

Katrin Staf

036-10 39 05

Kostchef

Damir Eminovic

036-10 65 17

Administratör

Rose-Marie Lundin

036-10 81 40

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Länkar

Senast granskad/publicerad: