search
Sök
menu
Meny

Birka förskola

Birka förskola är en mångkulturell förskola centralt belägen på Österängen med promenadavstånd till Vättern och skog. Naturen är en stor och betydande del av förskolans verksamhet.

Barn som matar gräsänder

Birka förskola har en berikande mångfald av språk. Grunden till verksamheten bygger på allas lika värde där vi talar om olikheter som en tillgång. Ett positivt förhållningssätt till hela verksamheten är en viktig del av vårt arbete och präglas av höga förväntningar på både barnen och oss vuxna.

Vi ser till både enskilda individers behov och gruppen när vi utformar verksamheten för att alla ska kunna känna sig delaktiga i det som sker. Vi ser gruppen som ett viktigt redskap för att nå goda resultat och arbetar medvetet för att barnen skall utveckla empati och respekt för varandra.

På Birka förskola ska alla barn ges möjlighet att utveckla nya kunskaper och se sig själva som lärande individer. Vi utformar undervisningen utifrån barns individuella förutsättningar oberoende av kön och ålder. Vi vill att barnen ska känna en tillhörighet i gruppen och att de är en tillgång till verksamheten.

Barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje när de kommer till förskolan. Alla barn och föräldrar skall lämna vår förskola med positiva tankar och känslor om förskolan.

Vår vision är att skapa en utmanande och varierande miljö med många mötesplatser som lockar till eget utforskande, lärande och samspel.

Likabehandlingsplan

Alla barn ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet. I dokumentet nedan kan ni läsa Likabehandlingsplanen för Österängens Förskoleområde.

Våra avdelningar

På Birka förskola finns avdelningarna Långben, Musse och Pluto för åldern 1-3 år och avdelningarna Piff o Puff och Mimmi för åldern 3-5 år.

Kontakta oss

Birka förskola
Birkagatan 12
554 65 Jönköping

 Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Carola Fransson

036-10 64 39

Bitr. Förskolechef

Eva Sulj Ostrovac

036-10 69 98

Skoladministratör

Carina Thidell

036-10 69 94

Specialpedagog

Anders Gustafsson

036-10 64 49

Vaktmästare

Elvedin Deumic

036-10 64 40

Avdelningar

  • Långben, telefon 036-10 71 65
  • Mimmi, telefon 036-10 71 64
  • Musse, telefon 036-10 73 39
  • Piff och Puff, telefon 036-10 71 66