search
Sök
menu
Meny

Björkängens förskola

Björkängens förskola ligger naturskönt i centrala Bankeryd, med närhet till Vättern och skogs- och strövområden. Det centrala läget ger oss tillgång till service av olika slag, bl.a. bibliotek och gymnastiksal.

Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Teamwork helt enkelt.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation vill vi lyfta varje enskilt barn men även visa på den kompetens som barngruppen skapar.

Barnens skall bli delaktiga i sitt eget lärande genom motiverande och inspirerande förskollärare som lockar fram barnens inneboende kreativitet, samtidigt som vi hjälper dem att möta en föränderlig värld med handlingskraft och god självkänsla.

Flickor och pojkar ska bemötas jämlikt utifrån sina behov och intressen som individ. Likheter och olikheter ska mötas i ett öppet och tillåtande klimat där man vågar vara sig själv.

Vi vill ha en välkomnande miljö där barn, föräldrar, pedagoger och besökare känner sig välkomna. Det ska kännas bra att komma hit för alla.

Förskolans gård

Gården är stor och härlig och indelad i tre olika lekområden, där lekredskapen är anpassade för olika åldrar. De yngre barnen leker i lugn och ro på de två mindre gårdarna, och de äldre barnen har gott om utrymme att röra sig och leka på den stora gården. Vi har också fruktträd, bärbuskar, bandyrink, pulkabacke och grillplats. Avdelning Fortet har även en mindre gård för utelek i anslutning till lokalerna.

Våra avdelningar

Förskolan består av 7 avdelningar i två olika byggnader. I huvudbyggnaden finns sex avdelningar och ytterligare en fristående avdelning, avdelning Fortet, finns belägen inom kort gångavstånd. Totalt finns plats för ca 125 barn på Björkängen.

Våra lokaler är rymliga och väl anpassade för en varierad och genomtänkt verksamhet. Vi har ett eget tillagningskök med kock som lagar frukost, lunch och mellanmål till barnen varje dag.

Arbetslag på förskolan

Personalen på avdelningarna arbetar i fyra arbetslag. Pedagogerna samarbetar kring exempelvis öppning och stängning, tvärgruppsarbete med barn i olika åldrar samt har ibland gemensam planering. Vi strävar efter en öppen atmosfär där barnen känner sig välkomna och samtidigt är trygga med alla vuxna i arbetslaget

Grön Flagg på Björkängens förskola

Björkängens förskola är via Stiftelsen Håll Sverige Rent certifierad Grön Flaggförskola.

"Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbarutveckling i såväl undervisning som daglig drift. Arbetssättet i Grön Flagg bygger på att alla, både personal och barn/ungdomar, bidrar till arbetet för hållbar utveckling."
(Källa: www.hsr.se, 2011)

Björkängens förskola blev i juli 2011 godkända som Grön Flaggförskola efter avslutat arbete med Grön Flagg målet "Livstil och hälsa"! Vi har sedan dess arbetat vidare med fler teman som grund i vår verksamhet.

FFS - Forum för samverkan på Björkängens förskola

På Bankeryds förskoleområde finns ett forum där vårdnadshavare och förskolechef möts.

I forumet diskuteras olika frågor och vi tar emot förslag och synpunkter för att vår verksamhet skall utvecklas ännu mer.

FFS sammanträder 1 gång per termin mellan kl.18.00-19.00. Förskolechefen bjuder in och välkomnar alla vårdnadshavare som vill vara delaktiga att närvara vid mötesstillfällena.

Kontakta oss

Björkängens förskola
Industrigatan 4
56431 Bankeryd

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Tomas Brusberg

036-10 71 31 (mobil anknytning)

Skoladministratör

Rose-Marie Lundin

036-10 81 40

Specialpedagog

Caroline Oltmans

036-103905

Kock

Leif Sundåker

036-10 52 78

Placeringsassistent

Karin Nordberg

036-10 66 18

Avdelningar

  • Slottet, telefon 036-10 78 88, 0767-07 88 64
  • Borgen, telefon 036-10 78 89, 0767-07 88 63
  • Hyddan, telefon 036-10 71 35, 0767-07 88 62
  • Kojan, telefon 036-10 71 34, 0738-72 67 27
  • Grottan, telefon 036-10 71 32, 0739-31 27 82
  • Lådan, telefon 036-10 71 33, 0739-58 27 89
  • Fortet, Stationsgatan 78, telefon 036-10 35 66