search
Sök
menu
Meny

Blomsterängens förskola

Blomsterängens förskolor 1 och 2 är belägna i Mjälarydsområdet i Tenhult med närhet till grönområden som skog, äng och Ingaryds naturreservat.

Välkommen till Tenhults förskoleområde som omfattar Högalunds förskola, Blomsterängens förskolor, Tenhults förskola och Ödestugu förskola.

Blomsterängens förskolor består av två separata byggnader, där en av gårdarna är gemensam. Avdelningarna för de yngre barnen heter Fjärilen och Myran på Blomsterängen 1, samt Smörblomman och Vallmon på Blomsterängen 2. De äldre barnens avdelningar heter Trollsländan på Blomsterängen 1 och Ängen på Blomsterängen 2.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Grunden till ​barnets lärande ​bygger på ​lust och lek. Vi vill att alla hos oss ska känna trygghet och tillhörighet i Tenhults förskoleområde – Tenhörighet. Vårt omsorgsarbete värderar vi högt, vi satsar mycket på att möta varje familj och barn utifrån just deras förutsättningar och behov. I vår värld är ett omsorgsfullt bemötande​ både ett förhållningssätt​ och ett demokratiarbete​. Vi prioriterar att individanpassa undervisningen i vår verksamhet och vi synliggör barnens goda handlingar.

Undervisningen i vår verksamhet utgår från våra styrdokument, Skollagen, Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen. Just nu deltar vi, tillsammans med alla förskolor i Jönköpings kommun och andra kommuner i Sverige, i ett forskningsprogram kopplat till Malmö universitet som heter “Flerstämmig undervisning i förskolan”. Genom programmet får vi möjlighet att prova undervisningsupplägg utifrån olika teoretiska ingångar.

I Tenhults förskoleområde har vi sedan flera år tillbaka ett gemensamt tema på alla förskolor som kallas Hållbar Framtid. Vi arbetar medvetet för att stärka och utveckla vår ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet på alla plan. Inom temat Hållbar Framtid arbetar vi med många olika projekt, både tillsammans med barnen och för personalen. Vi använder bland annat Grön Flagg som utvärdering i vårt miljöarbete och alla våra förskolor är certifierade.

Några av projekten med barngrupperna utgår från barnens intresse av naturen eller olika djur, andra om solidaritet och identitetsskapande. Vi har haft projekt där vi undersökt olika kretslopp, vårt ekologiska fotavtryck och enklare kemiska processer. Språk och matematik är ämnen som genomsyrar undervisningen på många sätt, vidare är rörelseglädje och skapande av olika slag en självklar del i verksamheten.

Du som vårdnadshavare

I Läroplanen för förskolan 2018 står det att: “För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”. Detta är något vi arbetar med hela tiden och i den dagliga kontakten med er vårdnadshavare.

På Tenhults förskole område finns ett föräldraforum där förskolechef, personalrepresentanter och föräldrarepresentanter träffas fler gånger per termin och diskuterar olika frågor och dilemman.

Utvecklingssamtal erbjuds minst en gång per termin och föräldramöte erbjuds oftast under höstterminen.

Avdelningar

Blomsterängen 1

 • Trollsländan, 4-5 år
 • Fjärilen, 1-4 år
 • Myran, 1-4 år

Blomsterängen 2

 • Ängen, 3-5 år
 • Vallmon, 1-3 år
 • Smörblomman, 1-3 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Lediga jobb - Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola - Jönköpings kommun

Kontakta oss

Blomsterängens förskola
Verkstadsvägen 25
560 31 Tenhult

Avdelningar

 • Myran, telefon 036-10 30 37
 • Fjärilen, telefon 036-10 30 84
 • Trollsländan, telefon 036- 10 30 19
 • Vallmon, telefon 036-10 30 74
 • Smörblomman, telefon 036-10 31 20
 • Ängen, telefon 036-10 30 64

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande rektor

Jenny Homgren

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.