Bottnaryds förskola

Bottnaryd, 2,5 mil utanför Jönköping är ett samhälle som ligger i en naturskön miljö med skogar, ängar och sjöar. Här hittar du Bottnaryds förskola som är belägen mitt i byn och i nära anslutning till skolan och fritidshemmet.

Bottnaryds förskola ligger i Jönköpings kommuns västra utkant men på många andra sätt ligger vi i framkant. I vår organisation återfinns förskola, skola och fritidshem, detta ser vi som en stor fördel. Vi kan bygga trygga relationer med barn och vårdnadshavare som varar under lång tid. Alla är en del av en och samma organisation från det att de börjar på förskolan tills det att de lämnar skolan efter år 6, detta bidrar inte enbart till kontinuitet och progression i barnens lärande utan även i alla relationer.

Förskolan består av fem avdelningar, fyra av dessa finns i två separata byggnader på samma gård och den femte avdelningen återfinns sedan februari 2019 på Jönköpings Kommuns förskolebuss som är en del av vår verksamhet och som utgår från vår förskola varje dag.

Hos oss på Bottnaryds förskola finns plats för ca 75 barn i åldrarna 1-5 år.

Barnen på Bottnaryds förskola har en varierad förskolemiljö, såväl inne som ute. Lokalerna är stora och inbjuder till mycket lek och lärande. Utemiljön på förskolan är fantastisk, gården är stor och erbjuder barnen en mängd olika aktiviteter.

Då förskolan har sjöar, skogar och ängar precis runt hörnet är även detta en naturlig del av vår förskola och en av våra lärmiljöer. Vi går ofta iväg för att utforska och upptäcka vår natur och närmiljö tillsammans med barnen.

De barn som går på Myran (förskolebussen) tillbringar en stor del av sin dag (kl. 9-15) i och vid bussen. Barnen får genom utomhuspedagogik erfara, utforska och lära och detta sker på de platser som bussen besöker.

Bottnaryds förskola tillhör Ljungarum/Norra Mo förskoleområde tillsammans med Strömsbergs förskola, Älgstigens förskola och Ryds förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Hos oss på Bottnaryds förskola ska ALLA känna sig trygga och trivas. Trygghet är för oss en förutsättning för att barn ska kunna leka, lära och utvecklas.

Vi är en relativt liten förskola och det ger oss goda förutsättningar att bygga trygga relationer med både barn och vuxna, vi vill lära känna alla väl under deras tid hos oss – det är tillsammans vi bygger den bästa förskolan.

Vi försöker dela upp barnen i mindre grupper under delar av dagen. Detta för att barn och lärare ska få möjlighet att vara tillsammans i ett mindre sammanhang där alla blir sedda och hörda.

På Bottnaryds förskola får barnen lära och erfara genom olika projekt. Att starta upp ett projekt med en barngrupp och sedan tillsammans utveckla detta är ett roligt och utvecklande arbetssätt. Det ger barnen inflytande över sin dag på förskolan då det är deras intressen, frågor och funderingar som i mångt och mycket avgör hur projektet utvecklas.

Du som vårdnadshavare

För oss på Bottnaryds förskola är det viktigt att alla är trygga, därför värnar vi ett förtroendefullt och ett nära samarbete med alla vårdnadshavare. Viktigast av allt är den dagliga kontakten och mötet vid lämning och hämtning, alla ska bli sedda och hörda då de kommer till förskolan.

Vi bjuder in till en föräldranära inskolning, detta för att vårdnadshavarna ska få inblick i och känna delaktighet i sitt barns vardag på förskolan.

Vår förskola är alltid öppen för besök och vi uppskattar om vårdnadshavare ibland vill vara med sitt barn på förskolan även efter inskolningen.

Vi bjuder in alla vårdnadshavare till minst ett utvecklingssamtal om året, där vi tillsammans samtalar om barnens trivsel, utveckling och lärande. Det finns självklart möjlighet till fler samtal under året om önskemål och behov uppstår.

Drop-in genomförs vid några tillfällen under året, detta är också en möjlighet för alla vårdnadshavare att tillbringa en stund tillsammans med sitt barn på förskolan i samband med hämtning.

Alla som arbetar på Bottnaryds förskola vill ha ett bra samarbete med vårdnadshavarna och vi värdesätter en rak och ärlig kommunikation. Det är när vi samtalar med varandra om ”stort och smått” som vi tillsammans kan skapa en bra förskola. Tveka aldrig på att framföra tankar och åsikter till oss, vi finns här för er!

Avdelningar

Jordgubben, 1–3 år

Blåbär, 1–3 år

Glädjen, 3-5 år

Lyckan, 3–5 år

Myran, 4–5 år, denna avdelning är placerad på Förskolebussen och bedriver utomhuspedagogik.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Bottnaryds förskola erbjuder dig en arbetsplats där en stark teamkänsla råder och där ett kollegialt lärande driver utvecklingen framåt. Vi som arbetar här är engagerade, positiva och tillsammans skapar vi en trygg förskola för barn och vårdnadshavare.

Förskolan ligger på en fantastiskt naturskön plats och vår närmiljö är en självklar lärmiljö för oss! Vi har sjöar, skogar och ängar alldeles intill vår förskola och även vår förskolegård bjuder på stora möjligheter att utforska och erfara då den är stor och varierad.

Vill du arbeta på en förskola där allas trygghet och trivsel är viktigast av allt och en förutsättning för att lärande och utveckling ska ske på bästa sätt?

Vill du tillsammans med engagerade kollegor utveckla dig i din roll som lärare i förskolan?

Vill du arbeta på en förskola där du tillsammans med barnen kan utforska djur och natur, bara genom att gå en kort promenad?

Då är du varmt välkommen att kontakta Susanne Vikström, rektor på Bottnaryds förskola.

Kontakta oss

Bottnaryds förskola
Kyrkvägen 9
565 76 Bottnaryd

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Ann-Charlotte Heydecke

036-10 25 27

Biträdande rektor

Ninna Harriott

036-10 38 72

Biträdande rektor

Jeanette Sandahl

036-10 31 76

Specialpedagog

Lisa Norell

036-10 35 55

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: