search
Sök
menu
Meny

Dalviks förskola

Välkommen till Dalviks förskola. Vi är en mångkulturell förskola där vi ser våra olikheter som styrkor. Lek, utevistelse och samspel är viktiga delar i vår verksamhet.

Vår förskola är placerad intill Dalviksskolan och familjecentralen, med bvc och öppen förskola, detta möjliggör ett nära samarbete med dem. Dalviks förskola består av två avdelningar. Lingon och Blåbär för de yngre barnen och Trollungarna för de äldre barnen.

Vår förskola tillhör Skänkebergs förskoleområde som består av Dalviks förskola, Skänkebergs förskola1, Skänkebergs förskola 2 och Sveahälls förskola. På Skänkebergs förskoleområde arbetar vi utifrån sex värdeord som genomsyrar vår verksamhet. fantasi, glädje, inflytande, nyfikenhet, utforskande och välkomnande.

Våra värdeord

Fantasi
Att erbjuda det ofärdiga föränderliga materialet som är tillgängligt och ger lust att skapa och fantisera. Att se och lyssna till barnens berättelser och även ge dem nya berättelser. Tillsammans vågar vi drömma.

Glädje
Att få vara en del av gemenskapen och känna tillhörighet. Att skratta och ha roligt tillsammans och att få överraskas av det tokiga. Glädjen känns och syns i återseendet, samförståndet och påhittigheten.

Inflytande
Alla känner sig delaktiga och blir lyssnade till. Alla ska få en tro på sig själva och ett framtidshopp.

Nyfikenhet
Att bli intresserade av det som erbjuds i en variationsrik miljö. Att få möta nya och spännande upplevelser tillsammans med nyfikna medforskande pedagoger. Att ställa nyfikenhetsfrågor som vi tillsammans söker svar på.

Uforskande
Att få möjlighet att använda sig av alla sinnena för att erövra nya kunskaper med hjälp av material, miljö och förhållningssätt. Att erbjuda en kreativ och inbjudande miljö som ger lust att leka.

Välkomnande
Genom ett vänligt och varmt klimat ger vi känslan av at vara betydelsefull. Liten som stor är lika viktiga hos oss.

Trygghet och glädje

Det viktigaste för oss är att barnen känner trygghet och tillhörighet, då detta är grunden för barnens fortsatta utveckling och lärande. Vi har även som mål att vår verksamhet, miljö och förhållningssätt ska främja lek, lärande och kreativitet. Vi värnar även om en god relation mellan förskola och hem.

Miljö

Utevistelse är en central del i vår dagliga verksamhet. Vi har en medveten tanke kring vår utevistelse och ser utemiljön som ett extra rum. Intill förskolan har vi fina natur- och strövområden där vi utforskar vår närmiljö, dess växter och djur. Bl.a. finns Skolskogen, Prostkvarnsdammen och Stadsparken inom gångavstånd. Även vår förskolegård utmanar och uppmuntrar barnen till lek och grovmotorisk utveckling. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Vårt arbetssätt

Många av våra barn är tvåspråkiga och därför arbetar vi extra mycket med språk och kommunikation. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen för att se varje barn och för att främja språket och ge varje barn möjlighet att pröva på olika aktiviteter i sin egen takt. Vårt arbetssätt är temainriktat, vilket ger barnen ett mångsidigt och sammanhängande lärande.

Arbete med trygghet och likabehandling

Vår vision:

"Alla ska komma till förskolan med lust och glädje"

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Länkar

Likabehandlingsplanöppnas i nytt fönster (pdf, 660 kB)

Kontakta oss

Dalviks förskola
Dalviksringen 20
554 45 Jönköping

Avdelningar

  • Lingon/Blåbär, telefon 036-10 81 57
  • Trollungarna, telefon 036-10 81 56

Titel

Namn

Telefon

Förskolechef

Lena Sundling

036-10 72 34