Dalviks förskola

Utegården på Dalviks förskola

Välkommen till Dalviks förskola där vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillhörighet, som en grund för barnens fortsatta utveckling och lärande. Många av våra barn är tvåspråkiga och därför arbetar vi extra mycket med språk och kommunikation.

Vår miljö, inne som ute, ska främja lek, lärande och kreativitet. Vi ser utemiljön som ett extra rum där vi utmanar och uppmuntrar barnen till lek och grovmotorisk utveckling.

Dalviks förskola ligger placerad intill Dalviksskolan och familjecentralen, med BVC och öppna förskolan. På förskolan går det ca 34 barn fördelade på två avdelningar, en småbarnsavdelning (1–3 år) och en syskonavdelning (3–5 år).

Dalviks förskola tillhör Skänkebergs förskoleområde som består av Sveahälls förskola, Skänkebergs förskola 1, Skänkebergs förskola 2 och Dalviks förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Våra värdeord genomsyrar hela vår verksamhet och vårt förhållningssätt:

Glädje

Att få vara en del av gemenskapen och känna tillhörighet, att skratta och ha roligt tillsammans, att få överraskas av det tokiga. Glädje smittar. Glädjen känns och syns i återseendet, samförståndet och påhittigheten. Genom ett vänligt och varmt klimat ger vi känslan av att vara betydelsefull, liten som stor är alla lika viktiga hos oss.

Fantasi

Att erbjuda det ofärdiga föränderliga materialet som är tillgängligt och ger lust att skapa och fantisera. Att se och lyssna till barnens berättelser och även ge dem nya berättelser. Tillsammans vågar vi drömma.

Nyfikenhet

Att bli intresserad av det som erbjuds i en variationsrik miljö, att få möta nya och spännande upplevelser tillsammans med nyfikna medforskande pedagoger. Att få möjlighet att använda sig av alla sinnen för att erövra nya kunskaper med hjälp av material, miljö och förhållningssätt för att främja lust att leka.

Inflytande

Alla känner sig delaktiga och blir lyssnade till, alla ska få en tro på sig själva och ett framtidshopp.

På vår enhet arbetar alla förskolor tematiskt där temat är en gemensam utgångspunkt baserat på barnens intresse som genomsyrar hela verksamheten. Inom arbetet med temat får barnen möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta språk, matematik, teknik, estetik och vår värdegrund. I temat vävs även vårt arbete kring hållbar utveckling in med fokus på hur vi tar hand om varandra och vår förskolemiljö.

Pedagogisk dokumentation är ett levande verktyg i vårt arbete för att synliggöra barns lärande och utveckla den pedagogiska verksamheten på förskolan.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att delta och känna inflytande och delaktighet i vår verksamhet genom:

  • Föräldraråd
  • Föräldramöten
  • Kontakt i hallen
  • Månadsbrev
  • Utvecklingssamtal
  • Fixarkvällar
  • Gemensamma samlingar vid högtider såsom lucia och sommarfester

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att hälsa på och delta i vår verksamhet.

Avdelningar

Lingon och Blåbär, 1–3 år

Trollungarna, 3–5 år

På 1–3 års avdelningarna går ca 14 barn och på 3–5 års avdelningarna går ca 20 barn.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Välkommen till Skänkebergs förskoleområde där vi tror på det kompetenta barnet och alltid har barnets bästa i fokus. Vi arbetar för pågående diskussioner kring vår verksamhet och våra värdeord för att dessa ständigt ska hållas levande i vårt förhållningssätt och i våra möten med barnen. Det kollegiala lärandet får prioriterad tid vid nätverksträffar, APT och vid pedagogiska måndagar.

Kontakta oss

Dalviks förskola
Dalviksringen 20
554 45 Jönköping

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Lena Sundling

036-10 72 34

Specialpedagog

Sofie Björkhag

036-10 36 86
070-66 96 265

Spåradministratör

Malin Klaar Dabetic

0730-91 24 13

Avdelningar

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: