search
Sök
menu
Meny

Fagerslätts förskola

På Fagerslätts Förskola strävar vi efter att barnen ska få en så rolig, meningsfull och lärorik utbildning som möjligt. Barnen uppmuntras att tillsammans prova och utforska, i en föränderlig miljö, där vi väver ihop natur, utelek och innemiljö, lek och lärande.

På Fagerslätts förskola får man många nya kompisar och bra kompisar. Vi har många roliga rum, legorum, rörelserum och ateljén och man får lära sig teater (barnen på avdelningen Äventyrarna).

Förskolan är vackert belägen på berget ovanför Huskvarna, och tillhör Huskvarnabergets förskoleområde som består av Eriksbergs, Fagerslätts, Klerckerska villans, Nordskogens och Stensholms förskolor.

Utemiljön är varierad, den inbjuder både till lek och odling, skapande och utforskande. På Fagerslätts förskola går cirka 80 barn, fördelade på tre avdelningar. Under dagarna vistas vi dock i mindre grupper så långt det är möjligt.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan. Trygghet är en förutsättning för lärande och enligt lag är alla förskolor ålagda att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På Fagerslätts förskola arbetar vi ständigt med vår värdegrund, samt har tydliga rutiner för att tidigt upptäcka eventuell kränkande behandling.

Vår vision: lärglädje - hela vägen
Tillsammans ger vi framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår värdegrund och kärnvärden
Värdegrunden sammanfattas med tre ord, våra kärnvärden. De fungerar som en gemensam ledstjärna i vardagen och beskriver hur vi ska nå vår vision och hur vi tillsammans ska arbeta och vara, internt och externt.

  • Gemenskap - Genom en varm och välkomnande miljö främjar vi delaktighet, tillit och empati. Vi ser oss som en viktig helhet, där vi alla arbetar tillsammans.

  • Engagemang- Genom kunskap och kreativitet tar vi vara på varje individs förmågor och styrkor. Vi inspirerar till att lära, ta ansvar och utvecklas - varje dag, hela vägen.

  • Nytänkande - Genom att vara modiga, framåt och medvetna skapar vi samhällssmarta individer. Vi ger insikter, tankesätt och verktyg för att förstå och hantera vardagen och framtiden

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare inbjuds flera gånger om året att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn. Du är alltid välkommen att komma med tankar och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre, dina synpunkter är viktiga och får oss att växa.

Avdelningar

Upptäckarna, 1-3 år

Utforskarna, 1-3 år

Äventyrarna, 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Projekt med Malmö universitet

Huskvarnabergets förskoleområde kommer under tre år att ingå i ett projekt med Malmö universitet som är ett utvecklingsarbete med begreppet flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif) som riktning. Vi tänker att utbildningen och undervisningen i Förskolan utgår från en helhetssyn på barnen där omsorg, lek, utveckling och lärande är viktiga delar. I programmet kommer vi att fokusera på valda delar i läroplanen så som musik, motorik, rörelse, naturvetenskap, matematik, teknik och värden.

Kontakta oss

Fagerslätts förskola
Kyrkebäcksvägen 4
561 35 Huskvarna

Avdelningar

  • Äventyrarna, telefon 036-10 36 64
  • Upptäckarna/ Utforskarna, telefon 036-10 36 06

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Lindström Fogelberg

036-10 64 85

Biträdande rektor

Maria Levinsson

036-10 74 24

Utvecklingsledare/ledningsresurs

Emelie Lagerqvist

036-10 27 89

Specialpedagog

Christina Lilja

036-10 24 82

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.