search
Sök
menu
Meny

Lekeryds förskola

Välkommen till Lekeryds förskola, i lantlig miljö utanför Huskvarna. Här har vi roligt tillsammans, busar, skrattar, leker och lär.

Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av upplevelser som sätter fart på barnens nyfikenhet, fantasi, lek och utforskande. Vi strävar efter att verksamhetens alla delar såsom lek, lärande och omsorg ska genomsyras av glädje, nyfikenhet samt förståelse och respekt för allas lika värde.

Vi är en landsbygdsförskola, nära natur, skogar och sjöar. Utemiljön är en viktig del av vår vardag och ger extra stimulans i barnens viktiga lärandeprocesser.

Vår verksamhet har ett projekterande arbetssätt – ett demokratiskt arbetssätt där vi utgår från barnens frågor, hypoteser och erfarenheter och låter dessa driva temat framåt. Våra pedagoger är lyssnande och reflekterande, ställer nyfikna frågor och framförallt är de närvarande med barnen

Järsnäs förskola tillhör Lekeryds förskoleområde.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår vison
Förskolan är det första steget i utbildningssystemet. Här på Lekeryds förskoleområde vill vi att verksamheten ska kännetecknas av…

... att i glädje mötas i en inspirerande lustfylld och lärande miljö, där alla kan känna gemenskap.
... en verksamhet som skapar förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla socialt samspel och goda relationer.
... att såväl barn som vuxna visar respekt för sig själv, för andra och sin omgivning genom att acceptera olikheter, visa hänsyn och vara rädda om förskolans miljö.
... trygghet hos både föräldrar och barn, som en viktig grund för lärandet.
... positivt förhållningssätt genom ett bra bemötande till både barn och vuxna.
... vi-känsla, en god arbetsmiljö och en positiv atmosfär.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka vår verksamhet, alla dagar i veckan.

Under verksamhetsåret bjuds du in till inskolnings- och utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd samt övriga aktiviteter såsom trivselkvällar och drop in. Du är viktig för vår verksamhet och vi vill gärna lyssna in dina tankar och ge dig möjlighet till inflytande.

Att du är nöjd med vår verksamhet är viktigt för oss!

Avdelningar

Lekeryds förskola består av nio avdelningar fördelade på fem hus.

Björnen, 1-4 år

Nyckelpigan, 1-4 år

Trollsländan, 1-4 år.

Grodan, 1-4 år

Myran, 1-4 år

Vargen, 3-6 år

Ugglan, 3-6 år

Älgen, 3-6 år

Ekorren, 3-6 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

På Lekeryds förskoleområde har vi roligt tillsammans, vi skrattar, leker och lär. Vår verksamhet kännetecknas av Vi-känsla, god arbetsmiljö och positiv atmosfär. På vårt område har vi fyra utbildade hälsoinspiratörer som jobbar aktivt för en god arbetsmiljö för alla. Höstterminen 2018 blev vårt förskoleområde nominerat till ”en hälsofrämjande arbetsplats”.

Projekt

Undervisningen på vårt område präglas av framåtanda. Från och med höstterminen 2018 är vi med i ett forskningsprojekt med fokus på flerstämmig undervisning i förskolan. Och från och med höstterminen 2019 går vi även in i projektet IT för bättre lärande, en kompetensutvecklingssatsning som går hand i hand med flerstämmig undervisning i förskolan.

Vi är en övningsförskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Högskolan.

Kontakta oss

Lekeryds förskola
Bastavägen 4
561 95 Lekeryd

Avdelningar

  • Älgen, telefon 036-10 39 85
  • Ugglan, telefon 036-10 39 85
  • Ekorren, telefon 036-10 39 90
  • Vargen, telefon 0722-16 94 12
  • Nyckelpigan, telefon 036-10 31 19
  • Björnen, telefon 036-10 30 02
  • Myran, telefon 036-10 30 04, 0722-16 93 68
  • Trollsländan, telefon 036-10 30 08
  • Grodan, telefon 036-10 30 12

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Ekebäck Hultman

036-10 35 61

Specialpedagog

Henrika Ivansson

036-10 34 10

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.