Lekeryds förskola

Välkommen till Lekeryds förskola, i lantlig miljö utanför Huskvarna. Här har vi roligt tillsammans, busar, skrattar, leker och lär.

Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av upplevelser som sätter fart på barnens nyfikenhet, fantasi, lek och utforskande. Vi strävar efter att verksamhetens alla delar såsom lek, lärande och omsorg ska genomsyras av glädje, nyfikenhet samt förståelse och respekt för allas lika värde.

Vi är en landsbygdsförskola, nära natur, skogar och sjöar. Utemiljön är en viktig del av vår vardag och ger extra stimulans i barnens viktiga lärandeprocesser.

Vår verksamhet har ett projekterande arbetssätt – ett demokratiskt arbetssätt där vi utgår från barnens frågor, hypoteser och erfarenheter och låter dessa driva temat framåt. Våra pedagoger är lyssnande och reflekterande, ställer nyfikna frågor och framförallt är de närvarande med barnen

Lekeryds förskola tillhör Lekeryds förskoleområde.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår vison
Förskolan är det första steget i utbildningssystemet. Här på Lekeryds förskoleområde vill vi att verksamheten ska kännetecknas av…

... att i glädje mötas i en inspirerande lustfylld och lärande miljö, där alla kan känna gemenskap.
... en verksamhet som skapar förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla socialt samspel och goda relationer.
... att såväl barn som vuxna visar respekt för sig själv, för andra och sin omgivning genom att acceptera olikheter, visa hänsyn och vara rädda om förskolans miljö.
... trygghet hos både föräldrar och barn, som en viktig grund för lärandet.
... positivt förhållningssätt genom ett bra bemötande till både barn och vuxna.
... vi-känsla, en god arbetsmiljö och en positiv atmosfär.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka vår verksamhet, alla dagar i veckan.

Under verksamhetsåret bjuds du in till inskolnings- och utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd samt övriga aktiviteter såsom trivselkvällar och drop in. Du är viktig för vår verksamhet och vi vill gärna lyssna in dina tankar och ge dig möjlighet till inflytande.

Att du är nöjd med vår verksamhet är viktigt för oss!

Avdelningar

Lekeryds förskola består av sju avdelningar fördelade på tre hus.

Björnen, 3–5 år

Nyckelpigan, 1–3 år

Myran, 1–3 år

Vargen, 3–5 år

Ugglan, 3–5 år

Ekorren, 3–5 år

Älgen, 1–3 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

På Lekeryds förskoleområde har vi roligt tillsammans, vi skrattar, leker och lär. Vår verksamhet kännetecknas av Vi-känsla, god arbetsmiljö och positiv atmosfär. På vårt område har vi fyra utbildade hälsoinspiratörer som jobbar aktivt för en god arbetsmiljö för alla. Höstterminen 2018 blev vårt förskoleområde nominerat till ”en hälsofrämjande arbetsplats”.

Projekt

Undervisningen på vårt område präglas av framåtanda. Vi arbetar flerstämmigt i vår undervisning tillsammans med barnen. Vårt språkutvecklande arbetssätt är en prioritering på hela vår enhet.

Kontakta oss

Lekeryds förskola
Bastavägen 4
561 95 Lekeryd

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Levinsson

036-10 74 24

Specialpedagog

Ida Andersson

036-10 58 05

Ledningsresurs

Camilla Celin Arvidsson

036-10 61 16

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.


Senast granskad/publicerad: