search
Sök
menu
Meny

Lekeryds förskola

På Lekeryds förskoleområde har vi roligt tillsammans, vi skrattar, busar, leker och lär..

Den pedagogiska verksamheten genomsyras av rika sinnesupplevelser som sätter fart på barnens nyfikenhet, fantasi, lek och utforskande. Vi strävar efter att verksamhetens alla delar såsom lek, lärande och omsorg ska genomsyras av glädje, nyfikenhet samt förståelse och respekt för allas lika värde.

Vi är en landsbygdsenhet som har den stora förmånen att ha närhet till fantastisk natur med skogar och sjöar i nära anslutning till vår verksamhet. Utemiljön är en viktig del i förskolans vardag och bidrar till extra stimulans i barnens viktiga lärandeprocesser.

I vår verksamhet har vi ett projekterande arbetssätt. Det är ett demokratiskt arbetssätt där vi i temat vill ta fasta på barnens frågor, hypoteser och erfarenheter och låter dessa vara det som driver temat framåt. Detta förutsätter lyssnande och reflekterande pedagoger som ställer nyfikenhetsfrågor och är härvarande tillsammans med barnen.

Vår Vision

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och på Lekeryds förskoleområde vill vi att verksamheten ska kännetecknas av...

...att i glädje mötas i en inspirerande lustfylld och lärande miljö, där alla kan känna gemenskap.

... en verksamhet som skapar förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla socialt samspel och goda relationer.

... att såväl barn som vuxna visar respekt för sig själv, för andra och sin omgivning genom att acceptera olikheter, visa hänsyn och vara rädda om förskolans miljö.

... trygghet hos både föräldrar och barn, som en viktig grund för lärandet.

... positivt förhållningssätt genom ett bra bemötande till både barn och vuxna.

... vikänsla, en god arbetsmiljö och en positiv atmosfär.

Avdelningar

Lekeryds förskola består av nio avdelningar fördelade på fem hus.

 • Älgen 3-5 år
 • Ekorren 3-5 år
 • Ugglan 3-5 år
 • Vargen 3-5 år
 • Myran 1-3 år
 • Björnen 1-3 år
 • Nyckelpigan 1-3 år
 • Trollsländan 1-3 år
 • Grodan 1-3 år

Kontakta oss

Adress
Lekeryds förskola
Bastavägen 4
561 95 Lekeryd

Avdelningar

 • Älgen, telefon 036-10 39 85
 • Ugglan, telefon 036-10 39 85
 • Ekorren, telefon 036-10 39 90
 • Vargen, telefon 0722-16 94 12
 • Nyckelpigan, telefon 036-10 31 19
 • Björnen, telefon 036-10 30 02
 • Myran, telefon 036-10 30 04, 0722-16 93 68
 • Trollsländan, telefon 036-10 30 08
 • Grodan, telefon 036-10 30 12

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Maria Ekebäck Hultman

036-10 35 61

Specialpedagog

Henrika Ivansson

036-10 34 10

Vaktmästare

Tomas Johansson

036-10 39 40

Kock

Henrik Forsén

036-10 30 06