search
Sök
menu
Meny

Ljungkullens förskola

Ljungkullens förskola arbetar vi aktivt med barnens lek både inne och ute. Vi skapar tillsammans en förskola där alla ska känna trygghet och glädje.

Ljungkullens förskola tillhör Barnarps förskoleområde och ligger i Barnarp, med närhet till naturen. Vi har en underbar gård med stora möjligheter till lek och utforskande verksamhet. Under hösten 2019 kommer våra lokaler att renoveras.

På vår förskola finns plats för sammanlagt ca 35 barn fördelade på två avdelningar.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Barnarps förskoleområde kommer vi under höstterminen 2019 att börja arbeta med det gemensamma temat ”Hållbar utveckling”.

Inskolning
När du kommer som ny till våra förskolor arbetar vi utifrån att inskolningen får ta tid. Vi vill att barnen ska bli trygga med varandra, vår miljö och vår verksamhet. För oss är trygghet viktigt! Vi som arbetar i förskolan vill också få tid att lära känna ditt barn och dig som förälder. På så sätt lär vi oss om barnens behov och intressen. I samband med inskolningen erbjuder vi ett inskolningssamtal.

Lek och lärmiljö
Leken fyller en mycket viktig funktion i barns utveckling och lärande. Genom lek utvecklas bland annat nyfikenheten, fantasin, glädjen, språket och koordinationen. Leken är viktigt både inne och utomhus. Vi har tillgång till två skolskogar (Kompisskog) där vi tillsammans lär oss att vara rädda om allt levande och visa omsorg om vår lärmiljö.

Empati och sociala relationer (EQ)
När vi arbetar med EQ tillsammans med barnen lyfter vi vår värdegrund, bl.a. hur vi är mot varandra, barn såväl som vuxna. Begrepp som respekt, jämställdhet, trygghet och delaktighet är centrala för att bygga ett gott kompisklimat.

Du som vårdnadshavare

Ett gott samarbete med vårdnadshavare är viktigt för oss. Det är genom det samarbetet vi kan verka för alla barns bästa.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång om året samt vid behov. Två gånger varje år, en på våren och en på hösten, har vi föräldraforum som är gemensamt för hela Barnarps förskoleområde där personal, vårdnadshavare och rektor deltar. Utöver det har vi drop in-fika och sommarfest.

Avdelningar

Kotten ,1-3 år

Stubben, 3-5 år

5-årsträffar

För att göra övergången till förskoleklass så bra som möjligt för barnen har vi utarbetat en modell som skapar trygghet. Det innebär att barnen under sitt sista år på förskolan regelbundet träffar sina blivande förskoleklasskompisar för att lära känna varandra. 

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Ljungkullens förskola
Ljunghedsvägen 51
556 32 Jönköping

Avdelningar

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sara Jonsson

036-10 30 65

Administratör

Anna-Karin Nyström

036-10 50 21

Specialpedagog

Maria Roos Klasson

036-10 22 56

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vi tar emot besök bokade via rektor den sista fredagen varje månad.