search
Sök
menu
Meny

Munksjöstadens förskola

Munksjöstadens förskola är nybyggd och ligger i ett växande område intill Munksjöns södra strand. Förskolan har närhet till både Jordbrovallen och till centrum med dess kulturutbud.

Vår förskola har en stor gård med stora grönytor som erbjuder olika sorters lek, som sandlådelek, gungor, ruschkana och klätterställningar och kojlek. Vi har en utmanande, lekfull innemiljö med stora ljusinsläpp. Miljön förändras utifrån barnens intressen och våra temaarbeten.

På vår förskola går cirka 100 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är indelad i sex avdelningar, 4 småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar.

Vår förskola ingår i Munksjöstadens förskoleområde. Området innefattar Munksjöstadens förskola och Idas förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Här på Munksjöstadens förskola lägger vi stor vikt vid trygghet, glädje och undervisning. I och med att vi är en nyöppnad förskola har vi många nya möten mellan barn, vårdnadshavare och personal. Vi lägger därför särskild vikt vid och arbetar dagligen med hur vi bemöter varandra och att vi respekterar varandra. Vi strävar också efter att utmana alla barn i sin självständiga utveckling och identitet. Vi tar till vara på barnens nyfikenhet och intressen och värnar om leken och det sociala samspelet. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga och ha roligt på vår förskola. På så sätt skapar vi också förutsättningar för lärande.

I nuläget arbetar vi med ett spännande och ett givande projekt som syftar till att utveckla förskolans arbete. Det är FUNDIF (Flerstämmig Undervisning I Förskolan) där fokus ligger på undervisning. Vi har gått utbildningen ITFBL (IT För Bättre Lärande) som fokuserar på digitala enheter som en resurs för undervisning i förskolorna. Detta är kunskaper och resurser som blir mer och mer aktuellt i dagens samhälle. Vi anpassar den nya kunskapen efter barnen och vi fokuserar på leken och att ha roligt tillsammans.

Munksjöstadens förskoleområde har ledorden roligt tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje.

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Du som vårdnadshavare

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen på vår förskola ska utvecklas rikt och mångsidigt, det gör vi genom att jobba nära med och förtroendefullt med dig som vårdnadshavare. Vi jobbar med forum för samråd med barn och vårdnadshavare, enligt Skollagen.

Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Följande forum finns på Munksjöstadens förskola:

  • Den dagliga kontakten
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Förslagslåda
  • Brukarenkät

Avdelningar

På Munksjöstadens förskola har vi 6 avdelningar:

Bruket 1, 1-3 år

Bruket 2, 1-3 år

Magasinet 1, 1-3 år

Magasinet 2, 1-3 år

Tornet 1, 3-5 år

Tornet 2, 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Här på Munksjöstadens förskola har vi egen kock som lagar god, varierad, näringsrik och ekologisk mat från grunden. Följ gärna vår kock direkt på Instagram: @minimunkens_kok.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Munksjöstadens förskola är en nybyggd förskola i det nybyggda bostadsområdet Munksjöstaden. Förskolan ligger centralt belägen med närhet till både natur och kultur. Förskolan är stor, med sex avdelningar, och därför är det extra viktigt för oss med ett nära samarbete oss kollegor emellan för att vi ska kunna arbeta tillsammans för att utveckla förskolan. Vi sätter stort värde på arbetsglädje och ett bra arbetsklimat där alla ska känna sig delaktiga. Både barn och vuxna ska känna att det är roligt att komma till förskolan. Vi vill satsa på att vår förskola ska ligga i framkant och vara med och driva förskolans utveckling framåt.

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Kontakta oss

Munksjöstaden förskola
Vaggerydsgatan 10
Jönköping

Avdelningar

  • Bruket 1 och 2, telefon 036-10 21 08
  • Magasinet 1 och 2, telefon 036-10 21 10
  • Tornet 1 och 2, telefon 036-10 21 09

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Skulle ditt barn vara sjukt eller är ledigt gör ni en frånvaroanmälan på Vklass.

Välkomna att titta på förskolan på våra besökstider, sista fredagen varje månad mellan kl. 10-11. Ring och gör en anmälan på tel 036-102108.