search
Sök
menu
Meny

Norrahammars förskola

På Norrahammars förskola vill vi att barnen ska få känna trygghet, gemenskap och förståelse för alla människor oavsett bakgrund.

Norrahammars förskola är belägen i Norrahammar och tillhör Norrahammars förskoleområde som består av Norrahammars och Rosengårds förskolor.

Förskolan har en varierad utemiljö med många olika lär- och lekmiljöer. Närheten till skogsområden lockar till utflykter. I Norrahammar finns tillgång till det mesta man kan behöva. Bibliotek, affär, sporthall, ishall och badsjö med motionsanläggning med mera.

Vår förskola har två småbarnsavdelningar och en avdelning för äldre barn, sammanlagt finns plats för cirka 70 barn.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Norrahammars förskola har vi ett stort fokus på värdegrundsarbete, med en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Vi arbetar för en kulturell mångfald som ger barnen möjlighet att grundlägga respekt för varje enskild individ. Vi vill att barnen ska få känna trygghet, gemenskap och förståelse för alla människor oavsett bakgrund och känna sig delaktiga i förskolan.

Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare kan du löpande ta del av förskolans arbete genom vår lärplattform V-klass. Där finns nyheter och dokumentation. Det är även där du som vårdnadshavare delger oss aktuellt schema för barnet.

Vi bjuder in till föräldramöten eller andra träffar några gånger per år, samt erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Varje vår ombeds ni att besvara en brukarenkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

Avdelningar

Smedjan och Hammaren, 1-3 år

Smedjan och Städet, 1-3 år

Gjuteriet, 3-5 år som är en storavdelning med ca 45 barn, där vi delar barnen i mindre grupper för att främja en lugn, trygg och pedagogisk miljö.

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

På Norrahammars förskola finns tillagningskök där kocken lagar så mycket mat från möjligt från grunden. Pedagoger och barn kan i viss mån påverka vad som bjuds.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Tillsammans med kollegor på enheten, förskolan och i arbetslaget planerar, analyserar och utvärderar vi utbildningen för att stödja barns lärande utefter intentionerna i våra styrdokument. För oss är det viktigt att du har barnets utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid för barnet på förskolan. Vid en anställning lägger vi på Norrahammars förskola stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett stort engagemang. Vid intresse kontakta rektor.

Kontakta oss

Norrahammars förskola
Hammarvägen 31
562 32 Norrahammar

Avdelningar

  • Gjuteriet,telefon 036-10 38 96, 0725-74 89 09
  • Städet, telefon 036-10 38 99, 0725-74 89 12
  • Hammaren, telefon 036-10 38 97, 0725-74 89 10

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Berg

036-10 25 66

Tf rektor

Tomas Brusberg

036-10 71 31

Biträdande rektor

Carina Johansson

036-10 30 87

Specialpedagog

Gun Johansson

036-10 38 47

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.