search
Sök
menu
Meny

Norrängens förskola

Välkomna till Norrängens förskola. Förskolan är byggdes år 2008. Färgval och inredning är inspirerad av konstnären Piet Mondriaan.

Vår fantastiska och rymliga ateljé med utsikt över Vättern är hjärtat i huset. En del av inspirationen hämtar vi från Reggio Emilia som är ett begrepp för hur teori och levande praktik kan inspirera barnen.

På Norrängens förskola finns tre avdelningar:  Ekan 2-4 år, Skutan 3-5år samt Bojen 1-2 år som finns i paviljongerna på den övre skolgården.

Avdelning Bojen 1-2 år

Bojen är Norrängens förskolas småbarnsavdelning. Vi håller till i en fristående paviljong på skolans gård där vi har en egen utegård för barnen att leka på.

Ett stenkast bort finns förskolans huvudbyggnad med våra två andra avdelningar.

I vår närmiljö har vi tillgång till en bäck, promenader till Vättern, men även upp i skogen. Vi använder oss av dessa platser för att utmana barnen och att de utvecklar sin tro på sig själva.

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion, ditt barns introduktion till förskolan är ett samarbete mellan dig som förälder och oss pedagoger. Vi pedagoger leder vår verksamhet och som förälder deltar du tillsammans med ditt barn under dessa dagar.

Med denna metod får du som förälder en insyn i vår verksamhet och vårt tankesätt att BARN KAN.

Avdelning Ekan 2-4 år

Vi är sex förskollärare som arbetar i storarbetslag. För att kunna bedriva en kvalitativ pedagogisk verksamhet delar vi in barnen i mindre grupper.

Vi vill lägga grunden för det livslånga lärandet och stärka barnets självkänsla genom att i vår verksamhet använda oss av bl.a. Skapande, naturkunskap , experiment , musik , lek och pedagogisk dokumentation.

Avdelning Skutan 3-5 år

I Skutan finns barn i åldern 3 - 5 år. Här arbetar vi i storarbetslag. Vi arbetar efter varje barns egna förutsättningar, behov och intressen.

Varje barn är kompetent och vi ser deras möjligheter därför har vi skapat tre grupper så att alla barn få tillgång till förskollärarnas kompetens ”alla barn är allas ”

På Skutan utforskar och lär barn och pedagoger tillsammans genom ett projektinriktat arbetssätt och närvarande pedagoger.

Vi har en välplanerad verksamhet med fasta rutiner och struktur, en föränderlig miljö för barnens livslånga lärande. Vi tycker det är viktigt att barnen har en miljö där de har inflytande och kan göra egna val. Vi synliggör lärandet genom pedagogiska dokumentationer som barnen har i sin portfolio.

Vi vet att barnen lär hela tiden och överallt. För att nå våra mål använder vi oss av utomhuspedagogik, experimenterande, konstruktion, skapande, berättande, teckenspråk, drama, lek och sång och musik m.m.

Vi vill att barnen hos oss ska uppleva roliga dagar fulla med lärande genom lek, nya upptäckter och många kompisar att leka med. Vi vill ha ett nära och gott samarbete med er föräldrar, allt för att barnens vistelse hos oss ska bli så positiv och innehållsrik som möjligt.

Kontakta oss

Norrängens förskola
Strandvägen 12
561 36 Huskvarna

Avdelningar

  • Bojen 1-2 år, telefon 036-10 25 96
  • Ekan 2-4 år, telefon 036-10 28 52
  • Skutan 3-5 år, telefon 036-10 28 53

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Joakim Lübking

036-10 28 98

Bitr. förskolechef

Mia Jern Bruhn

036-10 66 85

Vaktmästare

Thomas Fransson

036-10 66 83

Specialpedagog

Margareta Rogsäter- Fridén

036-10 28 49