search
Sök
menu
Meny

Norrängens förskola

Entrén till Norrängens förskola sedd utifrån.

Välkommen till Norrängens förskola, nära Vätterns strand och Brunstorpsberget i Huskvarna

Vår förskola är byggd 2008, inredd med fantastiska, ljusa och moderna lekytor både inne och ute. Färgval och inredning är inspirerad av konstnären Piet Mondriaan. Vi har plats för ca 100 barn.

Vår utemiljö består av tre gårdar. De är utformade efter barnens ålder och mognad.

Innemiljön bjuder in barnen att i sin egen takt utforska och uppleva olika aktiviteter såsom skapande, musik, sång, rörelseaktiviteter, samt rim och ramsor.

Vår innemiljö är föränderlig och vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet för att främja ett lustfyllt lärande.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vårt arbete med barnen byggs utifrån ett omsorgsfullt förhållningsätt där vi pedagoger visar att barnen är viktiga för oss, och att vi bryr oss om deras välbefinnande och ger de trygghet att våga och kunna utvecklas.

Vi arbetar med värdegrunden utifrån Barnkonventionen. Vi utgår från att varje barn är kompetent, nyfiket, har en egen lust och kraft att utforska, lära och utvecklas i samspel med andra och i världen runt omkring.

Vår fina ateljé finns tillgänglig för alla våra avdelningar.

Förskolans vision är att alla barn ska lämna oss med en tilltro till sig själva och sin egen förmåga.

Du som vårdnadshavare

Vi ser ditt barns introduktion till förskolan som ett samarbete mellan dig som vårdnadshavare och oss pedagoger. Vi pedagoger leder vår verksamhet och du som vårdnadshavare deltar tillsammans med ditt barn under dessa dagar.

Vi återkopplar dagens händelser till dig samt genomför planerade samtal om barnens trivsel, utveckling och lärande.

För oss är det viktigt med glädjefulla möten och traditioner som skapar trygghet och trivsel.

Avdelningar

I förskolans huvudbyggnad finns tre avdelningar:

Ekan, 3-4 år

Jollen, 3-4 år

Skutan, 4-5 år

I en fristående paviljong på skolans gård, med egen utegård finns två avdelningar.

Bojen 1, 1-3 år

Bojen 2, 1-3 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Vår mat tillagas av Norrängsskolans kök.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Norrängens förskola
Strandvägen 12
561 36 Huskvarna

Avdelningar

  • Bojen 1-2 år, telefon 036-10 25 96
  • Ekan 2-4 år, telefon 036-10 28 52
  • Skutan 3-5 år, telefon 036-10 28 53

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sarah Leckström

036-10 69 02

Skoladministratör

Catrin Bergström

036-10 34 69

Specialpedagog

Margareta Rogsäter- Fridén

036-10 28 49

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.