search
Sök
menu
Meny

Nyarps förskola

I förgrunden lekplats med rutschkana och vindskydd. I bakgrunden syns ett par byggnader i gult tegel med svar tak, enplanshus. Skogsdunge bakom husen.

Vår förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Pedagogerna har ett förhållningssätt som sätter barn, föräldrar och miljön i fokus.

Många av våra aktiviteter sker gemensamt som t.ex. högtider, gemensamma teman osv. Vid liknande tillfällen går vi gärna ner till skolan och träffas.

Här på förskolan hjälps vi även åt vid öppning och stängning. Detta ser vi som värdefullt eftersom barnen lär känna alla oss pedagoger under sin tid på förskolan och blir trygga med alla.

Tillsammans med barnen använder vi vår närhet till skog, natur och vatten. Vår stora utegård ger verkligen möjligheter, inspiration och utmaningar för alla åldrar.

På Nyarps förskola sätter vi våra barn och föräldrar i fokus. Vår lyhördhet för barns olika behov styr vår arbete. Barns lust att leka och lära står i centrum. Den fria leken får utrymme hos oss eftersom den uppmuntrar till social samvaro, delaktighet och eget ansvar.  

Natur- och miljötänkande

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling.

Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamheten.

Trygghet och öppenhet

Vi är mycket stolta att kunna presentera ett arbetssätt och en atmosfär i huset som präglas av trygghet och öppenhet mellan avdelningarna. När verksamheten tillåter vistas barnen gärna på olika ställen i huset.

Värdegrund

Vår gemensamma värdegrund som vi bygger vår verksamhet på ur läroplan för förskolan -98/10.

Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke utvecklas.

Varje barn skall ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet.

Kvalitetsarbete

Lokal arbetsplan för Nyarps förskola, Torps förskoleområde.

Här berättar vi konkret om vårt vardagsarbete med barnen i verksamheten där vi utgår från läroplan för förskolan
- Lpfö 98/10 samt profilering utifrån frågeställningarna
- Vad? Varför? Hur?

Lokal Arbetsplan för Torps förskoleområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 616.6 kB)

Avdelning Ankaret

Ankaret är en avdelning med barn 3-5 år. All pedgogisk verksamhet har sin utgångspunkt utifrån målen i Läroplanen.

Vi lägger stor vikt vid det enskilda barnets utveckling, intresse och behov.

Vi ser trygghet och det sociala samspelet som viktiga byggstenar
i det pedagogiska arbetet.

På Ankaret utmanar vi barnen att leka med olika kompisar och att
testa på nya aktiviteter.

Vi ser till individen och arbetar för en jämställd förskola.

Vi arbetar med tema SAGOSKOGEN och utgår från en bok. I temaarbetet har vi möjlighet att arbeta med olika utvecklingsområden som till exempel skapande, språk, matematik och drama.

Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till skogen. Gården är stor och utemiljön inbjuder till kreativa lekar och är motoriskt utmanande.

Avdelning Bojen

Avdelning Bojen är en småbarnsavdelning med barn som är 1-3 år

Vårt främsta mål är att både barn och föräldrar ska känna sig trygga.
Barnen får möjlighet att leka och utvecklas genom musik, rörelse, skapande, rim och ramsor.

Vi ger barnen mycket tid för lek där de också lär sig empati, visa hänsyn, fantasi, sampel och ha ROLIGT!

Avdelning Bryggan

Avdelning Bryggan är en 3-5 års avdelning där vi arbetar med barns språkutveckling, efter en bok som heter "Före Bornholms­modellen", språklekar i förskolan.

Natur och miljö

Skogen är en stor tillgång för oss, då den ligger alldeles "runt hörnet".
Barnen delas in i mindre grupper såväl inne som ute.

Tema

Vi har också valt att arbeta tematiskt utifrån barnens intresse. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Sång och glädje är viktigt på Bryggan.

Vårt mål är att i den dagliga verksamheten arbeta med förskolans fastställda mål.
Vi strävar efter en utmanande och kreativ miljö för barn och pedagoger.
Det är viktigt för oss att barnen känner trygghet, lust och glädje på förskolan och att barnen ska hitta så många olika sätt som möjligt att uttrycka sig på.

Avdelning Flotten

På Flotten går det barn mellan 1-3 år. Vårt främsta mål är att barn och föräldrar ska känna trygghet och känna sig välkomna i förskolans värld.

Vi jobbar mycket med rutiner
för att uppnå detta.

Begreppet GE MIG TIDEN, JAG KAN genomsyrar vår verksamhet!

Kontakta oss

Adress
Torpleden 102
564 34 Bankeryd
Telefon 036-37 86 01

Förskolechef Annica Lagander , telefon 036-10 26 07
Bitr. Förskolechef Cecilia Enarsson , telefon 036-10 35 57

Avdelningar

  • Ankaret, telefon 036-10 35 69
  • Bojen, telefon 036-10 35 68
  • Bryggan, telefon 036-10 35 71
  • Flotten, telefon 036-10 35 70