search
Sök
menu
Meny

Ölmstad förskola

Vår förskola hittar ni mellan Gränna och Huskvarna, utmed gamla riksettan. Förskolan ligger centralt i samhället och vi har naturen inpå knutarna. Vi arbetar aktivt med barnens lek både inne och ute. För oss är trygghet, lek och lärande viktigt.

Ölmstad förskola består av avdelningarna:

Nyfiken och Vetgirig 1-4 år och Äventyret 3-5 år.

Förskolan ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med Polkagrisen, Luftballongen, Visingsö och Örserums förskola.

bygga, måla händer, pärlplattor och andra aktiviteter

Förskolan består av två hus. Äventyret som ligger tillsammans med skolan och Paviljongen som ligger i ett hus strax intill.

Vår verksamhet grundas på Läroplanen för förskolan där det står att lärandet ska ske genom lek. Lärandet försigår under hela dagen både inne och ute. Vi hämtar gärna inspiration från naturen. I läroplanen står det att"Arbetslaget ska ta vara på barns vetgiriga, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan".


Trygghet

Barnen ska känna trygghet och trivas på förskolan tillsammans med alla, både barn och vuxna. På vår förskola arbetar vi med värdegrunden och pratar om hur vi bemöter varandra. Vi arbetar utifrån dessa punkter: Respektera dig själv, Respektera alla människor, Respektera egendom.

"Förskolläraren ska ansvar för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga varaktigarelationer och känna sig trygga i gruppen" LPFÖ 98/10.

Lek

Vi prioriterar leken, i leken utvecklas det sociala samspelet, lärandet, samarbete, tuttagning m.m. Leken ska vara rolig, utvecklande och inspirerande. Vi utformar och förändrar lekmiljön efter barnens intresse.

I LPFÖ 98/10 står det: "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet". "Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan".

Kontakta oss

Ölmstad förskola
Sörgårdsvägen 3
563 93 GRÄNNA

Avdelningar

  • Äventyret, telefon 036-10 39 86
  • Nyfiken & Vetgirig = Paviljongen, telefon036-10 39 77

 

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Eva Nordh

036-10 34 07

Kökschef

Johan Öhlin

036-10 63 67